PROJEKTY REALIZOVANÉ V RÁMCI PROJEKTŮ OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ MINISTERSTVA VNITRA ČR V LETECH 2012–2019

2019

Název projektu: „Praha 3 – Společné soužití 2019“

Projekt Městské části Praha 3 realizovaný v roce 2019 byl zaměřen na podporu cizinců žijících a pracujících na Praze 3. Cílem projektu byla podpora cizinců a usnadnění jejich začlenění do většinové společnosti. Byla snaha o předcházení patologických jevů a konfliktů ve společnosti. Prostřednictvím projektu bylo cizincům (děti i dospělí) i široké veřejnosti umožněno účastnit se vzdělávacích a kulturních aktivit. Dalším cílem byla snaha o zvýšení informovanosti o cizinecké problematice.

Aktivity projektu:

 1. Kurzy českého jazyka a českých reálií pro cizince
 2. Kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců a majority „Poznejme se, sousedé“
 3. Doučování češtiny na ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta a ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic na Praze 3
 4. „So far – so near 2019“ – podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Lupáčova
 5. Podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Jeseniova
 6. Tvořivé dílny pro děti z MŠ Perunova, MŠ Žerotínova a MŠ Jeseniova 98
 7. Lokální informační kampaň

Realizátor projektu: Městská část Praha 3
Participující subjekty: Centrum pro integraci cizinců, o. p. s., ZŠ Lupáčova, ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic, MŠ Perunova, MŠ Žerotínova a MŠ Jeseniova 98
Rozpočet:  740 576,85 Kč
Financování: 583 990 Kč (MVČR), 70 000 Kč (HMP), 86 586,85 Kč (MČ Praha 3)

Aktivity byly realizovány v rámci projektu městské části Praha 3 „Praha 3 – Společné soužití 2019“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

2018

Název projektu: „Praha 3 – Společné soužití 2018“

Stručná charakteristika projektu: Projekt Městské části Praha 3 byl souborem komplexních aktivit, které byly zaměřeny na podporu cizinců žijících a pracujících na území Prahy 3. Cílem projektu byla snaha o podporu cizinců žijících na MČ Praha 3, předcházení vzniku patologických jevů a zvyšování informovanosti široké veřejnosti. K dosažení tohoto cíle byly realizovány vzdělávací aktivity pro cizince (děti i dospělé), kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců i majority a zvýšení informovanosti široké veřejnosti o cizinecké problematice.

Aktivity projektu:

 1. Kurzy českého jazyka a českých reálií pro cizince
 2. Kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců a majority „Poznejme se, sousedé“
 3. Doučování češtiny na ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta a ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic na Praze 3
 4. „So far – so near 2018“ – podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Lupáčova
 5. Podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Jeseniova
 6. Lokální informační kampaň

Realizátor projektu: Městská část Praha 3
Participující subjekty: Centrum pro integraci cizinců, o. p. s., ZŠ Lupáčova, ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic
Rozpočet:  722 953 Kč
Financování: 571 240 Kč (MVČR), 70 000 Kč (HMP), 81 713 Kč (MČ Praha 3)

Aktivity byly realizovány v rámci projektu městské části Praha 3 „Praha 3 – Společné soužití  2018“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

2017

Název projektu: „Praha 3 – Integrace cizinců 2017“

Stručná charakteristika projektu: Projekt Městské části Praha 3 byl zaměřen na podporu cizinců žijících a pracujících na území Prahy 3. Cílem byla snaha o předcházení vzniku konfliktů a patologických jevů a usnadnění začlenění cizinců do většinové společnosti. Aktivitami k dosažení tohoto cíle byly vzdělávací aktivity pro cizince (děti i dospělé), kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců i majority, zvýšení informovanosti široké veřejnosti o cizinecké problematice a realizace 9. celostátní konference obcí o integraci cizinců.

Aktivity projektu:

 1. Kurzy českého jazyka a českých reálií pro cizince (nízkoprahové, uzavřené, kurzy psaní)
 2. Kurzy sociokulturní orientace
 3. Kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců a majority „Poznejme se, sousedé“
 4. Doučování češtiny na ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta a ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic na Praze 3
 5. „So far – so near 2017“ – podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Lupáčova
 6. Podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Jeseniova
 7. Podpora začleňování dětí cizinců v rámci Centra pro předškolní děti Šnečci Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita
 8. Tvořivé dílny pro děti z MŠ Perunova, MŠ Žerotínova
  a MŠ Jeseniova
 9. Lokální informační kampaň
 10. Aktualizace informací pro cizince na webových stránkách MČ Praha 3
 11. 9. celostátní konference obcí o integraci cizinců

Realizátor projektu: Městská část Praha 3
Participující subjekty: Centrum pro integraci cizinců, o. p. s., ZŠ Lupáčova, ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic, Centrum pro předškolní děti Šnečci DDM Praha 3 – Ulita, InBáze, MŠ Perunova, MŠ Žerotínova, MŠ Jeseniova
Rozpočet: 1 077 461,60 Kč
Financování: 853 820 Kč (MVČR), 223 641,60 Kč (MČ Praha 3)

Aktivity byly realizovány v rámci projektu městské části Praha 3 „Praha 3 – Integrace cizinců 2017“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

2016

Název projektu: „Praha 3 – Integrace cizinců 2016“

Stručná charakteristika projektu: Cílem projektu byla podpora cizinců žijících a pracujících na Praze 3, usnadnění jejich začlenění do většinové společnosti a předcházení vzniku patologických jevů a případných konfliktů mezi majoritní společností a cizinci. Prostředkem k dosažení tohoto cíle byly vzdělávací aktivity pro cizince (děti i dospělé), kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců i majority a zvýšení informovanosti široké veřejnosti o cizinecké problematice.

Aktivity projektu:

 1. Kurzy českého jazyka a českých reálií pro cizince (nízkoprahové, uzavřené, kurzy psaní)
 2. Kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců a majority
 3. „So far – so near 2016“ – podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Lupáčova
 4. Doučování češtiny na ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta a ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic na Praze 3
 5. Podpora začleňování dětí cizinců v rámci Centra pro předškolní děti Šnečci Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita
 6. Lokální informační kampaň
 7. Kurzy sociokulturní orientace

Realizátor projektu: Městská část Praha 3
Participující subjekty: Centrum pro integraci cizinců, o. p. s., ZŠ Lupáčova, ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic, Centrum pro předškolní děti Šnečci DDM Praha 3 – Ulita, Integrační centrum Praha, o. p. s.
Plánovaný rozpočet: 864 076 Kč
Skutečné financování: 655 625 Kč (MV ČR), 50 000 Kč (HMP), 168 102 Kč (MČ Praha 3)

Aktivity byly realizovány v rámci projektu městské části Praha 3 „Praha 3 – Integrace cizinců 2016“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.


2015

Název projektu: „Praha 3 – Společné soužití 2015“

Stručná charakteristika projektu: Projekt Městské části Prahy 3 byl souborem komplexních aktivit na podporu integrace cizinců, který byl zaměřen na vzdělávání a podporu dětí i dospělých cizinců, na vzdělávání pedagogů pracujících s dětmi cizinci, na zvýšení informovanosti cizinců i většinové společnosti, na navázání pozitivních sousedských vazeb a na podporu samostatného fungování cizince ve společnosti. Cílem projektu bylo usnadnění začlenění cizinců z Prahy 3 do většinové společnosti a prevence vzniku patologických jevů a konfliktů.

Aktivity projektu:

 1. Kurzy českého jazyka a českých reálií pro cizince (nízkoprahové i uzavřené)
 2. Kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců a majority
 3. „So far – so near 2015“ – podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na 2. stupni ZŠ Lupáčova
 4. Doučování češtiny na ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta a ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic na Praze 3
 5. Podpora začleňování dětí cizinců v rámci Centra předškolních dětí Domu dětí a mládeže Ulita
 6. Lokální informativní kampaň
 7. Zvyšování informovanosti cizinců – aktualizace informačních stránek v různých jazykových mutacích na webu MČ Praha 3
 8. Zajištění interkulturních pracovníků/ komunitních tlumočníků pro cizince na Praze 3

Realizátor projektu: Městská část Praha 3
Participující subjekty: Centrum pro integraci cizinců o. p. s., ZŠ Lupáčova 1/1200, ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic, Centrum předškolních dětí při DDM Praha 3 – Ulita, Integrační centrum Praha o. p. s., Sdružení pro integraci a migraci
Schválený rozpočet: 943 145Kč
Předpokládané financování: 785 645 Kč (MVČR), 157 500 Kč (MČ Praha 3)

Aktivity byly realizovány v rámci projektu Městské části Praha 3 „Praha 3 – Společné soužití 2015“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.


2014

Název projektu: „Praha 3 – Integrace cizinců 2014“

Stručná charakteristika projektu: Cílem projektu byla podpora cizinců žijících a pracujících na Praze 3, usnadnění jejich začlenění od většinové společnosti a předcházení vzniku patologických jevů a konfliktů ve společnosti. Podpory bylo dosaženo realizací jednotlivých komplexně zaměřených aktivit projektu. Díky projektu bylo cizincům (dětem i dospělým) umožněno vzdělávání, byla zvýšena odbornost pedagogů pro práci s dětmi cizinci a byly zrealizovány aktivity na podporu a zkvalitnění soužití cizinců a majority a na prevenci vzniku sociálně patologických jevů mezi obyvateli Prahy 3.

Aktivity projektu:

 1. Kurzy českého jazyka a českých reálií pro cizince (nízkoprahové i uzavřené)
 2. Kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců a majority
 3. „So far – so near“ – Jsme si tak blízko, a přesto se neznáme – podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Lupáčova
 4. Doučování češtiny na ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta a ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic na Praze 3
 5. Podpora začleňování dětí cizinců v rámci Domu dětí a mládeže Ulita

Realizátor projektu: Městská část Praha 3
Participující subjekty: Centrum pro integraci cizinců o. p. s., ZŠ Lupáčova 1/1200, ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic, Centrum předškolních dětí při DDM Praha 3 - Ulita
Rozpočet: 700 338 Kč
Financování: 574 070 Kč (MVČR), 55 000 Kč (MHMP), 98 268 Kč (MČ Praha 3)

Aktivity byly realizovány v rámci projektu Městské části Praha 3 „Praha 3 – Integrace cizinců 2014“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.


2013

Název projektu: „Praha 3 – společné soužití“

Stručná charakteristika projektu: Projekt se zaměřil na podporu cizinců žijících a pracujících na Praze 3, usnadnění jejich začlenění do většinové společnosti a předcházení vzniku patologických jevů a konfliktů ve společnosti. Projekt byl souborem komplexně zaměřených aktivit. Díky projektu bylo cizincům (dětem i dospělým) umožněno vzdělávání a přístup k informacím, byla zvýšena odbornost pedagogů pro práci s dětmi cizinci a byla realizována akce na podporu a zkvalitnění soužití cizinců a majority a na prevenci vzniku sociálně patologických jevů mezi obyvateli Prahy 3.

Aktivity projektu:

 1. Kurzy českého jazyka a českých reálií pro cizince (nízkoprahové i uzavřené)
 2. Kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců a majority
 3. Zvýšení informovanosti cizinců – překlad informačních materiálů škol pro rodiče cizince + vytvoření informačních stránek v různých jazykových mutacích na webu MČ Praha 3
 4. So far - so near – usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Lupáčova formou podpory a individuálního koučingu
 5. Doučování češtiny na ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic a ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta na Praze 3
 6. Vzdělávání pedagogů - absolvování dvousemestrálního zdokonalovacího kurzu k výuce češtiny jako cizího jazyka na Univerzitě Karlově

Realizátor projektu: Městská část Praha 3
Participující subjekty: Centrum pro integraci cizinců o. p. s., ZŠ Lupáčova 1/1200, ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic, Univerzita Karlova v Praze
Rozpočet: 747 866 Kč
Financování: 544 240 Kč (MVČR), 203 626 Kč (MČ Praha 3)

Aktivity byly realizovány v rámci projektu Městské části Praha 3 „Praha 3 – společné soužití“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.


2012

Název projektu: „Poznáním k vzájemné toleranci“

Stručná charakteristika projektu: Cílem projektu byla prevence vzniku sociálně patologických jevů a začlenění cizinců do majoritní společnosti. Byly uskutečněny kurzy češtiny a českých reálií, kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců i majority, vzdělávání pedagogů a dětí v rámci základních škol a mateřských škol.

Aktivity projektu:

 1. Kurzy českého jazyka a českých reálií pro cizince
 2. Poznejme se, sousedé - interaktivní kulturně vzdělávací akce pro děti a rodiče z řad cizinců a majority
 3. Workshop – vzdělávání pedagogů pracujících s dětmi cizinci na MŠ a ZŠ na Praze 3
 4. Multikulturní výchova k toleranci a proti rasismu v rámci MŠ a ZŠ na Praze 3

Realizátor projektu: Městská část Praha 3
Participující subjekty: Centrum pro integraci cizinců o. p. s., Člověk v tísni o. p. s., Meta o. p. s., základní a mateřské školy na Praze 3
Rozpočet: 441 707 Kč
Financování: 384 080 Kč (MVČR), 57 627 Kč (MČ Praha 3)

Aktivity byly realizovány v rámci emergentního projektu Městské části Praha 3 „Poznáním k vzájemné toleranci“ spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.