Havlíčkovo nám. - rekonstrukce budovy pro potřeby ÚMČ

Rekonstrukce a změna využití je jednou z částí záměru soustředit všechna pracoviště úřadu do propojeného traktu budov na Havlíčkově náměstí a v Lipanské ulici, a tím zjednodušit a zrychlit styk občanů s radnicí a úřadem MČ. V budově budou umístěna pracoviště jednotlivých odborů v současné době situovaná v objektu Seifertova 51. Stávající budova je v návrhu doplněna o dvoupodlažní přístavbu v prostoru dvora. V suterénu budovy bude vybudována garáž s parkovacími stáními. Celá budova je koncipovaná jako bezbariérová včetně vstupu, všechna podlaží jsou propojena dvěma výtahy. V přízemí se vstupní halou kolem informačního pultu se projde buď k výtahu a dále k jednotlivým kancelářím nebo dále do přístavby k přepážkovým pracovištím pro styk s veřejností.

Galerie