Do Galerie pod radnicí můžete zavítat na neučesanou realitu Martina Frinda

11.05.2018
Vernisáží odstartovala výstava Martina Frinda, která potrvá do 25. května.

DSC_1826„Není zrovna jednoduché žít v téhle době,“ řekl v půli 80. let americký umělec Keith Haring. Martin Frind, profesionálním vzděláním výtvarný umělec, tehdejším občanským postojem protikomunistický aktivista mohl by vyprávět. Právě v oné době, kdy někteří jeho kolegové opouštěli zobrazování reálné situace doma i ve světě a svoje díla balili do hávu postmoderní nekonkrétnosti, Frind zarputile setrvával v existenciálním obnažování reality v novodobě historickém čase i v současnosti. Ostatně přistupuje tak k malbě v obsahu i v tvarosloví dodnes. A nutno dodat se vší vážností a nasazením.DSC_1848

Ve své tvorbě odkazuje na dějinné události a snaží se je prostřednictvím obrazu racionálně interpretovat, jde-li to vůbec (holocaust), čili usiluje alespoň o zprostředkování smyslovými doteky s nimi. Někdy jako by se před divákem odvíjel neklidný sen, neodrážející se však v surreálné avšak v syrově reálné podobě. A je lhostejné, maluje-li od lidí oproštěné prostory a reálné předměty v nich, či figury zasazené často do indiferentního prostředí. Vždy je třeba hledat v nich příběh. Děj, jenž odezněl nebo naopak mající se teprve odehrát. Záleží na stavu autorovy mysli a divákově snaze uplatnit svou smyslovou interpretaci viděného.DSC_1791

Martin Frind pracuje s fakty nikoli s mýty! Bez příkras a líbivě relativizujících prvků, čímž dokumentuje vlastní názor a vlastní verzi nedávno odeznělého i současného světa. Svými malířskými kompozicemi pospojovává v celek často dosud nezodpovězené otázky, na něž odpovídá prožitým životem. Většinou bez špetky humoru, o to však sugestivněji.

Jiří Tichý