Bořivojova 27 - rekonstrukce na byty

Projekt se skládá z přestavby bytového domu a objektu ve dvorním traktu, který původně sloužil jako kovoobráběcí dílna, na malometrážní byty. Po přestavbě bude mít městská část v celém objektu 27 malometrážních bytů včetně jednoho bezbariérového pro potřeby sociálního a startovacího bydlení. Byty 1+1 až 2+1 budou vybaveny sociálním zařízením, v každém objektu bude zbudována samostatná kotelna, v hlavním pak výtah se šesti stanicemi. Při přestavbě budou v maximální míře zachycovány dobové architektonické prvky. Z domu zůstane zachováno obvodové zdivo, konstrukce schodiště a nosné zdi. Stropy a krovy budou nové, vzhledem ke špatnému stavu dřevěných trámů.

Galerie