Zápisy pro školní rok 2017/2018 se ve školách zřízených MČ Praha 3 budou konat takto:

Typ školy

Termín

Zákonné předpisy

Základní školy

středa 4. 4. 2018
a čtvrtek 5. 4. 2018

Zákon 561/2004  v platném znění (novelizace 178/2016 Sb.) § 36

Mateřské školy

středa 2. 5. 2018
a čtvrtek 3. 5. 2018

Zákon 561/2004  v platném znění (novelizace 178/2016 Sb.) § 36

Podrobnější informace naleznete na následujícím odkazu.