Tel.: 155

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
tel.: 155

Kdy volat tísňovou linku 155?
 • při náhle vzniklé poruše zdraví (nejčastěji při bolestech na prsou a tlaku na hrudníku, dále při potížích s dýcháním, poruchách vědomí a bezvědomí, křečích, otravě chemikáliemi nebo léky, náhle vzniklém ochrnutí, nebo silném krvácení atd.)
 • jestliže dojde k náhlému zhoršení chronického onemocnění
 • pokud se jedná o závažný úraz (zasažení elektrickým proudem, poleptání, pád z výšky, dopravní nehoda atd.)
 • při náhlých změnách chování či jednání, které může být ohrožující jak pro postiženého, tak i pro jeho okolí

Jak volat tísňovou linku 155?
 • linku 155 je možné zdarma a bez předvolby volat z jakéhokoli telefonu


 •  u zdraví a život ohrožujících stavů upřednostňujte linku 155 před číslem 112 (při volání na linku 112 dochází k časové ztrátě)

   

DOPRAVA NEMOCNÝCH, RANĚNÝCH A RODIČEK

Sejida trans rescue

Dispečink: 271 770 318
Non stop linka: 724 155 000

Služby hrazené zdravotními pojišťovnami:

 • Přeprava nemocných, raněných a rodiček (akutní i neakutní)
 • Dálkové převozy (lázně, zahraničí)
 • Zajištěné převozy s atestovanou sestrou po Praze i celé ČR
 • Přeprava krve a krevních derivátů s vitální indikací

Adresa:
Koněvova 144
Praha 3

www.ambulance-sejida.cz