Milešovská 846/1, Praha 3 (roh náměstí Jiřího z Poděbrad a Milešovské ulice). tel.: +420 222 116 800

      logio_IC_2019_orez      galerie toyen - logo


infocentrum@praha3.cz      Staňte se našimi fanoušky na FB a nic Vám neunikne: FB button


www.galerietoyen.cz            Staňte se našimi fanoušky na FB a nic Vám neunikne: FB button

Otevírací doba pro veřejnost je pondělí a středa 9–19 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 916 hodin.

zelená linka ICNa bezplatnou infolinku lze telefonovat v pracovní dny 9–16 hodin.

 


 

Program Informačního centra Praha 3 na červen

Galerie Toyen si Vás v termínu od 23. 7. do 29. 8. 2019 dovoluje pozvat na výstavu Eliáše Urbana: CIZINY. Výstavu najdete v Galerii Toyen, v Informačním centru Praha 3, Milešovská 846/1, 130 00 Praha 3. Otevřeno: Po, St 9 –19 hodin; Út, Čt, Pá 9 –16 hodin.

Vstup ZDARMA.

 

 

Informační centrum Praha 3 otevřelo počátkem února 2017 novou Galerii Toyen. Každý měsíc zde prezentuje dílo jednoho významného výtvarníka, který má vztah k Praze 3.

V Galerii Toyen jste již mohli vidět výstavy akademických umělců Oldřicha Kulhánka, Jarmily Kalašové, Dimitrije Kadrnožky, Jiřího Šuhájka, Josefa Achrera či Jana Tichého.

V Informačním centru Praha 3 jsme pro Vás ve spolupráci s Archivem výtvarného umění otevřeli MINI KNIHOVNU VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ. Návštěvníci Infocentra mohou využít knihovnu, poseděl, prolistovat a přečíst zajímavé knihy.

Od září připravujeme opět bohatý doprovodný program, včetně pokračování oblíbeného cyklu vlastivědných procházek po Žižkově, kinoprojekcí, cestovatelských přednášek, a těšit se můžete na cyklus moderovaných rozhovorů s významnými osobnostmi Prahy 3.

Každý čtvrtek od 10 do 14 hodin je k dispozici Ombudsman pro seniory, který poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, doprovod při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.

PROJEKTY PRO ZŠ NA ROK 2018/2019

  1. Vlastivědné procházky po Praze 3
    Ve spolupráci s kunsthistoričkou Vlaďkou Holzapfelovou nabízíme školákům vlastivědnou procházku po významných místech Prahy 3.
    Trasa 1 – procházka po Parukářce, odkud jsou všechny památky jako na dlani, pohovořilo by se o památkách, které jsou viditelné z vrchu sv. Kříže. Poté by se děti přesunuly přes Prokopovu ulici a došly by na radnici Prahy 3, kde by byla zajištěna prohlídka.
    Trasa 2 by vedla od Informačního centra, odkud bychom se přemístili do kostela NSP a dále k Žižkovské věži, k radnici, kde by byla zajištěna prohlídka.
  2. Post Bellum – Paměť národa – Čtyřhodinový komponovaný program pro 8. a 9. třídu – k hodinám dějepisu. Jedná se o zážitkový workshop „Den, kdy se mlčelo“ – workshop otevírá téma proměny české vesnice během kolektivizace. Cílem je seznámit děti líbivou interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní tématikou, výchovou k toleranci a porozumění, rozvojem argumentačních a komunikačních dovedností, rozvíjet kritické myšlení, prevenci šikany, workshopy přispívají ke zlepšení klimatu ve třídách.
  3. Loutkové divadlo pro MŠ (loutkoherci z divadla v Remediu hrají pro děti z Mateřských škol na P3)

Podrobné kontakty naleznete zde.

"Jsi mi vzorem, jak se dá žít"

Tímto krásným vyznáním zakončil svoje úvodní slovo Jiří Kaše na vernisáži obrazů Jitky Lustyk 2. května v Galerii Toyen. Výstavu s jednoduchým, ale výstižným názvem J. L. v barvách můžete navštívit do konce května.

Jiří Kaše představil autorku vzpomínkami. "Pamatuješ na léta, kdy jsi jako studentka pilně pracovala u mne v semináři, a na to, co se potom _DSC3465001 v Tvém životě odehrávalo? Vzpomínáš na krásná noční povídání nad vznikající kopií Váchalovy nástěnné malby v Portmoneu, zvláště oné, která zachycuje sočské údolí. S rozkoší jsem pozoroval, jak jsi pomocí toho nejkrásnějšího, co znám, chladného rozumu ve službách pozorovacího a výtvarného talentu, luštila nejhlubší tajemství té malby? Restaurování nástěnné _DSC3439001malby Tě ovlivnilo, jsi zkrátka talent na monumentální malbu. A toto své umění jsi krásně přetavila do vlastní volné tvorby."

Hudbou doprovodil úvod vernisáže Jiří Š. Svěrák a potom se diváci mohli nechat unést barevným světem obrazů, které nutí člověka k přemýšlení.

Postavy na plátnech Jitky Lustyk obklopuje zvláštní, někdy poněkud neurčité prostředí. Není to _DSC3482001 idealisticky krásná malba bez obsahu, v její tvorbě je naopak cítit hloubka myšlenek a možno říci až sarkastické nazíraní na svět. Pozorovatelům vystavené obrazy poskytují nevšední umělecký zážitek, ale zároveň vzbuzují spoustu otázek. Každý obraz má kromě barevného vyjádření i svoje specifické světlo a poselství jejích děl je nezřídka až "Munchovsky" naléhavé a hluboce sdělné.

Technická kázeň a jistota, získaná pečlivým studiem restaurování nástěnné malby, vytváří ohromující architekturu lidského těla. Jak sama autorka o svém nutkání tvořit říká: "Stěžejní je člověk a figura a lidé, nejradši maluji nahaté lidi."

Chcete-li se o životě a tvorbě Jitky Lustyk osobně dozvědět mnohem více, navštivte komentovanou prohlídku její současné výstavy v Galerii Toyen, která proběhne 15. května v 17 hodin.

text: Jan Dvořák, foto: Radko Šťastný


Jitka Lustyk (1975)

Jitka Lustyk se věnuje malbě a kresbě lidského těla. Postavy ale nejsou jediné, co malířka tvoří. V jejích obrazech se někdy objevovala i krajina. Postupně ji však vytlačila právě lidská figura. Její tvorbu před časem krásně definoval právě Jiří Kaše: "A ještě k těm krajinám (spíše přírodě), které maluješ. Nedávno jsi mi řekla – Už to spíš opouštím. Lidé na Tvých obrazech nemohou být bez přírody! Vždyť maluješ krajinu těla, tak se nezříkej těla krajiny. Teprve pak naplníš svůj obraz světa, jak jej vidíš. Takže - maluj dál, protože to má smysl."

Jitka Lustyk se narodila v Hlinsku, na Vysočině. Už jako malé dítě snila o tom, že je malířkou. Střední školu začala studovat v Litomyšli  a nakonec zde strávila s malými přestávkami téměř 15 let. Absolvovala zde Fakultu restaurování Univerzity Pardubice, začala hrát divadlo s divadelním spolkem Filigrán, pracovala pro Museum Josefa Váchala - Portmoneum. Svou profesní dráhu restaurátorky nástěnné malby a restaurátorky malby na papíře  propojuje s vlastní volnou tvorbou.  Její obrazy umožňují nahlédnout divákovi dál než jen na malířsky dokonale zvládnutou formu. Tělo je pro ni možností k formování myšlenek a odpovědí na ty nejzákladnější otázky lidského bytí. Jsou to příběhy o lidském hledání, touze, vášni, osudu, bolesti i radosti.

Studia:
2003–2007 Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Litomyšl, Ateliér restaurování um. děl na papíře.
1993–1997 Vyšší odborná škola restaurování a konzervačních technik v Litomyšli, Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita.
1989–1993 Střední pedagogická škola Litomyšl.