Rámcový harmonogram přípravy prodeje jednotek v bytových domech  v rámci  privatizace bytového fondu MČ Praha 3

 RÁMCOVÝ HARMONOGRAM PŘÍPRAVY JEDNOTLIVÝCH BYTOVÝCH DOMŮ NA PRODEJ V RÁMCI BYTOVÉHO FONDU MČ PRAHA 3

K.Ú. č. pop.   název ulice  bytů nebytů plocha (m2) orientační termín privatizace stav stavebních úprav kolaudace poznámka
P a n e l o v é    d o m y                
                   
Žižkov 436 OSTROMEČSKÁ 7 23 4 1 544,64 2020 předpoklad dokončení stavebních úprav souvisejících s privatizací 08-09/2019 IV.Q 2019 předpokládané schválení prodeje bytových jednotek  1. čtvrtletí/2020
Žižkov 437 OSTROMEČSKÁ 9 27 3 1 733,34
Žižkov 410 ROHÁČOVA 46 21 5 1 394,96
Žižkov 244 ROHÁČOVA 48 21 3 1 415,84
      92 15 6088,78        
Žižkov 297 ROHÁČOVA 34 21 4 1 406,62 2019 dokončení stavebních úprav souvisejících s privatizací 04/2019 II.Q 2019 předpokládané schválení prodeje bytových jednotek 3.-4. čtvrtletí 2019
Žižkov 265 ROHÁČOVA 36 21 2 1 388,60
Žižkov 266 ROHÁČOVA 38 21 3 1 390,65
Žižkov 273 ROHÁČOVA 40 21 2 1 385,01
Žižkov 301 ROHÁČOVA 42 21 2 1 385,67
Žižkov 299 ROHÁČOVA 44 21 3 1 386,45
      126 16 8343        
Žižkov 294 ROHÁČOVA 30 21 2 1 418,29 2021 dokončuje se projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, předpoklad zahájení výběrového řízení 06/2019 IV.Q 2020 uvedené termíny se mohou změnit v závislosti na délce trvání otevřeného výběrového řízení
Žižkov 227 BLAHOSLAVOVA 2 21 5 1 415,99
Žižkov 230 BLAHOSLAVOVA 4 21 3 1 359,36
Žižkov 233 BLAHOSLAVOVA 6 21 3 1 368,88
Žižkov 292 BLAHOSLAVOVA 8 21 4 1 368,66
Žižkov 293 BLAHOSLAVOVA 10  27 4 1 662,27
      132 21 8593,45        
Žižkov 383 ONDŘÍČKOVA 31 22 3 1 670,84 2020 předpoklad dokončení stavebních úprav 10/2019 IV.Q 2019  
Žižkov 384 ONDŘÍČKOVA 33 23 3 1 670,84
Žižkov 385 ONDŘÍČKOVA 35 21 4 1 447,42
Žižkov 391 ONDŘÍČKOVA 37 21 5 1 359,25
      87 15 6148,35        
Žižkov 733 KUBELÍKOVA 60 32   2 098,77 2022 probíhají projekční práce na projektu ke stavebnímu povolení odhad       IV.Q 2021  realizace v závislosti na schválení rozpočtových prostředků v příslušném roce
Žižkov 725 KUBELÍKOVA 62 35   2 302,18
Žižkov 717 KUBELÍKOVA 64 35   2 239,99
Žižkov 703 KUBELÍKOVA 66 35   2 202,06
      137   8843        
Žižkov 15 TÁBORITSKÁ 22 30 2 1 356,95 2021 dokončuje se projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, předpoklad zahájení výběrového řízení 2. čtvrtletí 2019 odhad      II.Q 2021 uvedené termíny se mohou změnit v závislosti na schválení rozpočtových prostředků v příslušném roce
Žižkov 16 TÁBORITSKÁ 24 80 9 3 745,89
Žižkov 17 TÁBORITSKÁ 26 77 5 3 802,00
      187 16 8904,84