RÁMCOVÝ HARMONOGRAM PŘÍPRAVY JEDNOTLIVÝCH BYTOVÝCH DOMŮ NA PRODEJ V RÁMCI BYTOVÉHO FONDU MČ PRAHA 3
                     
K.Ú. č. pop.   název ulice  bytů nebytů plocha (m2) orientační termín privatizace stav stavebních úprav kolaudace poznámka
P a n e l o v é    d o m y                
Žižkov 272 ČESKOBRATRSKÁ 7 22   1 513,66 2018      2019    září        2018 probíhá příprava privatizace, předpoklad schválení prodeje bytových jednotek 12/2018 nebo 03/2019
Žižkov 274 ČESKOBRATRSKÁ 9 21   1 397,97
Žižkov 276 ČESKOBRATRSKÁ 11 30   1 924,73
Žižkov 279 ROKYCANOVA 18 48   2 829,95
Žižkov 278 SABINOVA 8 23   2 102,26
Žižkov 277 SABINOVA 10 23   1 529,92
      167   11298,49        
Žižkov 511 JESENIOVA 15 23   1 550,86 2018    prosinec 2017 prodej bytových jednotek schválen 12.6.2018
Žižkov 431 JESENIOVA 17 23   1 550,80
Žižkov 519 JESENIOVA 19 28   1 726,34
Žižkov 518 JESENIOVA 23 29   2 354,58
Žižkov 508 JESENIOVA 25 22   1 909,78
      125   9092,36        
Žižkov 846 JESENIOVA 27 23   1 553,75 2018    květen 2018 prodej bytových jednotek schválen 18.9.2018
Žižkov 909 JESENIOVA 29 23   1 540,37
Žižkov 1063 JESENIOVA 31 31   1 990,65
Žižkov 1045 JESENIOVA 33 29   1 990,65
Žižkov 1046 JESENIOVA 35 22   1 817,12
      128   8892,54        
Žižkov 446 JESENIOVA 37 23   1 551,39 2018     prosinec 2017 prodej bytových jednotek schválen 12.6.2018
Žižkov 450 JESENIOVA 39 23   1 534,86
Žižkov 449 JESENIOVA 41 31   1 942,81
Žižkov 448 OSTROMEČSKÁ 3 29   2 273,27
Žižkov 395 OSTROMEČSKÁ 5 22   1 862,99
      128   9165,32        
Žižkov 436 OSTROMEČSKÁ 7 23 4 1 544,64 2019 předpoklad dokončení stavebních úprav 06-07/2019   předpokládané schválení prodeje bytových jednotek 12/2019
Žižkov 437 OSTROMEČSKÁ 9 27 3 1 733,34
Žižkov 410 ROHÁČOVA 46 21 5 1 394,96
Žižkov 244 ROHÁČOVA 48 21 3 1 415,84
      92 15 6088,78        
Žižkov 297 ROHÁČOVA 34 21 4 1 406,62 2019 zahájení stavebních prací 03/2018, předpoklad dokončení stavebních úprav 02/2019   předpokládané schválení prodeje bytových jednotek 2.-3. čtvrtletí 2019
Žižkov 265 ROHÁČOVA 36 21 2 1 388,60
Žižkov 266 ROHÁČOVA 38 21 3 1 390,65
Žižkov 273 ROHÁČOVA 40 21 2 1 385,01
Žižkov 301 ROHÁČOVA 42 21 2 1 385,67
Žižkov 299 ROHÁČOVA 44 21 3 1 386,45
      126 16 8343        
Žižkov 294 ROHÁČOVA 30 21 2 1 418,29 2020 dokončuje se projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, předpoklad zahájení výběrového řízení 11/2018    
Žižkov 227 BLAHOSLAVOVA 2 21 5 1 415,99
Žižkov 230 BLAHOSLAVOVA 4 21 3 1 359,36
Žižkov 233 BLAHOSLAVOVA 6 21 3 1 368,88
Žižkov 292 BLAHOSLAVOVA 8 21 4 1 368,66
Žižkov 293 BLAHOSLAVOVA 10  27 4 1 662,27
      132 21 8593,45        
Žižkov 383 ONDŘÍČKOVA 31 22 3 1 670,84 12/2019-3/2020 předpoklad dokončení stavebních úprav 3. čtvrtletí 2019    
Žižkov 384 ONDŘÍČKOVA 33 23 3 1 670,84
Žižkov 385 ONDŘÍČKOVA 35 21 4 1 447,42
Žižkov 391 ONDŘÍČKOVA 37 21 5 1 359,25
      87 15 6148,35        
Žižkov 733 KUBELÍKOVA 60 32   2 098,77 2021-2022 probíhají projekční práce   soudní spor MČ s majitelem objektu Bezovka
Žižkov 725 KUBELÍKOVA 62 35   2 302,18
Žižkov 717 KUBELÍKOVA 64 35   2 239,99
Žižkov 703 KUBELÍKOVA 66 35   2 202,06
      137   8843        
Žižkov 15 TÁBORITSKÁ 22 30 2 1 356,95 2020 dokončuje se projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, předpoklad zahájení výběrového řízení 01-03/ 2019    
Žižkov 16 TÁBORITSKÁ 24 80 9 3 745,89  
Žižkov 17 TÁBORITSKÁ 26 77 5 3 802,00  
      187 16 8904,84