Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Bc. Jiří Svrček, člen Rady městské části Praha 3

Kompetentní komise RMČ: Bude určeno na nejbližším jednání nově zvolené Rady MČ Praha 3

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor školství