PRACOVNÍ SKUPINA: SENIOŘI

Poskytovatelé:

 • Pečovatelská služba Praha 3
 • Remedium Praha, o.p.s., Klub Remedium
 • Armáda spásy, Komunitní centrum Praha 3
 • Senioři České republiky, z.s., ZO Žižkov
 • Ošetřovatelský domov Praha 3
 • Komunitní centrum Petrklíč, z.s.
 • Sdílny generací, z.s.
 • A DOMA, z.s. 

Uživatelé:

 • Mgr. Vladimíra Kalfusová

Zadavatel:

 • ÚMČ Praha 3

PRACOVNÍ SKUPINA: RODINA S DĚTMI

 • Poskytovatelé:
 • Nová Trojka, z.s., Rodinné kulturní centrum Nová Trojka
 • My.Aktivity
 • Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s.
 • Integrační centrum Zahrada
 • Občanské sdružení Smíšek
 • Dům dětí a mládeže – Ulita

Uživatelé:

 • Andrea Dohnalová
 • Hanka Stýblová

Zadavatel:

 • ÚMČ Praha 3

PRACOVNÍ SKUPINA: ŽIŽKOVSKÉ DĚTI A MLÁDEŽ

Poskytovatelé:

 • Husitské centrum, o.p.s., Nízkoprahový klub Husita
 • Teen Challenge International ČR – Centrum dětí a mládeže
 • R-Mosty, z. s., Nízkoprahový klub pro děti a mládež
 • Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Klub Beztíže

Zadavatel:

 • ÚMČ Praha 3

PRACOVNÍ SKUPINA: SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODNĚNÍ OBČANÉ

Poskytovatelé:

 • Centrum pro integraci cizinců o.p.s., Sociální poradenství
 • Naděje, Azylový dům Žižkov
 • R- Mosty, z. s., Sociálně-právní poradna 
 • Remedium Praha, o.p.s., Občanská poradna Remedium
 • Občanské sdružení Buči
 • In IUSTITIA, o.p.s.
 • Sdružení pro integraci a migraci
 • Sociální družstvo Střecha
 • Labre, sociální podnik Přestupní stanice
 • My.Aktivity

Zadavatel:

 • ÚMČ Praha 3

PRACOVNÍ SKUPINA: OSOBY SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM

 Poskytovatelé:

 • Česká společnost pro duševní zdraví
 • Integrační centrum Zahrada
 • Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3
 • Alfa Human Servise
 • Centrum Martin, o.p.s.
 • ERGO Aktiv, o.p.s.
 • Tichý svět, o.p.s.
 • Diakonie Církve bratrské v Praze 3
 • Diakonie ČCE
 • Centrum Anabell
 • Fokus Praha

Zadavatel:

 • ÚMČ Praha 3