Havlíčkovo nám - rekonstrukce náměstí

Cílem revitalizace náměstí je vytvoření kultivovaného veřejného prostoru, jehož prvořadým úkolem bude plnit reprezentativní,komunitní a rekreační funkce. Obnovou náměstí se zvýší ekologická a ekonomická hodnota, čistota, bezpečnost, funkčnost prostranství, sníží se hlučnost a prašnost v místě, prostor se bude snadněji udržovat. Současný návrh vychází z historického principu jasné definice centrálního prostoru se sochou. Navrhované komunikace pro pěší v křížové dispozici podporují osové vazby vnitřní kompozice s vazbou na okolí, takže vznikne reprezentativní prostranství s přímou vazbou na radnici.

Galerie