Kompetentní člen Rady MČ Praha 3:  Jana Belecová, členka Rady městské části Praha 3

Kompetentní výbor ZMČ:  Komise pro strategické plánování

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor organizační