Fond sociální a zdravotní byl schválením Zásad poskytování dotací z Dotačního fondu a vyhlášení programů v pěti oblastech Zastupitelstvem městské části Praha 3 dne 22. 9. 2015 nahrazen Dotačním programem pro sociální oblast a zdravotnictví Dotačního fondu.

KONTAKTNÍ OSOBA:
Bc. Kateřina Tůmová
e-mail: katerinal@praha3.cz
tel.: 222 116 481

Více informací k dotacím z tohoto programu naleznete zde: