V termínu 1. 7.—16. 7. 2021 budou v provozu:

 • MŠ Milíčův dům
 • MŠ Na Vrcholu (včetně detašovaného pracoviště Buková)
 • MŠ nám. J. z Lobkovic (kromě budovy v ulici Zvěřinova)
 • MŠ Sudoměřská
 • MŠ Vozová
 • ZŠ a MŠ Chelčického (detašovaná pracoviště Roháčova a Žerotínova)

V termínu 1. 7. —23. 7. 2021 bude v provozu:

 • MŠ U Zásobní zahrady

V termínu od 26. 7.—6. 8. 2021 bude v provozu:

 • ZŠ a MŠ Jarov

V termínu od 9. 8.—20. 8. 2021 bude v provozu:

 • MŠ Pražačka

V termínu od 16. 8.—27. 8. 2021 bude v provozu:

 • MŠ Na Balkáně
 • ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic (budova Perunova)

V termínu od 18. 8.—31. 8. 2021 bude v provozu:

 • ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta

V ostatních termínech v červenci a srpnu 2021 budou výše uvedené mateřské školy uzavřeny z důvodu minimálního zájmu zákonných zástupců dětí nebo z důvodu investičních akcí.


Přerušení provozu v období 1. 7. 2021 až 30. 8. 2021 z důvodu rekonstrukcí, které nelze realizovat při provozu školy,nebo minimálního zájmu zákonných zástupců dětí v mateřských školách:

 • MŠ Jeseniova 4 — rekonstrukce vodoinstalace
 • MŠ U Veverek — rekonstrukce vodoinstalace
 • MŠ Waldorfská — minimální zájem rodičů o letní provoz
 • MŠ Libická — rekonstrukce umýváren
 • MŠ Jeseniova 98 — ukončen provoz