Praha 3 na cestě ke Smart City

Koncepce pro budoucí rozvoj Trojky jako tzv. chytrého města - dokument schválený Zastupitelstvem MČ Praha 3 dne 21.6.2016 v kompletním znění zde.

Galerie