Milešovská 846/1, Praha 3 (roh náměstí Jiřího z Poděbrad a Milešovské ulice). tel.: +420 222 116 800

logo infocentrum 2020    


infocentrum@praha3.cz

Staňte se našimi fanoušky na FB a nic Vám neunikne: FB-icon-2020   FB-icon-2020

otevírací doba
pondělí–pátek 8.00—18.00 hod.
sobota 8.00—14.00 hod.

zelená linka IC 2020   neslyšící icon

Online přepis Zelené linky pro neslyšící


Program Infocentra Praha 3 na říjen

2. 10. — 29. 10.     ⟶    Galerie Toyen si vás dovoluje pozvat na výstavu akademické malíře Karla Práška. Galerie Toyen, Milešovská 846/1, 130 00 Praha 3. Vstup ZDARMA.

GT_10_20_K_Prasek_web

Mini galerie Infocentra

V Infocentru vznikla mini galerie, která slouží k představení a propagaci veřejného prostoru a aktivit Prahy 3.

Program Mini galerie na říjen:

1. — 14. 10.     ⟶    Výstava fotografií starého Žižkova a křest knihy „Žižkovské vzpomínky“, Zuzana Strnadová. Vstup ZDARMA.

Výstava fotografií žižkovského rodáka Oldřicha Janovského je výběrem z fotografií uveřejněných v knize Žižkovské vzpomínky.

Kniha „Žižkovské vzpomínky“ jsou osobní výpovědí pražského herce Oldřicha Janovského o dětství a mládí prožitém na Žižkově v letech 1920-1939. První část publikace tvoří poměrně podrobný dobový místopis Žižkova. Ve druhé části pak autor popisuje život svůj a své rodiny. Publikace je doplněna autorovými fotografiemi z šedesátých až osmdesátých let 20. století, kdy se na Žižkov vracel a zachytil na nich i místa, jejichž podoba se v těchto letech výrazně změnila.

Kniha byla vydána při příležitosti 100. výročí narození Oldřicha Janovského

Vydala: Zuzana Strnadová ve spolupráci s vydavatelstvím GG VIEW, s.r.o.

16. — 31. 10.     ⟶    Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu. Vstup ZDARMA.

Proč žijeme ve skleníku? Jaký je vliv člověka na klimatický systém Země? Co říkají scénáře vývoje klimatu? Jaké má a bude mít změna klimatu dopady ve světě a v Česku? Jaké aktivity pro ochranu klimatu probíhají u nás doma i v zahraničí? A co můžeme udělat my sami pro zmírnění dopadů změn klimatu? Na všechny tyto otázky se výstava snaží odpovědět.

Na dvanácti panelech srozumitelnou a názornou formou ukazuje základní fakta o dopadech globální změny klimatu, jejích souvislostech, příčinách a zejména možnostech, jak na změny mohou lidé, města a další subjekty reagovat. Součástí výstavy budou prohlídky výstavy s odborným komentářem, které se uskuteční 22.10.

Výstavu pořádá Městská část Praha 3 ve spolupráci s Agenturou Koniklec, o. p. s

1., 8., 15., 22. 9., 29. října (11—15 h)    ⟶    Ombudsman pro seniory

  • Poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, doprovod při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.

6. října (10 h)    ⟶     Žižkovské kočárkování

  • Sochařská výzdoba v okolí Jiřího z Poděbrad, sraz v 10 hod. před hlavním vstupem do kostela Nejsvětějšího srdce Páně

7. října (17 h)    ⟶     Cestovatelská přednáška Tomáše Kubeše* — Barvy Indie

13. října (10 h)    ⟶     Vlastivědná vycházka*

  • Jeseniova ulice, sraz v 10 hod. na rohu Prokopovy a Rokycanovy ulice

14. října (18 h)    ⟶     Žižkovské rozhovory s Martinem Severou*. ZRUŠENO!

  • Tentokrát představíme zpěvačku, herečku, ale také pedagožku Světlanu Nálepkovou.

22. října (16.30h)    ⟶     Vlastivědná vycházka* – Komentovaná prohlídka Národního památníku na Vítkově

  • ku příležitosti výročí založení Československé republiky. Sraz v 16:30 hod. na prostranství pod sochou Jana Žižky z Trocnova.

22. října (17 h)    ⟶     Komentovaná prohlídka výstavy "Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu" — Mgr. Daniel Tichý

27. října (od 15 h)    ⟶     Vlastivědná vycházka Marka Kremera* – Zrod První republiky

  • Sraz v 15 h před Infocentrem.

VSTUP ZDARMA — Na programy označené hvězdičkou * je třeba si vyzvednout volné vstupenky z důvodu omezené kapacity, jedná se o vlastivědné vycházky, žižkovské rozhovory a vybrané přednášky. Vstupenky budou k dispozici na recepci Informačního centra Praha 3, vždy od prvního pracovního dne v daném měsíci, od osmi hodin. Děkujeme za pochopení.


Informační centrum Praha 3 otevřelo počátkem února 2017 novou Galerii Toyen. Každý měsíc zde prezentuje dílo jednoho významného výtvarníka, který má vztah k Praze 3.

V Galerii Toyen jste již mohli vidět výstavy akademických umělců Oldřicha Kulhánka, Jarmily Kalašové, Dimitrije Kadrnožky, Jiřího Šuhájka, Josefa Achrera či Jana Tichého.

V Informačním centru Praha 3 jsme pro Vás ve spolupráci s Archivem výtvarného umění otevřeli MINI KNIHOVNU VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ. Návštěvníci Infocentra mohou využít knihovnu, poseděl, prolistovat a přečíst zajímavé knihy.

Od září připravujeme opět bohatý doprovodný program, včetně pokračování oblíbeného cyklu vlastivědných procházek po Žižkově, kinoprojekcí, cestovatelských přednášek, a těšit se můžete na cyklus moderovaných rozhovorů s významnými osobnostmi Prahy 3.

Každý čtvrtek od 10 do 14 hodin je k dispozici Ombudsman pro seniory, který poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, doprovod při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.

PROJEKTY PRO ROK 2020

Vlastivědné procházky po Praze 3
Ve spolupráci s kunsthistoričkou Vlaďkou Holzapfelovou nabízíme školákům vlastivědnou procházku po významných místech Prahy 3.
Trasa 1 – procházka po Parukářce, odkud jsou všechny památky jako na dlani, pohovořilo by se o památkách, které jsou viditelné z vrchu sv. Kříže. Poté by se děti přesunuly přes Prokopovu ulici a došly by na radnici Prahy 3, kde by byla zajištěna prohlídka.
Trasa 2 by vedla od Informačního centra, odkud bychom se přemístili do kostela NSP a dále k Žižkovské věži, k radnici, kde by byla zajištěna prohlídka.

Podrobné kontakty naleznete zde.

 

 

 

V informačním centru se tančilo s Remediem

<strong>Ve středu 18. října proběhly v&nbsp;suterénních prostorách Informačního centra Prahy 3 ukázky kruhového tance, který patří k&nbsp;nejstarším tanečním tradicím vůbec.</strong>

IMG_0335V rámci Mezinárodního dne seniorů se během tanečního večera s Remediem mohl každý seznámit s různými krokovými variacemi kruhového tance, jehož počátky spadají až do starověkého Řecka.IMG_0469

„Jednou s možností, jak zase začít tančit, je zapojit se do tanečního kruhu. Kruhové tance patří k nejstaršímu kulturnímu dědictví, k živé tradici dochované u řady evropských i mimoevropských národů. Se skupinami tančícími v kruhu se setkáváme v balkánských zemích, v Rusku a na Ukrajině, kde se tančil chorovod, Lotyšsku, Francii nebo Polsku, odkud pochází známá mazurka,“ zaznělo během večera.

Kruh je prastarý symbol celistvosti, jednoty a bezpečí. Na starých ilustracích je jasně vidět, že se v dávných dobách rituálně tančilo kolem stromu, ohně nebo oltáře. Dnes kruhový tanec je příjemnou alternativou, jak smysluplně a s úsměvěm na tváři trávit svůj volný čas.

O činnosti a programu klubu Remedia se můžete více dozvědět více na stránkách www.remedium.cz.