Habrová - hřiště pro teenagery

V rámci obnovy budou provedeny terénní a parkové úpravy a bude vytvořeno polyfunkční sportovní hřiště s venkovní posilovnou, okružní dráhou, lezeckou stěnou, altánem a s dalšími herními prvky. Součástí hřiště je správcovský objekt se zázemím a veřejným WC, který zajistí kvalitní provoz areálu. Revitalizace veřejného prostoru a obnova jeho funkce bude sloužit široké veřejnosti, především teenagerům a dětem. MČ Praha 3 hodlá projekt zrealizovat dle zásad trvalé udržitelnosti v průběhu dvou etap, které potrvají celkem jeden rok. Veřejné prostranství o rozloze 0,45 ha se stane kvalitní odpočinkovou zónou plnou kvalitní zeleně, jejíž návštěvnost se nejméně ztrojnásobí. Cílem je maximální ekologizace stavby, recyklace stávajících a použití moderních nadčasových materiálů, zvýšení estetické a užitné hodnoty prostranství

Galerie