Milešovská 846/1, Praha 3 (roh náměstí Jiřího z Poděbrad a Milešovské ulice). tel.: +420 222 116 800

      logio_IC_2019_orez      galerie toyen - logo


infocentrum@praha3.cz      Staňte se našimi fanoušky na FB a nic Vám neunikne: FB button


www.galerietoyen.cz            Staňte se našimi fanoušky na FB a nic Vám neunikne: FB button

Otevírací doba pro veřejnost je pondělí a středa 9–19 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 916 hodin.

zelená linka ICNa bezplatnou infolinku lze telefonovat v pracovní dny 9–16 hodin.

 

 


Program Informačního centra Praha 3 na listopad

GT_listopad_2019_banner 5. – 28. 11. 2019 Galerie Toyen si Vás v termínu od 5. do 28. 11. 2019 dovoluje pozvat na výstavu Jaroslava Valečky – Bílá pustina, Galerie Toyen – Milešovská 846/1, 130 00 Praha 3. Vstup ZDARMA.

Oslavte s námi 5. výročí od otevření Infocentra!

7., 14., 21. a 28. listopadu od 10 do 14 hodin             

 • Ombudsman pro seniory

 • poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, doprovod při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.

9. listopad od 10.00 hodin

 • Vlastivědná vycházka* – umělecká výzdoba stanic metra na Praze 3,

 • sraz v 10 hod. u fontány na Náměstí Jiřího z Poděbrad. S ohledem na to, že se bude exkurze konat v přepravní zóně, je nutné mít s sebou platný cestovní doklad.

11. listopad od 15.00 hodin

 • Jak na agresi a neklid dětí

 • vztek, agrese, je krokodýl, kterého cosi v dítku probudilo a potomek ho neumí sám zkrotit. Potřebuje vaši pomoc. Abychom mu mohli pomoci, musíme pochopit, přijmout a zpracovat své vlastní emoce, které dítě svým chováním probudilo v nás, ale i ty jeho. Porozumíme-li, pak můžeme pomoci dítku zkrotit jeho krokodýly.

11. listopad od 16.00 hodin

 • Na kus řeči se starostou

 • přijďte si popovídat se starostou Jiřím Ptáčkem

12. listopad od 10.00 hodin

 • Žižkovské kočárkování – dušičkové Olšany

 • sraz v 10 hod. před kostelem sv. Rocha na Olšanském náměstí

19. listopad    od 10.00 hodin

 • Vlastivědná vycházka* – dušičkové Olšany

 • sraz v 10 hod. u hlavní brány Olšanských hřbitovů (náměstí Jiřího z Lobkovic)

19. listopad od 19.00 hodin

 • Koncert k 30. výročí Sametové revoluce* – komorní pěvecký soubor Acant

20. listopad od 17.00 hodin

 • Cestovatelská přednáška Tomáše Kubeše – Černobyl*

25. listopad od 16.00 hodin

 • Komentovaná prohlídka v galerii Toyen

 • za účasti autora výstavy Jaroslava Valečky

27. listopad od 15.00 hodin

 • Cestování po Namibii s trénováním paměti

 • Krásná a nepoznaná Namibie na západním pobřeží Jižní Afriky je zemí, jež se pyšní mimořádným a dosud neporušeným přírodním bohatstvím. Pokud patříte mezi ty, kdo nikdy nenavštívil tuto úchvatnou zemi, nyní k tomu máte ideální příležitost, a navíc si zábavnou formou procvičit paměť. Přednáška je pořádána v rámci projektu městské části Praha 3 „Trojka pro seniory“.

27. listopad od 18.00 hodin

 • Žižkovské rozhovory s Martinem Severou*

 • Jarda Sypal, herec, komik a pedagog působící na Mezinárodní konzervatoři v Praze

Na programy označené hvězdičkou * je třeba si vyzvednout volné vstupenky z důvodu omezené kapacity, jedná se o filmové projekce a vlastivědné vycházky a vybrané přednášky. Vstupenky budou k dispozici na recepci Informačního centra Praha 3, vždy od prvního pracovního dne v daném měsíci, od devíti hodin. Děkujeme za pochopení. VSTUP ZDARMAInformační centrum Praha 3 otevřelo počátkem února 2017 novou Galerii Toyen. Každý měsíc zde prezentuje dílo jednoho významného výtvarníka, který má vztah k Praze 3.

V Galerii Toyen jste již mohli vidět výstavy akademických umělců Oldřicha Kulhánka, Jarmily Kalašové, Dimitrije Kadrnožky, Jiřího Šuhájka, Josefa Achrera či Jana Tichého.

V Informačním centru Praha 3 jsme pro Vás ve spolupráci s Archivem výtvarného umění otevřeli MINI KNIHOVNU VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ. Návštěvníci Infocentra mohou využít knihovnu, poseděl, prolistovat a přečíst zajímavé knihy.

Od září připravujeme opět bohatý doprovodný program, včetně pokračování oblíbeného cyklu vlastivědných procházek po Žižkově, kinoprojekcí, cestovatelských přednášek, a těšit se můžete na cyklus moderovaných rozhovorů s významnými osobnostmi Prahy 3.

Každý čtvrtek od 10 do 14 hodin je k dispozici Ombudsman pro seniory, který poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, doprovod při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.

PROJEKTY PRO ZŠ NA ROK 2018/2019

 1. Vlastivědné procházky po Praze 3
  Ve spolupráci s kunsthistoričkou Vlaďkou Holzapfelovou nabízíme školákům vlastivědnou procházku po významných místech Prahy 3.
  Trasa 1 – procházka po Parukářce, odkud jsou všechny památky jako na dlani, pohovořilo by se o památkách, které jsou viditelné z vrchu sv. Kříže. Poté by se děti přesunuly přes Prokopovu ulici a došly by na radnici Prahy 3, kde by byla zajištěna prohlídka.
  Trasa 2 by vedla od Informačního centra, odkud bychom se přemístili do kostela NSP a dále k Žižkovské věži, k radnici, kde by byla zajištěna prohlídka.
 2. Post Bellum – Paměť národa – Čtyřhodinový komponovaný program pro 8. a 9. třídu – k hodinám dějepisu. Jedná se o zážitkový workshop „Den, kdy se mlčelo“ – workshop otevírá téma proměny české vesnice během kolektivizace. Cílem je seznámit děti líbivou interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní tématikou, výchovou k toleranci a porozumění, rozvojem argumentačních a komunikačních dovedností, rozvíjet kritické myšlení, prevenci šikany, workshopy přispívají ke zlepšení klimatu ve třídách.
 3. Loutkové divadlo pro MŠ (loutkoherci z divadla v Remediu hrají pro děti z Mateřských škol na P3)

Podrobné kontakty naleznete zde.

Na programy označené hvězdičkou * je třeba si vyzvednout volné vstupenky z důvodu omezené kapacity, jedná se o filmové projekce a vlastivědné vycházky a vybrané přednášky. Vstupenky budou k dispozici na recepci Informačního centra Praha 3, vždy od prvního pracovního dne v daném měsíci, od devíti hodin. Děkujeme za pochopení.

Valečkova "Bílá pustina": kouzlo přírody a věčný koloběh života

Rodný kraj, folklór a člověk na pozadí divoké přírody jsou hlavní motivy ve tvorbě Jaroslava Valečky. Platí to i pro listopadovou výstavu v Galerii Toyen, autorem pojmenovanou Bílá pustina.

Do Valečkových obrazů se nesmazatelně vepsalo sepětí s krajinou Lužických hor, s místem, kde v mládí vyrůstal, kam se vrací a střídavě IMG_6434žije a pracuje i dnes. Právě odlehlá místa severních Čech postižená odsunem Němců a komunismem se stala nekonečným zdrojem inspirace pro tvorbu Jaroslava Valečky. „Pamatuji se, že pro ně (severní Čechy – pozn. red.) bylo typické velké množství zbořených staveb, domů a kostelů,“ vzpomíná Jaroslav Valečka. Taková stavení uprostřed divoké a romantické krajiny jsou častými motivy autorových obrazů.

Vedle nich rozvíjí figurální téma, v němž se vpíjí do mikrokosmu lidského jedince, jeho duševních stavů a rozpoložení. Člověka pojímá jako bytost blízkou záhadným osudovým silám i smrti. Fascinují jej starobylé tradiční rituály, vynášení smrtky, pálení čarodějnic, apod. „Pro mě je folklór nejen vizuálně velice atraktivní záležitostí, ale je svým způsobem i bránou do duše člověka,“ vysvětluje Valečka.

IMG_6444Prožitek z malířových obrazů umocňuje vynikající práce s barvou a světlem. Maluje daleké horizonty a citlivě sleduje proměny oblohy. Vystihuje krajiny chladné, zimní, zasněžené, krajiny žhnoucí světly ohňů, krajiny s mihotajícími se světly lidských příbytků. Sakrální aspekt umocňuje vyjádřením atmosféry soumraku, noci, úplňku, úsvitu. Dominantní úlohu hraje tlumená barevnost s vypointovanými světly.

„Umělecká síla obrazů Jaroslava Valečky spočívá v neustálém balancování na tenké hranici oddělující skutečnost a sen, v sofistikované hře barvy a světla jako zásadních nositelů výrazu a emocí. Na plochu plátna se mu podařilo vnést magické ticho kontemplace i vnitřní žár expresivní obsahovosti,“ uvedla kurátorka výstavy Rea Michalová.

Výstava Jaroslava Valečky, výsledek jeho dvouleté práce, potrvá do 29. listopadu.
 

Text: Rea Michalová, Pavel Šmída; foto: Pavel Šmída


 

JAROSLAV VALEČKA (27. 10. 1972) studoval v letech 1991–1998 na Akademii výtvarných umění v malířské speciálce Jiřího Sopka a v sochařském ateliéru profesora Jana Hendrycha. Absolvoval stáže na akademiích v Německu, Norsku a Nizozemí. Autor patří mezi úspěšné malíře mladší a střední generace. Jeho dílo je zastoupeno v mnoha veřejných a soukromých sbírkách (např. Národní galerie v Praze, Alšova jihočeská galerie, Galerie výtvarných umění Liberec, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Festung Koenigstein, Gmbh, Německo, GASK Kutná Hora, Galerie Klatovy – Klenová a mnohé další). Malíř je členem mezinárodního stuckistického hnutí, zúčastnil se mnoha výstav v Čechách i zahraničí a v roce 2015 vyšla autorova monografie s předmluvou světoznámého kritika Edwarda Lucien-Smithe.
 

Fotogalerie