147. PS Galaxie
Acorus 
Agentura Květa 
Alfa Human Service
Aliance žen s rakovinou prsu
Centrum ALMA
Arcidiecézní charita Praha
Armáda spásy
Arnika-Praha
Asistence o.s.
Národní ústav pro autismus, z.ú.
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - Klub Praha 3
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených, klub č. 70
Azylový dům pro matky s dětmi – Kolpingův dům
Azylový dům pro matky s dětmi – Diakonie
Azylový dům pro matky s dětmi - Otevřené srdce
Azylový dům pro matky s dětmi - Ostrov bezpečí
Azylový dům Společnou cestou
BONA, o.p.s.
Centrum dětí a mládeže Teen Challenge Int.
Centrum pro integraci cizinců
Centrum sociálních služeb Praha
Cesta domů
Česká společnost pro duševní zdraví
Česká unie neslyšících
Člověk v tísni
Dětské centrum Paprsek
Dětské centrum (Thomaeyrova nemocnice - Kojenecký ústav)
Dětské krizové centrum
Diakonie ČCE - SKP v Praze
Diakonie Českobratrské církve evangelické
DOM
Drop In
Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita
Dům národnostních menšin
Dům Tří přání – Dům Přemysla Pittra pro děti
Farní katolická Charita Žižkov u kostela sv. Prokopa
Fokus Praha
Fond ohrožených dětí
Fosa
Gaudia proti rakovině
Handicap centrum Srdce
Hestia
Hewer
ProCare Medical
Hospic sv. Štěpána
Hospic Štrasburk
Integrační centrum Zahrada
Junák - svaz skautů a skautek ČR, 4. přístav Jana Nerudy Praha 3
FOD Klokánek
Klub důchodců Praha 3
La Strada
Maltézská pomoc, o.p.s.
Mamma HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu
Mateřská škola Milíčův dům
Mateřské centrum Veverka, s. r. o.
META
Naděje
Natama
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského V Praze
Nízkoprahový klub Husita
Nová Trojka - Rodinné a kulturní centrum
Občanské sdružení Buči
HoSt Home-Start ČR
LATA – programy pro mládež a rodinu
Chráněná dílna A MANO
Občanské sdružení OSVĚTA
Pohoda ve stáří (penzion pro seniory)
R - Mosty, o.s.
Tři - Hospic Dobrý Pastýř
Život bez závislostí
Oblastní charita Červený Kostelec (Domov sv. Josefa)
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Ošetřovatelský domov Praha 3 - Domov pro seniory (Habrová)
Pečovatelská služba Praha 3
Pedagogicko-psycholgická poradna pro Prahu 3 a 9
Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 - Stacionář pro děti s kombinovaným postižením
Poradna Magdala
Poradna pro integraci
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Prev - centrum
ProAERO
ProDech
Projekt Integrace o.p.s.
Proxima sociale
Rada seniorů České republiky
Raná péče EDA
REMEDIUM Praha
R-Mosty (Azylový dům v Mladé Boleslavi)
Rodinné centrum Paleček
Rosa
Rozkoš bez rizika
Sananim
Sdružení pro integraci a migraci 
Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.
Sdružení Zvoneček - Praha
Společnost ,,E“
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
STŘEP, o. s. - České centrum pro sanaci rodiny
Senioři ČR – organizace Žižkov
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz tělesně postižených
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., obvodní organizace Praha 3
Tyfloservis
ZO ČSOP Koniklec
Židovská obec v Praze
Život 90