Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Mgr. František Doseděl, člen rady městské části

Kompetentní komise RMČ: Komise pro sport

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor školství