Milešovská 846/1, Praha 3 (roh náměstí Jiřího z Poděbrad a Milešovské ulice). tel.: +420 222 116 800

      logio_IC_2019_orez      galerie toyen - logo


infocentrum@praha3.cz      Staňte se našimi fanoušky na FB a nic Vám neunikne: FB button


www.galerietoyen.cz            Staňte se našimi fanoušky na FB a nic Vám neunikne: FB button

Otevírací doba pro veřejnost je pondělí a středa 9–19 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 916 hodin.

zelená linka ICNa bezplatnou infolinku lze telefonovat v pracovní dny 9–16 hodin.


Program Informačního centra Praha 3 na květen

GT_květen_bannet-500x640

3. 5. 2019 – 30. 5. 2019 Galerie Toyen si Vás dovoluje pozvat na výstavu Jitky Lustyk – J.L v barvách. Galerie Toyen, Milešovská 846/1, 130 00 Praha 3. Vstup ZDARMA

.

Na programy označené hvězdičkou * je třeba si vyzvednout volné vstupenky z důvodu omezené kapacity, jedná se o filmové projekce a vlastivědné vycházky a vybrané přednášky. Vstupenky budou k dispozici na recepci Informačního centra Praha 3, vždy od prvního pracovního dne v daném měsíci, od devíti hodin. Děkujeme za pochopení. Změna programu vyhrazena. VSTUP ZDARMA

2., 9., 16., 23. a 30. května  od 10 do 14 hodin      |    Ombudsman pro seniory

poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, doprovod při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.

14. května    od 10.00 hodin    |    Vlastivědná vycházka*

významné osobnosti a jejich bydliště na Praze 3 – horní Žižkov (sraz na adrese Baranova 4)

15. května    od 17.00 hodin    |    Komentovaná prohlídka výstavy

                                                      v galerii Toyen za účasti malířky Jitky Lustyk

18. května      od 9.30 hodin    |    Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětějšího Srdce Páně*

18. května    od 11.00 hodin    |    Vlastivědná vycházka skautů s Eduardem Markem*    

Trasa povede od „rodného domu“ Eduarda Marka (dnes už zbořeného, v místě hotelu Olšanka) kolem žižkovských schodů a památníku Jaroslava Seiferta k žižkovské reálce. Na těchto místech Eduard Marek zavzpomíná na to, co se k těmto místům v jeho životě váže.

18. května    od 15.00 hodin    |    Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětějšího Srdce Páně*

v angličtině

18. května    od 16.30 hodin    |    Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětějšího Srdce Páně*

20. května    od 17.00 hodin    |    Cestovatelská přednáška Marka Kremera – MAROKO*

21. května    od 10.00 hodin    |    Vlastivědná vycházka*

významné osobnosti a jejich bydliště na Praze 3 – dolní Žižkov – (sraz na rohu ulic Krásova a Kubelíkova)

22. května    od 15.00 hodin    |    Aktivity s dítětem na mateřské dovolené

péče o děti na rodičovské dovolené dává sama o sobě řád a každodenní režim. Ale co dělat mezi jídlem, spaním a koupáním? Přednáška Vám prozradí, jak malé děti zabavit, co potřebují a jak utrhnout pár minut také pro sebe. Přednášku povede Mgr. Kateřina Neubauerová, sociální pedagog a terapeut. Přednáška je pořádána v rámci projektu městské části Praha 3 „Trojka pro rodiny“.

25. května    10.00–15.00 hodin    |    MĚSTSKÁ HRA

registrace ke hře proběhne od 10 do 11 hodin v Infocentru. Čekají na Vás dva druhy okruhů – procházka po Praze 3, na které potkáte řadu historických postav, které jsou s naší čtvrtí spjaté. Můžete se těšit na hry, soutěže, kvízy. Přijďte se pobavit a zasoutěžit si.

27. května    od 18.00 hodin    |    Žižkovské rozhovory s Martinem Severou*

dovolujeme si Vás pozvat na dalšíz cyklu komponovaných večerů moderovaný panem Martinem Severou. Přivítáme vzácného hosta Uršulu Klukovou.

29. května    od 17.00 hodin    |    Cestovatelská přednáška Tomáše Kubeše – Tuva*

Tuvinská republika je republika Ruské federace ležící na jižní Sibiři. Žije zde 307 930 obyvatel na rozloze 170 500 km². Hlavním městem je Kyzyl. Je začleněna do Sibiřského federálního okruhu.


Informační centrum Praha 3 otevřelo počátkem února 2017 novou Galerii Toyen. Každý měsíc zde prezentuje dílo jednoho významného výtvarníka, který má vztah k Praze 3.

V Galerii Toyen jste již mohli vidět výstavy akademických umělců Oldřicha Kulhánka, Jarmily Kalašové, Dimitrije Kadrnožky, Jiřího Šuhájka, Josefa Achrera či Jana Tichého.

V Informačním centru Praha 3 jsme pro Vás ve spolupráci s Archivem výtvarného umění otevřeli MINI KNIHOVNU VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ. Návštěvníci Infocentra mohou využít knihovnu, poseděl, prolistovat a přečíst zajímavé knihy.

Od září připravujeme opět bohatý doprovodný program, včetně pokračování oblíbeného cyklu vlastivědných procházek po Žižkově, kinoprojekcí, cestovatelských přednášek, a těšit se můžete na cyklus moderovaných rozhovorů s významnými osobnostmi Prahy 3.

Každý čtvrtek od 10 do 14 hodin je k dispozici Ombudsman pro seniory, který poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, doprovod při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.

PROJEKTY PRO ZŠ NA ROK 2018/2019

  1. Vlastivědné procházky po Praze 3
    Ve spolupráci s kunsthistoričkou Vlaďkou Holzapfelovou nabízíme školákům vlastivědnou procházku po významných místech Prahy 3.
    Trasa 1 – procházka po Parukářce, odkud jsou všechny památky jako na dlani, pohovořilo by se o památkách, které jsou viditelné z vrchu sv. Kříže. Poté by se děti přesunuly přes Prokopovu ulici a došly by na radnici Prahy 3, kde by byla zajištěna prohlídka.
    Trasa 2 by vedla od Informačního centra, odkud bychom se přemístili do kostela NSP a dále k Žižkovské věži, k radnici, kde by byla zajištěna prohlídka.
  2. Post Bellum – Paměť národa – Čtyřhodinový komponovaný program pro 8. a 9. třídu – k hodinám dějepisu. Jedná se o zážitkový workshop „Den, kdy se mlčelo“ – workshop otevírá téma proměny české vesnice během kolektivizace. Cílem je seznámit děti líbivou interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní tématikou, výchovou k toleranci a porozumění, rozvojem argumentačních a komunikačních dovedností, rozvíjet kritické myšlení, prevenci šikany, workshopy přispívají ke zlepšení klimatu ve třídách.
  3. Loutkové divadlo pro MŠ (loutkoherci z divadla v Remediu hrají pro děti z Mateřských škol na P3)

Podrobné kontakty naleznete zde.

24 členů NSPU se představuje v Galerii Toyen jako Žižkovský Montmartre

Starostka městské části Praha 3 Vladislava Hujová zahájila 1. března v Galerii Toyen společnou výstavu čtyřiadvaceti členů Nového Sdružení Pražských umělců pod názvem Žižkovský Montmartre.

„Před rokem jsme slavnostně otevírali výstavou významného českého výtvarníka Oldřicha Kulhánka novou Galerii Toyen. Za ten rok zde _DSC7298001 proběhla celá řada nádherných výstav. To se mi moc líbí a byla bych ráda, kdyby se Žižkov ubíral právě tímto uměleckým směrem. Třetí městská část má zájem na tom, aby si zde pro svoji tvorbu našlo místo co nejvíce kvalitních výtvarných umělců a snažíme se k tomu přispět nabídkou velkého množství nebytových prostorů, které dáváme do výběrového řízení,“ řekla na úvod vernisáže starostka Vladislava Hujová.

_DSC7309001Za všechny členy Nového sdružení poděkovala Alena Petříčková městské části za to, že mohou prezentovat svá díla v tak krásném prostředí, které Galerie Toyen nabízí a řekla: „Dnešní přehlídka tvorby většiny členů sdružení, zastoupených jedním či dvěma obrazy je jakousi výpovědí autorů o jejich vztahu k Žižkovu a současně výzvou ostatním i divákům k dialogu.“

Podle příznivce sdružení a uměnovědce doktora Františka Maliny je jen málo uměleckých směrů, _DSC7301001kterými by se někdo z nás nevydal. Vnímavý divák si uvědomuje, že na ty samé výzvy, otázky a problémy mohou existovat různé odpovědi, různá řešení, která mají přes svoji rozmanitost společného jmenovatele - přesvědčivost, vytříbenost, životní zkušenosti a mistrovské podání. Tvůrci jsou natolik silnými a vyhraněnými osobnostmi, že myslím nezastiňují jeden druhého.

_DSC7269001Prezentovaná výstava je skutečný dialog a je jen na divákovi, aby si prošel jednotlivá obrazová pole a složil je po svém do optimální polohy. Výsledkem ať je zdroj čisté radosti, který poslouží jako nástroj, s jehož pomocí může nahlédnout za oponu všedního dne.

Výstava v Galerii Toyen je jen pověstnou špičkou ledovce, který v sobě skrývá obrovskou aktivitu všech členů sdružení, která se neobejde bez spolupráce a podpory majitelů domů i městské části Praha 3.

Projekt Žižkov - pražský Montmartre vychází z motivů lokality Žižkova a života jeho obyvatel a výstava je jistým druhem poděkování všem příznivcům.

                                                                                                                                                           Text: Jan Dvořák, foto: Radko Šťastný


Již tři roky probíhají úspěšné výstavy v rámci projektu "Žižkov - pražský Montmartre", kde se prezentují jednotliví členové NSPU a pozvaní sympatizanti projektu. Tvoří umělecký dialog příslušníků sdružení sídlícího v této jedinečné, fenomenální části Prahy, kde mnozí i žijí a tvoří. Poprvé proběhla výstava "Žižkov - pražský Montmartre I." v roce 2013. U příležitosti výstavy vznikl i kalendář sdružení, který spojoval tvorbu členů sdružení s geniem loci této pražské čtvrti. Od této pilotní akce, obohacují pravidelně opakované výstavy s různorodým malířským, sochařským i fotografickým zpracováním námětů z historie či současnosti Žižkova, kulturní život jak členů sdružení, tak milovníků kultury z celé Prahy. Na autorských i společných výstavách je možno vidět zastoupení většiny stylů moderního i klasického umění posledních několika desetiletí.

V duchu projektu, za přispění některých členů sdružení s dlouhodobými vazbami na francouzské prostředí, se podařilo v květnu roku 2015 uspořádat stejnojmennou výstavu členů sdružení ve Francii, na zámku v městečku Pont du Chateau u Clermont Ferand. K této příležitosti byl sdružením vydán reprezentační katalog, kde jsou představeni jednotliví umělci a jejich díla.