Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Ing. Tomáš Mikeska, místostarosta městské části Praha 3

Kompetentní výbor ZMČ: Výbor pro územní rozvoj

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor územního rozvoje