Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Ing. Tomáš Mikeska, místostarosta městské části Praha 3, Jana Belecová, členka Rady městské části Praha 3

Kompetentní komise: Kulturní komise

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor kultury