Viktorka Žižkov

Oblast působnosti

Sport: fotbal

Cílová skupina

děti a mládež

Právní forma spolek
Rok vzniku 2005
27006085
Sídlo Vlkova 807/40, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

602 527 176

mladez@fkvz.cz

Předmět činnosti fotbal
Cílová skupina děti a mládež od 6 do 21 let
WWW www.fkvz.cz

Dotované projekty v r. 2017:

Název projektu:

Příspěvek na činnost trenérů a dopravu

Účel programu:

Podpora dětí a mládeže

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

2 750 000 Kč

Přidělená dotace:

   180 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Kromě tréninkového procesu a domácích zápasů je nutno odehrát i utkání na hřištích soupeřů. Tato položka je výraznou částkou v rámci rozpočtu našeho spolku. A to hned z několika důvodů. Prvním je zásadní obnova vozového parku prakticky všech autodopravců, sehnat na víkendové dny několik „klasických“ levných autobusů Karosa je dnes zcela neřešitelné. Jako realitu je nutné vzít ceny za pohonné hmoty, za ostatní energie, silničních poplatků i sazbu DPH. V roce 2017 předpokládáme náklady na dopravu k utkáním mládežnických družstev ve výši 650.000,- Kč.Pro kvalitní vedení tréninkového procesu je nezbytné, aby jej vedli kvalifikovaní trenéři, dostatečným ekonomickým zajištěním a administrativním zázemím. Všichni trenéři i asistenti trenérů mládežnických družstev mají požadované trenérské vzdělání i licence, které získali v rámci řádného studia. Studium trenérské licence uznávané Fotbalovou asociací ČR i mezinárodní fotbalovou federací je mimo jiné i finančně velmi náročné např. profi licence UEFA je dvouleté studium se školným cca 80.000,- Kč. Přes tyto poměrně náročné podmínky k získání potřebného trenérského vzdělání je měsíční odměna v rámci mládežnických družstev našeho klubu 4.000,- Kč až 10.000,- Kč. Při průměrné tréninkové zátěži (3-5x týdně 2 hod.) a o víkendu utkání příp. turnaj, je zřejmé, že se jedná o odměnu spíše symbolickou.Vzhledem k počtu mládežnických družstev a počtu dětí jsou roční náklady na odměny trenérů ve výši cca 2.100.000,- Kč.

Název projektu:

Příspěvek na provoz tělovýchovného zařízení Vítkov

Účel programu:

Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

2 500 000 Kč

Přidělená dotace:

   180 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Stejně jako všechny sportovní organizace v centru Prahy se stále potýkáme s nedostatkem kvalitních tréninkových a zápasových fotbalových hřišť, a to jak přírodních, tak s umělým povrchem. Proto také saháme k nájmům hřišť na území Prahy, kde realizujeme část tréninků a zápasů. Náklady na pronájmy hracích a tréninkových ploch v rámci našeho spolku činí ročně cca 2.500.000,- Kč ročně. Z výše uvedených důvodů jsme si dlouhodobě pronajímáme sportoviště Vítkov a nově také fotbalový stadion na Seifertově ulici. Městskou část Praha 3 si tímto dovolujeme požádat o příspěvek na pokrytí částky nákladů na provoz a pronájmy těchto sportovišť pro rok 2017 a to ve výši 400.000,- Kč. Předpokládáme, že zbývajících 2.100.000,- Kč uhradíme z vlastních zdrojů.


Dotované projekty v r. 2016:

Název projektu:

Příspěvek na provoz tělovýchovného zařízení Vítkov

Účel programu:

Příspěvky na provoz

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

665 000 Kč

Přidělená dotace:

300 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Stejně jako všechny sportovní organizace v centru Prahy se potýkáme
s nedostatkem kvalitních tréninkových a zápasových fotbalových hřišť, a to jak přírodních tak s umělým povrchem. Celá řada sportovišť totiž byla vrácena v restituci a již vypršela u mnoha z nich ochranná lhůta (10 let) po kterou se musela tato sportoviště zachovat. Přišli jsme tak například o hřiště na křižovatce Ohrada v Praze 3, které bylo historicky spjato i s naším klubem. Proto také saháme k nájmům hřišť na území Prahy, kde realizujeme část tréninků a zápasů. Náklady na pronájmy hracích a tréninkových ploch v rámci našeho spolku činí ročně cca 2.000.000,- Kč ročně. Z výše uvedených důvodů si dlouhodobě pronajímáme sportoviště Vítkov a Městskou část Praha 3 si dovolujeme požádat o pokrytí cca 50% předpokládané částky potřebné na úhradu nákladů na provoz sportoviště Vítkov pro rok 2016, což činí 300.000,- Kč, předpokládáme, že zbývajících 300.000,- Kč uhradíme z vlastních zdrojů.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Spolek Viktorka Žižkov od svého založení má sídlo v obvodu MČ Praha 3
a vyvíjí činnost v rámci MČ Praha 3. Sportoviště Vítkov využívají především fotbalová družstva věkové kategorie 6 - 11 let, jejichž hráči mají v drtivé většině bydliště v rámci MČ Praha 3.   

Dosavadní činnost žadatele:

Spolek Viktorka Žižkov již od svého založení v roce 2005 zajišťuje komplexní rozvoj mládežnické základny fotbalového klubu FK Viktoria Žižkov a usiluje o vytváření materiálních, finančních, organizačních, metodických a dalších podmínek, které směřují k trvalé či jinak pravidelné podpoře a rozvoji mládežnických fotbalových družstev. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Fotbalovou asociací ČR na základě licenčního řízení náš spolek pravidelně, a to již několik let, zařazuje mezi kluby, jimž přiznává statut - Sportovního centra mládeže pro věkovou kategorii 15-19 let a Sportovní středisko pro věkovou kategorii 10-15 let. Mimochodem licenční řízení je vázáno na splnění velmi přísných kritérií ve všech ukazatelích a přísné průběžné kontrole všech požadovaných parametrů, do tohoto systému je zařazeno pouze 40 fotbalových klubů v celé ČR. Fotbalová družstva FK Viktoria Žižkov se pravidelně účastní nejvyšších fotbalových soutěží pořádaných Fotbalovou asociací ČR v příslušných věkových kategoriích a to od 6 do 19 let.  Poskytujeme 3x-5x týdně (podle věkové kategorie) smysluplné využití volného času více než 250 chlapcům v třinácti družstvech mládeže. Troufáme si říci, že celý proces vedení dětí je v našem klubu na velmi vysoké profesionální úrovni.

 

Název projektu:

Příspěvek na pronájem sportoviště Vítkov

Účel programu:

Příspěvek na nájmy tělovýchovných zařízení

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

330 000 Kč

Přidělená dotace:

197 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Stejně jako všechny sportovní organizace v centru Prahy se potýkáme
s nedostatkem kvalitních tréninkových a zápasových fotbalových hřišť, a to jak přírodních tak s umělým povrchem. Celá řada sportovišť totiž byla vrácena
v restituci a již vypršela u mnoha z nich ochranná lhůta (10 let) po kterou se musela tato sportoviště zachovat. Přišli jsme tak například o hřiště na křižovatce Ohrada v Praze 3, které bylo historicky spjato s naším klubem. Proto také saháme k nájmům hřišť na území Prahy, kde realizujeme část tréninků a zápasů. Náklady na pronájmy hracích a tréninkových ploch v rámci našeho spolku činí ročně cca 2.000.000,- Kč ročně. Z výše uvedených důvodů si dlouhodobě pronajímáme sportoviště Vítkov a Městskou část Praha 3 si dovolujeme požádat o pokrytí cca 75% předpokládané částky potřebné na úhradu nákladů na provoz sportoviště Vítkov pro rok 2016, což činí 250.000,- Kč, předpokládáme, že zbývajících 80.000,- Kč uhradíme z vlastních zdrojů.

 

 zpět na seznam