Denní stacionář, který vznikl v roce 1991 jako jedna z prvních alternativ ústavům sociální péče. U jeho zrodu stál přední český psycholog dr. Jaroslav Šturma. Zřizovatelem integračního centra je městské část Praha 3.

Předmětem péče je:

  • denní péče o tělesně postižené děti a mládež s více vadami
  • poskytovaná institucionálně
  • rehabilitační péče pro děti kombinovanými vadami
  • vzdělávání a výchova klientů v rozsahu  jejich schopností, poskytované ve spolupráci s pomocnou školou
  • ošetřovatelské činnosti
  • konzultačně poradenská činnost pro rodiny s postiženými dětmi
  • integrace do společnosti

Více informací na stránkách centra www.iczahrada.cz