Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Ing. Tomáš Mikeska, místostarosta městské části Praha 3

Kompetentní výbor ZMČ: Výbor finanční

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor ekonomický