• 203198_98197_x20_Revita_Komenskeho_nam Revitalizace Komenského náměstí
  05.09.2016

  Okolí náměstí tvoří původní panelová zástavba. Jedním z objektů je dům s pečovatelskou službou. V čele náměstí stojí historický objekt hudební školy HMP. Na náměstí je v současné době pouze travnatá p... Celý článek

 • 203138_98194_x19_Revitalizace_Prazacka Revitalizace vyhlídkové trasy Pražačka
  05.09.2016

  Asfaltová komunikace určená pro pěší a cyklisty na rozhraní sportovního areálu Pražačka a zalesněného svahu Krejcárku od ulice Nad Ohradou až po ulici Za žižkovskou vozovnou je zanedbaná a povrch cest... Celý článek

 • 203179_98196_x18_ZS_Cimburkova Rekonstrukce budovy pro ZŠ Cimburkova
  05.09.2016

  Budova z konce 19. století původně postavená jako škola má technický suterén a 4 nadzemní podlaží. V posledních dvaceti letech byla využívána jako detašované pracoviště základní školy Havlíčkovo nám.,... Celý článek

 • 203179_98196_x18_ZS_Cimburkova Informační centrum Jiřího z Poděbrad
  05.09.2016

  Prázdný nebytový prostor v přízemí bytového domu na nám. J. z Poděbrad. Objekt má příznivou polohu, dobrou dopravní dostupnost a návaznost na významnou kulturní památku kostela Nejsvětějšího srdce Pán... Celý článek

 • 203088_98188_x16_Bezpecnostni_upravy_Lupacova Bezpečnostní úpravy před ZŠ Lupáčova
  05.09.2016

  Dopravní situace je z hlediska bezpečnosti chodců, zejména dětí před ZŠ Lupáčova nevyhovující. Chybí zde místo pro krátkodobé parkování pro cca 7 desítek rodičů, kteří vozí děti do školy autem. V pros... Celý článek

 • 186589_87779__01_Havlickovo_nam___rekonstrukce_namesti_1 Havlíčkovo nám - rekonstrukce náměstí
  05.09.2016

  Cílem revitalizace náměstí je vytvoření kultivovaného veřejného prostoru, jehož prvořadým úkolem bude plnit reprezentativní,komunitní a rekreační funkce. Obnovou náměstí se zvýší ekolog... Celý článek

 • 186606_87781__02_MS_V_Zahradkach___na_chmelnici_1 MŠ V Zahrádkách - Na Chmelnici
  05.09.2016

  Novostavba mateřské školy se zázemím je dvoupodlažní objekt obdélníkového tvaru o celkových rozměrech 44 x 15 m s venkovní terasou na jižní straně objektu,... Celý článek

 • 186623_87783__03_Jiriho_z_Podebrad_1 Jiřího z Poděbrad - revitalizace náměstí
  05.09.2016

  V rámci Prahy 3 se jedná o nejdůležitější náměstí. V roce 2000 proběhla dvoukolová architektonická soutěž na návrh celkové revitalizace náměstí. V roce 2002 bylo vydáno s... Celý článek

 • 186640_87785__04_Borivojova_27___rekonstrukce_na_byty_1 Bořivojova 27 - rekonstrukce na byty
  05.09.2016

  Projekt se skládá z přestavby bytového domu a objektu ve dvorním traktu, který původně sloužil jako kovoobráběcí dílna, na malometrážní byty. Po přestavbě bude mít m... Celý článek

 • 186657_87787__05_DPS_1 Dům s pečovatelskou službou
  05.09.2016

  Po předchozím prověření možností využití objektu se MČ Praha 3 rozhodla pro Dům s pečovatelskou službou s kapacitou 80 bytů. Velikost bytů je 44 garsoniér a&nbs... Celý článek

 • 186674_87789__06_Habrova___hriste_pro_teenagery_1 Habrová - hřiště pro teenagery
  05.09.2016

  V rámci obnovy budou provedeny terénní a parkové úpravy a bude vytvořeno polyfunkční sportovní hřiště s venkovní posilovnou, okružní dráhou, lezeckou stěnou, altánem a s další... Celý článek

 • 186691_87791__07_Havlickovo__rekonstrukce_budovy_pro_potreby_MU_1 Havlíčkovo nám. - rekonstrukce budovy pro potřeby ÚMČ
  05.09.2016

  Rekonstrukce a změna využití je jednou z částí záměru soustředit všechna pracoviště úřadu do propojeného traktu budov na Havlíčkově náměstí a v Lipanské ulici, a&nbs... Celý článek

 • 186708_87793__08_Tachovske_namesti___revitalizace_1 Tachovské náměstí - revitalizace
  05.09.2016

  Cílem projektu je snaha o vytvoření plochy náměstí tak, aby byla využitelná jako kvalitní veřejný prostor a došlo tak ke vzájemnému prolnutí struktury města s přírodou pa... Celý článek

 • 186725_87795__09_Lipanska_7___rekonstrukce_1 Lípanská 7- rekonstrukce
  05.09.2016

  Rekonstrukce a změna využití je jednou ze součástí záměru soustředit všechna pracoviště úřadu do propojeného traktu budov na Havlíčkově náměstí a v Lipanské ulici, a... Celý článek

 • 186742_87797__10_Nastup_Lukasova_a_prilehle_oblasti_vrchu_Vitkov_1 Nástup na cyklostezku - Lukášova ulice a přilehlé oblasti vrchu Vítkov
  05.09.2016

  Záměrem je především realizace rampy mezi ulicí Lukášovou a cyklostezkou pro pohyb cyklistů, kočárků s dětmi a imobilních občanů. Dále celková povrchová úprava ulice jako pěší zóny... Celý článek

 • 186759_87799__11_Nastup_Jeronymova_1 Nástup na cyklostezku - Jeronýmova ulice
  05.09.2016

  Dnes je trasa vítkovské trati přebudována na cyklostezku. Cílem projektu je umožnit přístup jak na tuto komunikaci, tak i na schodiště na Vítkov, které již spol... Celý článek

 • 186776_87801__12_Nastup_Pod_Vitkovem_1 Nástup na cyklostezku - ulice Pod Vítkovem
  05.09.2016

  Schodiště je navrženo na stejném místě jako stávající, v návrhu bořená, opěrná zeď náspu bývalé železniční trati. Pro bezbariérový přístup na cyklostezku je navržen šikmý chod... Celý článek

 • 186793_87803__14_ZS_V_Zahradkach___prestavba_skolni_druziny_1 ZŠ v Zahrádkách - přestavba školní družiny
  05.09.2016

  Současná budova družiny bude zdemolována. V novostavbě družiny bude umístěno šest oddělení družiny o celkové kapacitě 159 dětí. Jednotlivé třídy bude možno využít i jako speciální učebn... Celý článek

 • 186810_87807__15_Zklidneni_krizovatky_na_vrcholu___v_domove_1 Zklidnění křižovatky Na Vrcholu - V domově
  05.09.2016

  Tato křižovatka je velmi rozsáhlá, ulice se kříží v ostrém úhlu, což komplikuje pohyb chodců i motoristů, kteří se nemohou bezpečně rozhlédnout. V křižovatce není vy... Celý článek