TJ Sokol Žižkov II

Oblast působnosti

Sport: judo, aikido, gymnastika

Cílová skupina

všichni

Právní postavení

pobočný spolek

Rok vzniku

1947, obnovena 1991

63830272

Adresa sídla

Praha 3, Na Balkáně 812/21, 130 00

Telefon

E-mail

602 230 203

jan.materna@seznam.cz

Předmět činnosti

Sportovní činnost

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

TJ má přes 750 aktivně cvičících a sportujících členů, nejaktivnější jsou oddíly judo, aikido, sportovní gymnastiky, ale i další.

Cílová skupina

3-99 let

www stránky

www.tjsokolzizkov2.cz


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Příspěvek na provoz sokolovny TJ Sokol Žižkov II

Účel programu:

Příspěvky na provoz

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

4 635 000 Kč

Přidělená dotace:

310 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Obdržená dotace by umožnila zachovat stávající výši oddílových příspěvků na provoz sokolovny, a tím nesnížit možnost sportovního vyžití jak našich členů, tak široké veřejnosti dětmi počínaje a seniory konče.


Projekty dotované v r. 2016:

Název projektu:

Zajištění spolkové a sportovní činnosti TJ Sokol Žižkov II

Účel programu:

Příspěvky na provoz

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

4 135 000 Kč

Přidělená dotace:

300 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Obdržená dotace by umožnila zachovat stávající výši oddílových příspěvků na provoz sokolovny a tím nesnížit možnost sportovního vyžití jak našich členů, tak široké veřejnosti dětmi počínaje a seniory konče. 

Vztah projektu k městské části Praha 3:

TJ Sokol Žižkov II působí na území MČ Praha 3 a své služby poskytuje ze značné části právě obyvatelům Prahy 3.

Dosavadní činnost žadatele:

Naše TJ byla obnovena v roce 1991 a členem České obce sokolské se stala v roce 1994. V rámci restitucí byl objekt sokolovny navrácen České obci sokolské v roce 2001 a od roku 2002 se o sokolovnu stará naše TJ. Majetkem TJ se sokolovna stala na základě darování v roce 2005. V tomto roce budeme zajišťovat chod sokolovny již dvanáctým rokem. Z původního počtu členů cca. 400 v roce 2002 jsme se rozrostli na současných cca 800 členů v tomto roce. Je tedy zřejmé, že zájem o cvičení a sportování v rámci naší organizace roste. Nárůst je zejména v oblasti sportu mládeže (judo, sportovní gymnastika, aikido), ale postupně se začíná zvyšovat i zájem v oblasti seniorů. Nicméně naše tělocvičny nevyužívají pouze členové naší TJ, ale i členové jiných sportovních organizací a veřejnost z celé Prahy 3 a okolí. V průběhu roku tak využije naší sokolovnu více než 3.000 sportovců a cvičenců. V sokolovně se nachází celkem 8 sportovišť (Velká gymnastická tělocvična cca 1.000 m2 , Velká míčová tělocvična cca 290 m2, Velké dojo cca 190 m2, Nové dojo 130 m2, Malé dojo cca 120 m2, 2 x Zrcadlový sál cca 70 m2, Fitcentrum cca 190 m2) a všechna jsou ve standartních časech plně vytížena.

Název projektu:

Letní soustředění oddílu judo

Účel programu:

Příspěvek na výjezdy, soustředění a závody (zápasy)

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

531 200 Kč

Přidělená dotace:

200 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem projektu je umožnit dětem s trvalým pobytem na Praze 3 účastnit se letních kempů pořádaných oddílem JUDO. Kempy jsou určeny pro děti ve věku 5-17 let. Jsou zaměřeny na rozvoj fyzických schopností dětí a na soutěžní přípravu ve školním roce 2016/2017. Během pobytu jsou pro děti pořádány výlety do Adršpašsko-teplických skal, do muzea stavebnice MERKUR apod. Každoročně se těší velké oblibě, účastní se jich 110-120 dětí různých věkových kategorií. Kempy se konají již osmým rokem. V případě obdržení dotace bude poměrně snížena výše poplatku pro jednotlivé účastníky.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

TJ Sokol Žižkov II působí na území MČ Praha 3 a své služby poskytuje ze značné části právě obyvatelům Prahy 3.

Dosavadní činnost žadatele:

Naše TJ byla obnovena v roce 1991 a členem České obce sokolské se stala v roce 1994. V rámci restitucí byl objekt sokolovny navrácen České obci sokolské v roce 2001 a od roku 2002 se o sokolovnu stará naše TJ. Majetkem TJ se sokolovna stala na základě darování v roce 2005. V tomto roce budeme zajišťovat chod sokolovny již dvanáctým rokem. Z původního počtu členů cca. 400 v roce 2002 jsme se rozrostli na současných cca 800 členů v tomto roce. Je tedy zřejmé, že zájem o cvičení a sportování v rámci naší organizace roste. Nárůst je zejména v oblasti sportu mládeže (judo, sportovní gymnastika, aikido), ale postupně se začíná zvyšovat i zájem v oblasti seniorů. Nicméně naše tělocvičny nevyužívají pouze členové naší TJ, ale i členové jiných sportovních organizací a veřejnost z celé Prahy 3 a okolí. V průběhu roku tak využije naší sokolovnu více než 3.000 sportovců a cvičenců. V sokolovně se nachází celkem 8 sportovišť (Velká gymnastická tělocvična cca 1.000 m2 , Velká míčová tělocvična cca 290 m2, Velké dojo cca 190 m2, Nové dojo 130 m2, Malé dojo cca 120 m2, 2 x Zrcadlový sál cca 70 m2, Fitcentrum cca 190 m2) a všechna jsou ve standartních časech plně vytížena. Oddíl Judo se pravidelně úspěšně účastní soutěží na všech úrovních včetně mistrovství republiky, kde se v posledních letech umísťuje na předních místech.zpět na seznam