Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Mgr. Pavel Křeček, člen Rady městské části Praha 3

Kompetentní výbor ZMČ:  Komise pro strategické plánování a participaci

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor organizační