Milešovská 846/1, Praha 3 (roh náměstí Jiřího z Poděbrad a Milešovské ulice). tel.: +420 222 116 800

logo infocentrum 2020    


infocentrum@praha3.cz     

Staňte se našimi fanoušky na FB a nic Vám neunikne: FB-icon-2020   FB-icon-2020

otevírací doba
pondělí–pátek 8.00—18.00 hod.
sobota 8.00—14.00 hod.

zelená linka IC 2020   neslyšící icon

Online přepis Zelené linky pro neslyšící


Program Informačního centra Praha 3 na červen

2. — 29. 6. Galerie Toyen si Vás dovoluje pozvat na výstavu obrazů akademické malířky Aleny Petříčkové — Mezi náma. Galerie Toyen, Milešovská 846/1, 130 00 Praha 3. Vstup ZDARMA.

4., 11., 18. a 25. 6. (10—14 h)    ⟶    Ombudsman pro seniory

  • Poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, doprovod při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.

16. 6. (10 h)     ⟶    Žižkovské kočárkování — Parukářka

  • (sraz na mostě vedoucím nad Prokopovou ulicí)

17. 6. (17 h)    ⟶    Cestovatelská přednáška s Tomášem Kubešem* — „Tam na východě“

18. 6. (10 h)     ⟶    Vlastivědná vycházka — Olšanské hřbitovy

  • nová trasa (sraz před vchodem na Olšanské hřbitovy na Floře)

18. 6. (17 h)    ⟶    Přednáška "Vojenství husitského století“ *

  • V letošním roce si připomínáme výročí 600 let od událostí bitvy u Sudoměře a konfrontace husitů s vojsky první protihusitské křížové výpravy v bitvě na Vítkově. Přednášku povede Mgr. Jan Biederman, Ph.D., vědecký pracovník a kurátor Vojenského historického ústavu Praha.

23. 6. (17 h)    ⟶    Vlastivědná vycházka* Milíčův dům

  • Vzpomínka na Přemysla Pittera — k 125. výročí narození.

24. 6. (17 h)    ⟶    Přednáška* „Ze života Přemysla Pittera“

  • PhDr. Lenka Lajsková — komponovaný večer spojený s promítáním.

25. 6. (17 h)    ⟶    Vlastivědná vycházka* Milíčův dům

  • Vzpomínka na Přemysla Pittera — k 125. výročí narození.


VSTUP ZDARMA — Na programy označené hvězdičkou * je třeba si vyzvednout volné vstupenky z důvodu omezené kapacity, jedná se o vlastivědné vycházky, žižkovské rozhovory a vybrané přednášky. Vstupenky budou k dispozici na recepci Informačního centra Praha 3, vždy od prvního pracovního dne v daném měsíci, od osmi hodin. Děkujeme za pochopení.


Informační centrum Praha 3 otevřelo počátkem února 2017 novou Galerii Toyen. Každý měsíc zde prezentuje dílo jednoho významného výtvarníka, který má vztah k Praze 3.

V Galerii Toyen jste již mohli vidět výstavy akademických umělců Oldřicha Kulhánka, Jarmily Kalašové, Dimitrije Kadrnožky, Jiřího Šuhájka, Josefa Achrera či Jana Tichého.

V Informačním centru Praha 3 jsme pro Vás ve spolupráci s Archivem výtvarného umění otevřeli MINI KNIHOVNU VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ. Návštěvníci Infocentra mohou využít knihovnu, poseděl, prolistovat a přečíst zajímavé knihy.

Od září připravujeme opět bohatý doprovodný program, včetně pokračování oblíbeného cyklu vlastivědných procházek po Žižkově, kinoprojekcí, cestovatelských přednášek, a těšit se můžete na cyklus moderovaných rozhovorů s významnými osobnostmi Prahy 3.

Každý čtvrtek od 10 do 14 hodin je k dispozici Ombudsman pro seniory, který poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, doprovod při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.

PROJEKTY PRO ROK 2020

Vlastivědné procházky po Praze 3
Ve spolupráci s kunsthistoričkou Vlaďkou Holzapfelovou nabízíme školákům vlastivědnou procházku po významných místech Prahy 3.
Trasa 1 – procházka po Parukářce, odkud jsou všechny památky jako na dlani, pohovořilo by se o památkách, které jsou viditelné z vrchu sv. Kříže. Poté by se děti přesunuly přes Prokopovu ulici a došly by na radnici Prahy 3, kde by byla zajištěna prohlídka.
Trasa 2 by vedla od Informačního centra, odkud bychom se přemístili do kostela NSP a dále k Žižkovské věži, k radnici, kde by byla zajištěna prohlídka.

Podrobné kontakty naleznete zde.

 

Variace Marie Šeborové v Toyen

Prvního dubna se v Galerii Toyen otevřela výstava Marie Šeborové. Pro svou výstavu zvolila název Variace, kterým jasně vystihla jedno z hlavních témat, ke kterému se opakovaně vrací. "Na výstavě představuje výběr ze svých volných obrazů, kreseb a soch, v nichž se prolíná její fascinace nahou ženskou figurou, kterou zpracovává v nejrůznějších formálních variantách," řekla ve své úvodní řeči kurátorka výstavy Hana Šauerová.

O hudební doprovod se postaraly studentky; Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy Aneta Hodaničová (hoboj), Natálie Hrdová (klarinet) a _DSC2942001 Tereza Pelánová (fagot), které přednesly skladbu Kláry Jelenové.

Tématika ženství v tvorbě Marie Šeborové nesouvisí s aktuálním feminismem či genderovou problematikou, naopak spíše intuitivně reflektuje krásu a ženský princip ve společnosti.

_DSC2936001Hana Šauerová k tomu dodala: "Tento motiv se na výstavě opakuje v drobných soškách Ležící figura, Bílá figura, jejichž zjednodušování ženského těla a forma stylizace odkazuje k pravěkým ženským idolům. Toto téma je zopakováno i v díle bohyně Pomony, která svým formálním, více realistickým zpracováním odkazuje spíše k antické sochařské tradici."

Marie Šeborová studovala nejprve kresbu u Jitky Svobodové, ale po třech letech přestoupila do ateliéru figurálního sochařství a medaile Jana Hendrycha. Od dob studií se tak věnuje souběžně obojímu. "Kresbu využívá jednak tradičně jako skicu k sochařským realizacím, ale i jako svébytného vyjadřovacího média jednotlivých samostatných děl," uvedla při vernisáži Hana Šauerová. 

Variace Marie Šeborové si můžete v Galerii Toyen prohlédnout do 29. dubna.

Text: Jan Dvořák, foto: Radko Šťastný


 

Marie Šeborová (1966), absolventka Akademie výtvarných umění, žije a pracuje v Praze. Ve své tvorbě se věnuje sochařské, medailérské a mincovní tvorbě, kresbám a malbě. Má za sebou četné kolektivní a samostatné výstavy, často se účastní sochařských a medailérských sympozií, uměleckých projektů a výstav po celém světě. Její díla získala řadu ocenění (první ceny: II. Sochařské symposium Woerden 2007, Holandsko, 29. Medailérské symposium Nyíregyháza 2005, Maďarsko). Sochařské realizace Marie Šeborové jsou umístěny ve veřejných prostorech v České republice i v cizině a jsou součástí veřejných a soukromých sbírek. Základním tématem její tvorby je lidská a zvířecí figura, tělo, tělesnost, se kterými pracuje v nejrůznějších podobách od realistických prací po stylizované a abstrahované formy v kameni. Ve svých pracích se také nechává často inspirovat antickou mytologií a archaickými kulturami. Ač sochařka, obsáhlou část její práce tvoří kresby a malby. V kresebných skicách zaznamenává prvotní myšlenky a nápady pro budoucí plastiky nebo skulptury.