Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Mgr. Pavel Dobeš, člen Rady městské části Praha 3

Kompetentní výbor ZMČ: Výbor finanční

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor ekonomický