Úprava textace v Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku městské části Praha 3 ze dne 16.1.2013

Usnesením RMČ č. 20 ze dne 16. 1. 2013 byla odsouhlasena úprava textace v Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku městské části Praha 3 z důvodu legislativní změny, spočívající ve změně zajištění finančních prostředků namísto exekutorského zápisu nově zá pisem notářským, pořízeným notářem určeným městskou částí Praha 3