Adresa oddělení: Seifertova 51

Vedoucí oddělení:
Mgr. Vladimír Beran

Tel: 222 116 488
E-mail: vladimirb@praha3.cz

 

Kurátoři pro dospělé, sociální prevence:
Mgr. Radek Lehkoživ

Tel: 222 116 493
E-mail: radekl@praha3.cz

Bc. Martina Michňová

Tel: 222 116 480
E-mail: martinami@praha3.cz

Bc. Anna Novotná

Tel: 222 116 492
E-mail: annan@praha3.cz

Bc. Ivana Součková

Tel: 222 116 456
E-mail: ivanas@praha3.cz

 

 • zajišťuje odborné sociální poradenství pro cílové skupiny: osoby ohrožené sociálním vyloučením, rizikovým způsobem života, oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí, osoby, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení, osoby nezaměstnané, osoby  s materiálními problémy, rodiny s dětmi a imigranti
 • zajišťuje terénní sociální práci pro neorganizovanou mládež s cílem zkvalitnění života v obci
 • zajišťuje aktivizační služby pro cílové skupiny : osoby v hmotné nouzi, rodiny s dětmi  a cizinci
 • řeší problematiku sociálního vyloučení z důvodu příslušnosti k národnostní menšině, či lokální komunitě
 • spolupodílí se na řešení problematiky národnostních menšin, etnik a multikulturalismu
 • zajišťuje výkon funkce kurátora pro dospělé pro osoby, kterým hrozí sociální vyloučení, pro osoby bez přístřeší, pro osoby ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody a pro osoby, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností
 • zajišťuje depistážní činnost ve věznicích
 • zajišťuje výkon funkce protidrogového koordinátora                     
 • zajišťuje výkon funkce sociálního pracovníka
 • zajišťuje výkon funkce poradce pro národnostní menšiny a cizince
 • zajišťuje výkon funkce manažera prevence kriminality
 • zajišťuje realizaci sociálních projektů v oblasti prevence kriminality
 • zajišťuje realizaci projektu Návrat do práce, který je hrazen z prostředků ESF a hl. m. Prahy v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita
 • organizačně zajišťuje a koordinuje proces komunitního plánování sociálních služeb
 • organizačně zajišťuje administraci V. dotačního programu pro vybrané typy sociálních služeb na území MČ Praha 3

Komunitní plánování:

Bc. Daniela Dolejší

Tel: 222 116 516
E-mail: danielad@praha3.cz

Plánování sociálních služeb v dané oblasti - komunitě – za účasti zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, tzv. triády, kdy jde o spolupráci rovnocenných partnerů, žádná strana není upřednostňována a ani bagatelizována ve svých názorech a potřebách.