Poskytuje bydlení v samostatných bytech ve 2 domech s pečovatelskou službou.

  1. Dům s pečovatelskou službou, Roháčova 26 – celkový počet bytů 142, z toho 84 dvougarsoniér, 52 garsoniér a 6 bytů o velikosti 1+1. Z celkového počtu bytů je 16 upraveno bezbariérově. Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou.
  2. Dům s pečovatelskou službou, Krásova 4 – celkový počet bytů 62, z toho 4 dvougarsoniéry a 58 garsoniér

O přidělení bytu v DPS rozhoduje Rada městské části, po projednání a doporučení Komise pro sociální politiku a zdravotnictví. Žádost se podává na Odboru sociálních věcí ÚMČ P3, Seifertova 51, telefon: 222 116 451, email: hoskova.zdenka@praha3.cz, kde je také veden pořadník čekatelů.

Hlavní kritéria Komise pro sociální politiku a zdravotnictví pro doporučení k přidělení bytu občanu MČ Praha 3 v DPS:

  • pobírání příspěvku na péči,
  • využívání služeb pečovatelské služby,
  • věk, stávající bytové podmínky a sociální zázemí žadatele,
  • příbuzní a jiné pečující osoby - jejich péče o žadatele – tj., zda zajišťují a jsou schopni odpovídající péči zajistit a v jakém rozsahu vzhledem ke zdravotnímu stavu žadatele
  • zvažuje se, zda žadatel nejedná účelově, zda tím nechce řešit bytovou situaci svojí, či rodiny