Milešovská 846/1, Praha 3 (roh náměstí Jiřího z Poděbrad a Milešovské ulice). tel.: +420 222 116 800

      logio_IC_2019_orez      galerie toyen - logo


infocentrum@praha3.cz      Staňte se našimi fanoušky na FB a nic Vám neunikne: FB button


www.galerietoyen.cz            Staňte se našimi fanoušky na FB a nic Vám neunikne: FB button

Otevírací doba pro veřejnost je pondělí a středa 9–19 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 916 hodin.

zelená linka ICNa bezplatnou infolinku lze telefonovat v pracovní dny 9–16 hodin.

 


 

Program Informačního centra Praha 3 na červen

Galerie Toyen si Vás v termínu od 23. 7. do 29. 8. 2019 dovoluje pozvat na výstavu Eliáše Urbana: CIZINY. Výstavu najdete v Galerii Toyen, v Informačním centru Praha 3, Milešovská 846/1, 130 00 Praha 3. Otevřeno: Po, St 9 –19 hodin; Út, Čt, Pá 9 –16 hodin.

Vstup ZDARMA.

 

 

Informační centrum Praha 3 otevřelo počátkem února 2017 novou Galerii Toyen. Každý měsíc zde prezentuje dílo jednoho významného výtvarníka, který má vztah k Praze 3.

V Galerii Toyen jste již mohli vidět výstavy akademických umělců Oldřicha Kulhánka, Jarmily Kalašové, Dimitrije Kadrnožky, Jiřího Šuhájka, Josefa Achrera či Jana Tichého.

V Informačním centru Praha 3 jsme pro Vás ve spolupráci s Archivem výtvarného umění otevřeli MINI KNIHOVNU VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ. Návštěvníci Infocentra mohou využít knihovnu, poseděl, prolistovat a přečíst zajímavé knihy.

Od září připravujeme opět bohatý doprovodný program, včetně pokračování oblíbeného cyklu vlastivědných procházek po Žižkově, kinoprojekcí, cestovatelských přednášek, a těšit se můžete na cyklus moderovaných rozhovorů s významnými osobnostmi Prahy 3.

Každý čtvrtek od 10 do 14 hodin je k dispozici Ombudsman pro seniory, který poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, doprovod při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.

PROJEKTY PRO ZŠ NA ROK 2018/2019

  1. Vlastivědné procházky po Praze 3
    Ve spolupráci s kunsthistoričkou Vlaďkou Holzapfelovou nabízíme školákům vlastivědnou procházku po významných místech Prahy 3.
    Trasa 1 – procházka po Parukářce, odkud jsou všechny památky jako na dlani, pohovořilo by se o památkách, které jsou viditelné z vrchu sv. Kříže. Poté by se děti přesunuly přes Prokopovu ulici a došly by na radnici Prahy 3, kde by byla zajištěna prohlídka.
    Trasa 2 by vedla od Informačního centra, odkud bychom se přemístili do kostela NSP a dále k Žižkovské věži, k radnici, kde by byla zajištěna prohlídka.
  2. Post Bellum – Paměť národa – Čtyřhodinový komponovaný program pro 8. a 9. třídu – k hodinám dějepisu. Jedná se o zážitkový workshop „Den, kdy se mlčelo“ – workshop otevírá téma proměny české vesnice během kolektivizace. Cílem je seznámit děti líbivou interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní tématikou, výchovou k toleranci a porozumění, rozvojem argumentačních a komunikačních dovedností, rozvíjet kritické myšlení, prevenci šikany, workshopy přispívají ke zlepšení klimatu ve třídách.
  3. Loutkové divadlo pro MŠ (loutkoherci z divadla v Remediu hrají pro děti z Mateřských škol na P3)

Podrobné kontakty naleznete zde.

Válečné nevěsty v Informačním centru Praha 3 podaly kruté svědectví o poválečném Československu

Málo známému fenoménu válečných nevěst (war brides), tedy žen provdaných za československé vojáky bojujících ve službách Britského království, byl v pondělí 25. února v Infocentru věnován tematický večer.

Pohnuté životní příběhy Angličanek, které se za 2. světové války provdaly za československé vojáky v Británii a po příjezdu do IMG_0040Československa sdílely se svými muži perzekuce komunistického režimu, přiblížil celovečerní dokument Olgy Struskové, nazvaný Válečné nevěsty.

Dokument mapuje osudy Rosemary, Lily, Ivy, Peggy a Yvonne a jejich rodin nejprve po příjezdu do poválečného Československa a následně v průběhu dalších třiceti let. Zobrazuje jejich počáteční ideály o sociálně spravedlivé společnosti v nové zemi, obtíže s osvojováním si jazyka a přijímáním nové kultury, rostoucí obavy z politického vývoje, postoj k významným dějinným milníkům (únorový puč, Pražské jaro, období normalizace), u mnohých z nich končící deziluzí a útěkem z Československa.

IMG_0056Jak zaznělo během večera, těžké životní osudy jakoby zrcadlilo samotné natáčení Válečných nevěst. Dokument vznikal dlouhých sedm let (2010 – 2017), produkce se nakonec po značných peripetiích ujala Česká televize, která jej dovedla do zdárného konce.

„Význam dokumentu jistě spočívá v nově objeveném tématu; až doposud se tvůrci dokumentárních i hraných filmů zabývali převážně osudy československých letců, příslušníků RAF, a to jak za války v Británii, tak krátce po ní,“ uvedla režisérka Olga Strusková.IMG_0060

Autorku naopak zajímaly především jejich „válečné nevěsty“. Film je kombinací autentických výpovědí, filmových archivů a inscenovaných sekvencí, které se vzájemně obsahově i obrazově doplňují a utvářejí obraz doby z pohledu válečných nevěst. Těm je za jejich osobní statečnost vzdán hold.

Inspirací pro vznik tohoto dokumentárního filmu se stala úspěšná kniha Rosemary Kavanové Cena svobody, s podtitulem Život Angličanky v Praze, kterou si hosté na konci večera mohli na místě zakoupit.

IMG_0075Po projekci filmu následovala beseda s režisérkou Olgou Struskovou a s hlavní herečkou Natašou Burger. Besedy se zúčastnil také bývalý ministr zahraničích věcí ČR, Jan Kavan, syn Rosemary Kavanové. Zavzpomínal na nelehké období strávené po boku své matky a mladšího bratra Zdeňka bez přítomnosti svého otce. Pavel Kavan byl za údajné podvracení republiky komunistickým režimem odsouzen k odnětí svobody po dobu 25 let. Propuštěn byl dříve, než mu vypršel trest, nicméně roky strávené za mřížemi se neblaze podepsaly na jeho zdraví: Pavel Kavan krátce po návratu na svobodu umírá.

Nadějné vyhlídky Pražského jara ukončila normalizace. Rosemary, podruhé zklamána politickým vývojem v Československu, hledá cestu, jak zemi opustit. V roce 1971 ilegálně odešla do Británie, v roce 1981 zde zemřela. Své syny už nikdy nepotkala.

Jan Kavan na závěr diskuze ocenil svou matku za její příkladnou statečnost a schopnost „provést“ je touto těžkou životní zkouškou, aniž by se na synech podepsala režimní represe v podobě depresí a zoufalství.

Text a foto: Pavel Šmída