Budoucnost na Praze 3 právě začala

První letní den tohoto roku (21. červen 2016) se stal historickým dnem pro celou naši městskou část. Byl totiž učiněn první zásadní krok na cestě k moderní městské části, jejíž chod budou výrazně ulehčovat tzv. chytré technologie. Na zasedání Zastupitelstva byla přijata ucelená koncepce pro budoucí rozvoj Trojky jako tzv. chytrého města. Schválený dokument s názvem “Praha 3 na cestě ke Smart City” se stal zastřešením pro mnoho budoucích aktivit, které se dotknou snad všech oblastí života v naší městské části. Jeho schválení znamená ukončení první, „plánovací“ fáze při realizaci této přelomové změny ve fungování městské části.

Trojka se díky tomu přidává k řadě měst v západní Evropě, kde 364788_192262_smart_city_illustracni01už dynamický přechod k chytrým městům reálně probíhá. Současný moment je klíčový zejména v tom, že se schválením materiálu zastupiteli Praha 3 od pouhých myšlenek a úvah o možných chytrých „zlepšovácích" života ve městě definitivně posunula k provedení konkrétních návrhů. Hrdí můžeme být i na to, že se Praha 3 díky tomuto kroku stala jednou z prvních v České republice, která se odvážila touto cestou vydat.

Smart City, neboli chytré město, je komplexní řízení a plánování města, jehož hlavním nástrojem je použití moderních přístupů řízení a nejnovějších inteligentních technologií. To vše především ve jménu usnadnění a komfortu života všech občanů městské části. Smart City ale také může šetřit přírodu, energie a prostředky obce i občanů.

Co konkrétně je tedy v plánu? Zde je výčet několika stěžejních záměrů, z nichž na některých se už pracuje a brzy je uvidíme v blízkém okolí či konkrétně pocítíme v každodenním životě na Praze 3.

Komunikace s úřady z domova

Jednou z nejlepších forem, jak usnadnit život občanům, je snížení komunikace s úřady na minimum. K tomu slouží nástroje tzv. e-governmentu neboli elektronického výkonu veřejné správy. V praxi to znamená, že budeme chodit méně na úřad, protože si mnohé vyřídíme z pohodlí domova u počítače. Už nyní Praha 3 pracuje na vytvoření mobilní aplikace, “portálu elektronického úředníka” nebo městském e-shopu, kde si jednoduše objednáte například parkovací kartu.

Snadné a jednoduché parkování

Již nyní testuje městská část systém parkovacích senzorů. Ty by do budoucna měly výrazně zkrátit čas na hledání místa a tím zjednodušit parkování.

Energeticky efektivní budovy

Velká pozornost je věnována také provozu obecních budov. Při jejich používání lze totiž za použití inteligentních technologií dosáhnout významných úspor. Řeč je především o množství senzorů, například v některé z budov Úřadu městské části, které budou neustále měřit energetickou spotřebu. V součinnosti s vyhodnocovacím systémem, který spojí nasbírané údaje kupříkladu s předpovědí počasí, dokáže říci, jak a kde lze dosáhnout úspor. Tím ale hledání úspor nekončí. Jednou z variant do budoucna je tzv. smart grid koncepce neboli inteligentní energetická síť, která si klade za cíl obousměrně aktivně regulovat příjem a výrobu energie. V zimě tak lze například levně vytopit několik budov naráz pouze z odpadního tepla datového centra.

Jsem rád, že se nám podařilo na Zastupitelstvu koncepci schválit. Jsem dlouhodobě přesvědčen, že moderní technologie, které používáme třeba v počítačích či telefonech, mohou zásadně zlepšit život v naší městské části. Těší mne, že můj názor sdílí i mí kolegové v čele radnice. Čeká nás sice ještě mnoho práce při samotné realizaci moderních „zlepšováků“, ale důležité je, že jsme se konečně prvním krokem vydali po cestě do „chytré“ budoucnosti,” říká místostarosta Alexander Bellu, který je od samotného začátku garantem celé vize chytrého města.

Poděkování patří samozřejmě Univerzitnímu centru energeticky efektivních budov z ČVUT, které spolupracovalo od samotného počátku v listopadu minulého roku s vedením městské části a společně s ním připravilo finální vizi a konkrétní návrhy pro postup. K realizaci bude docházet v průběhu následujících měsíců a let. Již nyní však realizace mnoha projektů začala. Praho 3, těš se, budoucnost je tady!

Galerie