Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Ing. Tomáš Mikeska, místostarosta městské části Praha 3

Kompetentní výbor ZMČ: Bude určeno na nejbližším jednání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 3

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor územního rozvoje