Zápisy pro školní rok 2017/2018 se ve školách zřízených MČ Praha 3 budou konat takto:

Typ školy

Termín

Zákonné předpisy

Základní školy

14. + 15. 4. 2020 (úterý, středa)

Zákon 561/2004  v platném znění (novelizace 178/2016 Sb.) § 36

Mateřské školy

4. + 5. 4. 2020 (pondělí, úterý)

Zákon 561/2004  v platném znění (novelizace 178/2016 Sb.) § 36

Podrobnější informace naleznete na následujícím odkazu.