Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Štěpán Štrébl, MPhil, místostarosta městské části Praha 3

Kompetentní komise RMČ: Komise pro výchovu a vzdělávání

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor školství


Hledáme nového ředitele / novou ředitelku MŠ Jeseniova 204

Více o vyhlášení konkurzního řízení ZDE.

Letní provoz mateřských škol v Praze 3 v období červenec a srpen 2019:

(schváleno Radou MČ Praha 3 usnesením č. 196 ze dne 10. 4. 2019)

v termínu od 01.07. – 12.07.2019 budou v provozu:

 • MŠ Jeseniova 4,6
 • MŠ Jeseniova 204
 • MŠ Libická
 • MŠ Milíčův dům
 • MŠ Na Vrcholu
 • MŠ nám. J. z Lobkovic (mimo budovu v ulici Zvěřinova)
 • MŠ Sudoměřská
 • MŠ U Zásobní zahrady
 • ZŠ a MŠ Chelčického (pouze v budově Roháčova)
 • ZŠ a MŠ Jarov

v termínu od 12.08. – 23.08.2019 bude v provozu:

 • MŠ Pražačka

v termínu od 19.08. – 30.08.2019 bude v provozu:

 • ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta

Budova MŠ v Bukové ul.
Budova bude detašovaným pracovištěm MŠ Na Vrcholu.
Provoz bude zahájen v září 2020, zápisy se uskuteční v květnu téhož roku.Školy zřízené MČ Praha 3


Odkazy: