Habrová 2645/2
130 00 Praha 3
tel.: 284 811 148
fax: 284 829 870
http://www.domovpraha3.cz/

Ředitelka:
Bc. Petra Gabriel Lojdová
tel.: 284 823 822, mobilní tel.: 770 171 536
e-mail: gabriel@domovpraha3.cz

V domově pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu jejich věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • poskytnout ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí