Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Štěpán Štrébl, MPhil, místostarosta městské části Praha 3

Kompetentní komise RMČ: Komise pro výchovu a vzdělávání

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor školství


Budova MŠ v Bukové ul.
Budova bude detašovaným pracovištěm MŠ Na Vrcholu.
Provoz bude zahájen v září 2020, zápisy se uskuteční v květnu téhož roku.Školy zřízené MČ Praha 3


Odkazy: