• nemovité kulturní pamatky Prahy 3
  • národní kulturní památky Prahy 3
  • památkové zóny
  • Pražská památková rezervace