Nezaměstnaní, kteří loni spolupracovali s městskou částí Praha 3 a pomáhali jí s úklidem ulic, by rádi v této činnosti pokračovali i letos, kdy již veřejná služba není povinná. Přitažlivost této činnosti pro lidi bez práce z Prahy 3 je v tom, že jim zdejší radnice současně s ní pomáhá najít práci. Na ty, kteří se při veřejné službě osvědčili, dává doporučení firmám, a navíc jim finančně přispívá na symbolické odměny.

Lidé, kteří na Žižkově a Vinohradech již čtvrtým měsícem uklízejí rušné ulice, jako jsou Koněvova, Husitská či Seifertova, dostávají 50 korun na hodinu. Někteří nezaměstnaní si tak mohou po tříměsíčním turnusu přijít i na 9 tisíc korun čistého.

Dalším motivem, který vyvolává zájem o veřejnou službu, je možnost absolvovat po jejím ukončení zdarma rekvalifikační kurs. Nezaměstnaní mohou například získat řidičský průkaz skupiny C, který je opravňuje řídit nákladní automobil či absolvovat kurzy, které jim umožní dělat práci strážného či u žen stát se kadeřnicí či pedikérkou.

Veřejná služba probíhá v blocích tří měsíců. Pokud ji nezaměstnaný absolvuje, dostane od městské části doporučení, které může použít například, pokud se uchází o práci v Pražských službách, společnosti AVE či v jiných firmách. Doporučení přitom vnímají tyto společnosti jako jeden z kladných bodů uchazeče o zaměstnání.

Organizace dobrovolné veřejné služby je založena na spolupráci městské části s pracovištěm úřadu práce pro Prahu 3. Podmínkou zařazení nezaměstnaných do programu veřejné služby v třetí městské části je jejich evidence na zdejším úřadu práce. 

Když úřad vidí, že nezaměstnaný nemůže dlouhodobě sehnat práci a nemá peníze, tak se ho dotáže, zda nemá zájem o veřejnou službu. Pokud ano, s každým novým zájemcem nejprve úřad práce sepíše smlouvu, že do veřejné služby jde dobrovolně.

Pak už zbývá novým zájemcům o veřejnou službu jen přijít před radnici Prahy 3, kde se nezaměstnaní scházejí v osm hodin ráno a kde dostanou nářadí a vesty s nápisem městská část Praha 3. V osm hodin vyrážejí dvě pracovní skupiny do ulic Žižkova a Vinohrad. Úklid probíhá tak, že jedna trojice má na starosti levou část komunikace, ta druhá pravou. Každý se pracuje čtyři hodiny – do 12 hodin.