Milešovská 846/1, Praha 3 (roh náměstí Jiřího z Poděbrad a Milešovské ulice). tel.: +420 222 116 800

logo infocentrum 2020    


infocentrum@praha3.cz

Staňte se našimi fanoušky na FB a nic Vám neunikne: FB-icon-2020   FB-icon-2020

otevírací doba
pondělí–pátek 8.00—18.00 hod.
sobota 8.00—14.00 hod.

zelená linka IC 2020   neslyšící icon

Online přepis Zelené linky pro neslyšící


Program Infocentra Praha 3 na říjen

2. 10. — 29. 10.     ⟶    Galerie Toyen si vás dovoluje pozvat na výstavu akademické malíře Karla Práška. Galerie Toyen, Milešovská 846/1, 130 00 Praha 3. Vstup ZDARMA.

GT_10_20_K_Prasek_web

Mini galerie Infocentra

V Infocentru vznikla mini galerie, která slouží k představení a propagaci veřejného prostoru a aktivit Prahy 3.

Program Mini galerie na říjen:

1. — 14. 10.     ⟶    Výstava fotografií starého Žižkova a křest knihy „Žižkovské vzpomínky“, Zuzana Strnadová. Vstup ZDARMA.

Výstava fotografií žižkovského rodáka Oldřicha Janovského je výběrem z fotografií uveřejněných v knize Žižkovské vzpomínky.

Kniha „Žižkovské vzpomínky“ jsou osobní výpovědí pražského herce Oldřicha Janovského o dětství a mládí prožitém na Žižkově v letech 1920-1939. První část publikace tvoří poměrně podrobný dobový místopis Žižkova. Ve druhé části pak autor popisuje život svůj a své rodiny. Publikace je doplněna autorovými fotografiemi z šedesátých až osmdesátých let 20. století, kdy se na Žižkov vracel a zachytil na nich i místa, jejichž podoba se v těchto letech výrazně změnila.

Kniha byla vydána při příležitosti 100. výročí narození Oldřicha Janovského

Vydala: Zuzana Strnadová ve spolupráci s vydavatelstvím GG VIEW, s.r.o.

16. — 31. 10.     ⟶    Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu. Vstup ZDARMA.

Proč žijeme ve skleníku? Jaký je vliv člověka na klimatický systém Země? Co říkají scénáře vývoje klimatu? Jaké má a bude mít změna klimatu dopady ve světě a v Česku? Jaké aktivity pro ochranu klimatu probíhají u nás doma i v zahraničí? A co můžeme udělat my sami pro zmírnění dopadů změn klimatu? Na všechny tyto otázky se výstava snaží odpovědět.

Na dvanácti panelech srozumitelnou a názornou formou ukazuje základní fakta o dopadech globální změny klimatu, jejích souvislostech, příčinách a zejména možnostech, jak na změny mohou lidé, města a další subjekty reagovat. Součástí výstavy budou prohlídky výstavy s odborným komentářem, které se uskuteční 22.10.

Výstavu pořádá Městská část Praha 3 ve spolupráci s Agenturou Koniklec, o. p. s

1., 8., 15., 22. 9., 29. října (11—15 h)    ⟶    Ombudsman pro seniory

  • Poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, doprovod při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.

6. října (10 h)    ⟶     Žižkovské kočárkování

  • Sochařská výzdoba v okolí Jiřího z Poděbrad, sraz v 10 hod. před hlavním vstupem do kostela Nejsvětějšího srdce Páně

7. října (17 h)    ⟶     Cestovatelská přednáška Tomáše Kubeše* — Barvy Indie

13. října (10 h)    ⟶     Vlastivědná vycházka*

  • Jeseniova ulice, sraz v 10 hod. na rohu Prokopovy a Rokycanovy ulice

14. října (18 h)    ⟶     Žižkovské rozhovory s Martinem Severou*. ZRUŠENO!

  • Tentokrát představíme zpěvačku, herečku, ale také pedagožku Světlanu Nálepkovou.

22. října (16.30h)    ⟶     Vlastivědná vycházka* – Komentovaná prohlídka Národního památníku na Vítkově

  • ku příležitosti výročí založení Československé republiky. Sraz v 16:30 hod. na prostranství pod sochou Jana Žižky z Trocnova.

22. října (17 h)    ⟶     Komentovaná prohlídka výstavy "Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu" — Mgr. Daniel Tichý

27. října (od 15 h)    ⟶     Vlastivědná vycházka Marka Kremera* – Zrod První republiky

  • Sraz v 15 h před Infocentrem.

VSTUP ZDARMA — Na programy označené hvězdičkou * je třeba si vyzvednout volné vstupenky z důvodu omezené kapacity, jedná se o vlastivědné vycházky, žižkovské rozhovory a vybrané přednášky. Vstupenky budou k dispozici na recepci Informačního centra Praha 3, vždy od prvního pracovního dne v daném měsíci, od osmi hodin. Děkujeme za pochopení.


Informační centrum Praha 3 otevřelo počátkem února 2017 novou Galerii Toyen. Každý měsíc zde prezentuje dílo jednoho významného výtvarníka, který má vztah k Praze 3.

V Galerii Toyen jste již mohli vidět výstavy akademických umělců Oldřicha Kulhánka, Jarmily Kalašové, Dimitrije Kadrnožky, Jiřího Šuhájka, Josefa Achrera či Jana Tichého.

V Informačním centru Praha 3 jsme pro Vás ve spolupráci s Archivem výtvarného umění otevřeli MINI KNIHOVNU VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ. Návštěvníci Infocentra mohou využít knihovnu, poseděl, prolistovat a přečíst zajímavé knihy.

Od září připravujeme opět bohatý doprovodný program, včetně pokračování oblíbeného cyklu vlastivědných procházek po Žižkově, kinoprojekcí, cestovatelských přednášek, a těšit se můžete na cyklus moderovaných rozhovorů s významnými osobnostmi Prahy 3.

Každý čtvrtek od 10 do 14 hodin je k dispozici Ombudsman pro seniory, který poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, doprovod při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.

PROJEKTY PRO ROK 2020

Vlastivědné procházky po Praze 3
Ve spolupráci s kunsthistoričkou Vlaďkou Holzapfelovou nabízíme školákům vlastivědnou procházku po významných místech Prahy 3.
Trasa 1 – procházka po Parukářce, odkud jsou všechny památky jako na dlani, pohovořilo by se o památkách, které jsou viditelné z vrchu sv. Kříže. Poté by se děti přesunuly přes Prokopovu ulici a došly by na radnici Prahy 3, kde by byla zajištěna prohlídka.
Trasa 2 by vedla od Informačního centra, odkud bychom se přemístili do kostela NSP a dále k Žižkovské věži, k radnici, kde by byla zajištěna prohlídka.

Podrobné kontakty naleznete zde.

 

 

 

Rituál v Toyen

Autorskou výstavu Josefa Achrera s názvem RITUÁL v Galerii Toyen zahájila starostka Vladislava Hujová slavnostní vernisáží 1. června v 18:00 hodin.

naweb1Na úvod zahrál v zaplněné galerii Václav Kořínek etnickou hudbu, a jak řekl sám Josef Achrer, otevřel nám nebesa prostřednictvím svých vlastnoručně vyrobených nástrojů.naweb2

Josef Achrer je na současné scéně českých malířů nepřehlédnutelná osobnost. Jeho díla jsou na plátně tvořena pomocí ornamentů, struktur a symbolů do kompozic, které mají příběh vepsaný do obrazu. Jeho již mnoho let používaná technika struktur je osobitým projevem, který je jeho doménou a následuje po předešlých formách malířského projevu. Celá autorova tvorba je naplněna prouděním, které pomocí dialogu mezi snem, reálnem, peklem a rájem diváka strhuje do víru mnohdy nejen příjemných pocitů.naweb4nawb3

Josef Achrer o Rituálu sám řekl: „Tento projev lidské činnosti je spojován s původními kulturami lidského pokolení. Všechny kmeny a jejich náboženství měly své rituály, které v různých podobách přežívaly po tisíciletí až do dnes. Rituál je také projevem domorodých kmenů v různých částech kontinentů na Zemi. I dnešní člověk zažívá denně mnoho rituálů a přináší oběti. Tyto obětní rituály jsou důležitým nástrojem, jak upevňovat své pozice a jistoty na tomto světě. Rituál bývá opředen tajemnými silami a nadpřirozenými jevy. Toto řídí duchovní síla víry, která bývá při aktu přítomna. Rituál ale může být i ranní káva beze slov, milostná předehra, sváteční obřad v kostele i pravidelná porada na obecním úřadě na Žižkově.“

Srdečně vás na výstavu zveme a připomínáme, že celý červen budou každou středu od 18:00 hodin probíhat komentované prohlídky za osobní účasti umělce.

Jan Dvořák

Foto: Radko Šťastný