Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Štěpán Štrébl, MPhil, místostarosta městské části Praha 3

Kompetentní výbor ZMČ: Bude určeno na nejbližším jednání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 3

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor školství


Termíny zápisů do 1. ročníku základních škol zřízených MČ Praha 3 pro školní rok 2019–2020:

3. + 4. dubna 2019 (středa, čtvrtek)

Vážení rodiče, sledujte prosím internetové stránky základních škol zřízených MČ Praha 3,
kde získáte podrobnější informace.


Termíny zápisů do mateřských škol zřízených MČ Praha 3 pro školní rok 2019–2020:

6. + 7. 5. 2019 (pondělí, úterý)

Vážení rodiče, sledujte prosím internetové stránky mateřských škol zřízených MČ Praha 3,
kde získáte podrobnější informace.


Dny otevřených dveří v základních školách Prahy 3 

Škola Termín Čas
ZŠ Cimburkova 13. 3. 2019 14:00–17:00
ZŠ a MŠ Chelčického  27. 2. 2019 8:00–12:00
20. 3. 2019 13:30–17:00
ZŠ Jeseniova  28. 3. 2019

9:40 -11:40 (návštěva tříd ve výuce)

16:00 a 17:00 (prohlídka školy)
ZŠ Chmelnice 5. 2. 2019 15:00, 16:00 a 17:00 – začátek ve vestibulu školy
ZŠ Lupáčova již proběhl  23. 1. 2019  
ZŠ Pražačka 27. 3. 2019 17:00 – komentovaná prohlídka
ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic  12. 3. 2019
budova nám. J. z Lobkovic

14:30 -17:00

8:00 - možno navštívit vyučovací hodinu v prvním ročníku 
ZŠ nám. J. z Poděbrad 12. 3. 2019 8:00–15:00
ZŠ a MŠ J. Seiferta 13. 3. 2019 9:00,10:00 a 11:00  – začátek
27. 3. 2019 u vrátnice školy
ZŠ a MŠ Jarov 28. 2. 2019 14:00–16:00

 Dny otevřených dveří v mateřských školách Prahy 3

škola termín čas
MŠ Jeseniova 4,6 10. 4. 2019

vždy v celou hodinu – v 9 nebo v 10 hodin nebo odpoledne – ve 14 hodin 

při prohlídce MŠ se seznámíte s provozem a činnostmi dětí v průběhu dne, dostanete i formulář na podání žádosti k přijetí do MŠ

MŠ Jeseniova 98 4. 4. 2019 9:00 -16:00 hodin  prohlídky školy v každou celou hodinu, pro zájemce o přijetí
MŠ Jeseniova 204 11. 4. 2019 od 14:00 do 17:00 hodin
MŠ Libická  11. 4. 2019 od 9:00 do 11:00 hodin
MŠ Na Balkáně

4. 4. 2019

15. 4. 2019

od 15:00 do17:00 hodin
MŠ Na Vrcholu  13. 3. 2019 od 15:00 do 16:30 hodin
  10. 4. 2019

od 10:00 do 11:00 hodin

 - půlhodinové komentované prohlídky nebo v jiném termínu po domluvě s ředitelkou školy

MŠ nám. J. z Lobkovic 

 

8. 4. 2019
(v budově Lobkovicovo)
od 15:00 do 17:00

 
9. 4. 2019
(v budově Zvěřinova)
od 15:00 do 17:00
MŠ Milíčův dům Individuálně - po telefonické dohodě -  kdykoli až do doby konání zápisu   
MŠ Sudoměřská  17. 4. 2019 od 9:00 do 11:00 hodin a od 15:00 do 16:30 hodin
MŠ U Zásobní zahrady  3. 4. 2019 od 14:00 do 17:00 hodin
MŠ Vozová po telefonické dohodě kdykoliv, nejlépe v polední době  
MŠ Pražačka

21. 3. 2019

4. 4. 2019

15. 4. 2019

vždy v době od 16:30 do 17:30 hodin prohlídka MŠ s ředitelkou, stručné představení mateřské školy
MŠ Waldorfská  Individuálně – po telefonické dohodě s ředitelkou  
ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic Budova v Perunově ul. - v průběhu dubna lze vyzvednout přihlášku, můžete společně s dítětem na malou chvilku nahlédnout do třídy a paní učitelka Vám může odpovědět pár otázek. Den otevřených dveří nepořádáme, můžete přijít kterýkoliv pracovní den a uvidíte nás při běžné práci. Aby se Vám mohla paní učitelka chvilku věnovat, je nejvhodnější přijít mezi 15:00 a 17:00 hodinou.  
ZŠ a MŠ Chelčického

9. 4. 2019

(v budově Žerotínova)

od 14:00 do 17:00 hodin
 

10. 4. 2019

(v budově Roháčova)

od 15:00 do17:00 hodin
ZŠ a MŠ Jarov 25. 4. 2019 od 16:00 do18:00 hodin
ZŠ a MŠ J. Seiferta

3. 4. 2019

17. 4. 2019 

vždy v době od 8:30 do 11:30 hodin a od 14:00 do 17:00 hodin

Budova MŠ v Bukové ul.
Budova bude detašovaným pracovištěm MŠ Na Vrcholu.
Provoz bude zahájen v září 2020, zápisy se uskuteční v květnu téhož roku.Školy zřízené MČ Praha 3


Odkazy: