Kompetentní člen Rady MČ Praha: Štěpán Štrébl, MPhil, místostarosta městské části

Kompetentní komise RMČ: Bude určeno na nejbližším jednání nově zvolené Rady MČ Praha 3

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor informatiky, Odbor vnějších vztahů a komunikace