Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Štěpán Štrébl, MPhil, místostarosta městské části

Kompetentní výbor ZMČ:  Bude určeno na nejbližším jednání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 3

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor organizační