Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Jiří Ptáček, starosta městské části Praha 3

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor vnějších vztahů a kultury