Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Mgr. Pavel Křeček, člen Rady městské části Praha 3

Kompetentní komise: Kulturní komise

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor kultury