Ekocentrum Koniklec

Právní postavení

pobočný spolek; 01/71 ZO ČSOP

Rok vzniku

1990

49629204

Adresa sídla

Vlkova 34, 130 00 Praha 3

Telefon
E-mail

222 948 758

info@ekocentrumkoniklec.cz

Předmět činnosti

  • ochrana přírody a krajiny
  • ekologické výukové programy a ekoporadenství
  • výroba, údržba a oprava naučných stezek
  • akce pro veřejnost

Cílová skupina

děti, veřejnost, pracovníci samosprávy

www stránky

www.ekocentrumkoniklec.cz


Název Oblast působnosti Cílová skupina
Agentura Květa

Zdravotnická a ošetřovatelská péče

dospělí

Agentura Koniklec, o.p.s.

Enviromentální výchova

všichni

A Mano

Sociální oblast, chráněná dílna

osoby s mentálním a kombinovaným postižením

3D company

Kultura: divadlo

dospělí

01/71 ZO ČSOP Koniklec

Životní prostředí, ekologická a enviromentální výchova

všichni

AFK UNION ŽIŽKOV

Sport: fotbal

mládež, dospělí