Kompetentní členové Rady MČ Praha: Jiří Ptáček, starosta městské části Praha 3, Jan Bartko, člen Rady městské části Praha 3

Kompetentní komise RMČ: Komise pro transparentnost a informatiku

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor informatiky, Odbor vnějších vztahů a komunikace