NEJBLIŽŠÍ PRACOVIŠTĚ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI (LSPP)

 


LSPP pro dospělé
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 50, Praha 10, pavilon G
tel.: 267 163 778
pondělí–pátek: 18:30 – 23 hod.
volné dny: 8 - 20 hod.
 
LSPP pro děti a dorost
Klinika dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Ke Karlovu 2, Praha 2
tel.: 224 967 776, 224 967 777
pondělí–pátek: 19–06 hod.
volné dny: nepřetržitě
LSPP pro děti a dorost

Poliklinika Plaňanská
Plaňanská 573/1, Praha 10
tel.: 274 810 990, 281 019 213, 281 019 244 (dětské odd.)
pondělí–pátek: 19–07 hod.
volné dny: nepřetržitě
 

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Lékařská služba první pomoci (LSPP) zajišťuje akutní péči o dospělé, děti a dorost.
Začlenění LSPP do areálu FTNsP, přestože není jeho součástí, umožňuje v případě potřeby okamžité využití odborných pracovišť včetně lékárenské služby, která má nepřetržitý provoz.
 
LSPP pro dospělé a zubní pohotovost
Městská poliklinika Praha
(dříve Studentský zdrav. ústav)
Spálená 12, Praha 1
tel.: 222 924 295, 222 924 268 (zubní odd.)
pondělí–pátek: 19–06 hod.
volné dny: nepřetržitě

 

Zubní pohotovost pro děti Praha 5
Fakultní nemocnice v Motole
Adresa: V Úvalu 84, Praha 5
Recepce dětské pohotovosti: 224 433 652, 653
Zubní pohotovost: 224 433 659, 652, 653
Po-Pá: 19 - 06 hod.
So, Ne, svátky - nepřetržitě