Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: RNDr. Jan Materna, Ph.D., člen rady městské části

Kompetentní výbor ZMČ a komise RMČ: Výbor finanční, Komise životního prostředí

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor ekonomický, Odbor technické správy, majetku a investic, Odbor ochrany životního prostředí