Tělocvičná jednota Sokol Kampa

Oblast působnosti

Sportovní gymnastika, akrobatický rokenrol

Cílová skupina

děti od 3 let, mládež

Právní postavení

pobočný spolek

Rok vzniku

1997

49624199

Adresa sídla

Újezd 450/40, 118 00 Praha 1

Telefon

E-mail

608 956 649

p.slaby@seznam.cz

Předmět činnosti

tělovýchovná, sportovní, kulturní a společenská činnost

 

Oddíly akrobatického rokenrolu a sportovní gymnastiky TJ Sokol Kampa Praha provozují svojí činnost od roku 2002 v tělocvičně TJ Sokol Žižkov II v ulici Na Balkáně, Praha 3 – Žižkov.

Oba oddíly nejen poskytují sportovní volnočasové aktivity, ale organizují na Praze 3 soutěže celorepublikového významu.

Cílová skupina

Oddíl akrobatického rokenrolu – 6-26 let (dívky a chlapci)

Oddíl sportovní gymnastiky – od 3-15 let (dívky)

www stránky

http://www.sokolkampa.cz

http://www.sgkampa.estranky.cz


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Velká cena Sokola - Žižkovský pohár v akrobatickém rokenrolu 2017

Účel programu:

Podpora významných sportovních akcí

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

158 500 Kč

Přidělená dotace:

  10 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Hlavním účelem a cílem projektu je uspořádání již sedmého ročníku soutěže v akrobatickém rokenrolu pro děti a mládež v ČR. Umožnit tak stávajícím tanečníkům porovnat svoje sportovní výkony, nabídnout široké veřejnosti Prahy 3 jakožto divákům krásný sportovní zážitek a současně zvýšit povědomí obyvatel městské části o činnosti tohoto oddílu. Soutěž je koncipována jako celorepubliková s mezinárodní účastí. Jsou přizváni tanečníci ze Slovenska, Polska a Maďarska. Určená je celkem pro devět kategorií. Pět párových (Děti, Žáci, Junioři, kategorie B a nejvyšší kategorie A) a čtyři kategorie dívčích formací (Dívčí formace děti, Dívčí formace junior, Malé dívčí formace junior a Malé dívčí formace senior). V kategoriích žáci a junioři je soutěž stanovena Českým svazem akrobatického rokenrolu jako soutěž nominační pro ME a MS. Organizačně budou zajišťovat soutěž stávající členové oddílu ve spolupráci s Českým svazem akrobatického rokenrolu, který nominuje porotce, odborný dozor a zajistí technické vybavení pro hodnocení závodníků. Harmonogram projektu: - listopad 2016 – březen 2017 Vytvoření projektu, podání žádostí o dotace, jednání s Českým svazem akrobatického rokenrolu, rozvržení prací, - září – listopad 2017 vytvoření propozic, přihlášení závodníků, harmonogram soutěže, zajištění propagace, cen, haly, moderátora, porotců, odborného dozoru, zdravotního dozoru, - listopad 2017 příprava haly, samotná realizace soutěže, - prosinec – leden 2018 zhodnocení a vyúčtování soutěže. Předpokládaná účast je 270 soutěžících a 300 diváků. Předpokládaný přínos: - uspořádáním soutěže bychom rádi přilákali nové zájemce o tento sport a nabídli stávajícím tanečníkům možnost zúčastnit se kvalitní soutěže v této lokalitě.

Název projektu:

Soutěže v gymnastických sportech

Účel programu:

Podpora významných sportovních akcí

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

265 000 Kč

Přidělená dotace:

  30 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je uspořádání tří soutěží v gymnastických sportech, kterými jsou sportovní gymnastika a gymnastický aerobik. Jedná se o tyto soutěže: Pohár federací - 2. kolo, Memoriál V. Medové a Přebor ČOS. Soutěže proběhnou na území Prahy 3, kde má oddíl sportovní gymnastiky a aerobiku již 14 let svou tréninkovou základnu. Náročnost uspořádání je velmi vysoká. Je třeba vyhovět náročným požadavkům mezinárodních pravidel, dodržet všechny technické a organizační směrnice týkající se pořádání závodů této úrovně. Je nutné zajistit odpovídající nářadí pro sportovní gymnastiku, speciální podlahu pro sportovní aerobik, vhodné prostory, zázemí pro závodníky a jejich trenéry a dostatek kvalifikovaných rozhodčích. Závodníkům z celé České republiky, ale i ze zahraničí, bychom chtěli umožnit porovnat svoje sportovní výkony na soutěži a nabídnout široké veřejnosti, nejen z Prahy 3, krásný sportovní zážitek a současně zvýšit povědomí obyvatel městské části o činnosti těchto oddílů.


Projekty dotované v r. 2016: 

Název projektu:

Velká cena Sokola 2016 - Žižkovský pohár v akrobatickém rokenrolu

Účel programu:

Podpora významných sportovních akcí

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

143 500 Kč

Přidělená dotace:

35 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Hlavním účelem a cílem projektu je uspořádání již šestého ročníku soutěže v akrobatickém rokenrolu pro děti a mládež v ČR.   Soutěž je koncipována jako celorepubliková s mezinárodní účastí. Jsou přizváni tanečníci ze Slovenska, Polska a Maďarska. Určená je celkem pro devět kategorií. Pět párových (Děti, Žáci, Junioři, kategorie B a nejvyšší kategorie A) a čtyři kategorie dívčích formací (Dívčí formace děti, Dívčí formace junior, Malé dívčí formace junior a Malé dívčí formace senior). V kategoriích žáci a junioři je soutěž stanovena Českým svazem akrobatického rokenrolu jako soutěž nominační pro ME a MS.   Soutěž si získala velmi kvalitní pověst již od uspořádání prvního ročníku v roce 2010.  Poslední, pátý ročník, byl rekordní jednak účastí soutěžících, tak i diváků. Snaha uspořádat nejen kvalitní soutěž, ale současně i snaha o zvýšení atraktivity soutěže pro diváky se v tomto  ročníku podařila nad očekávání.  Šestý ročník soutěže bychom opět rádi zorganizovali na stejné úrovni a ve stejné kvalitě jako předchozí ročníky. Případně úroveň soutěže ještě pozvedli tak, jak se nám to doposud dařilo.   Přepokládaná účast je 270 soutěžících a 300 diváků.  Předběžný časový harmonogram soutěže: 

Prezence soutěžících:  9:30 – 10:30

Začátek soutěže: 11:00

Prostorové zkoušky:  16:00 –  16:50

Začátek finálové části: 17:00

Předpokládaný konec:  20:00 

Vztah projektu k městské části Praha 3:

• Pořádající oddíl akrobatického rokenrolu dlouhodobě působí v tělocvičně Sokola Žižkov II. v Praze 3, • soutěž je organizována na Praze 3 ve sportovní hale TJ Spoje Praha, • uspořádáním soutěže bychom rádi přilákali nové zájemce z Prahy 3 o tento sport a nabídli stávajícím tanečníkům možnost zúčastnit se soutěže na velmi kvalitní úrovni, • současně bychom nabídli široké veřejnosti Prahy 3 jakožto divákům krásný sportovní zážitek a zvýšili povědomí obyvatel městské části o činnosti          tohoto oddílu,  • propagace Prahy 3 - předpokládáme, že soutěž bude opět zařazena do TV pořadu Svět rokenrolu, který je pravidelně vysílán na ČT sport.

Dosavadní činnost žadatele:

Oddíl akrobatického rokenrolu TJ Sokol Kampa Praha působí v tělocvičně Sokola Žižkov II, již od roku 2002, kdy původní tréninkové prostory v Tyršově domě byly postiženy povodní. Žižkovská tělocvična nabídla oddílu  kvalitní zázemí a velmi dobré podmínky pro akrobatický rokenrol.  I přes to, že sídlo TJ Sokol Kampa je na Praze 1, tak se oddíl akrobatického rokenrolu na Prahu 3 nenávratně přestěhoval.  V roce 2010 se členové oddílu rozhodli poprvé uspořádat soutěž v akrobatické rokenrolu pod názvem Žižkovský pohár – Přebor ČOS.  V roce 2015 se úroveň soutěže zvýšila a oddíl získal podporu České obce sokolské pro organizaci významné  soutěže s názvem Velká cena Sokola – Žižkovský pohár

Název projektu:

3. kolo Poháru federací

Účel programu:

Podpora významných sportovních akcí

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

119 000 Kč

Přidělená dotace:

31 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem a cílem projektu je uspořádání 3. kola Poháru federací, které náš oddíl dostal na starosti a bude se konat v Hale TJ Spoje, v Praze 3. Pozvány budou oddíly z celé ČR a Slovenska. Těchto závodů se obyčejně zúčastňuje přes 200 závodnic z obou zemí. Ke kvalitnímu uspořádání soutěže je zapotřebí pronajmout a zaplatit odpovídající prostory, speciální podlahu, technické zázemí pro rozhodování, zvukovou techniku , rozhodčí  a potřebná ocenění (medaile a diplomy). Byli bychom rádi, kdybychom měli možnost dostat příspěvek na takovouto akci, která svým rozměrem přiláká na Prahu 3 širokou sportovní veřejnost z celé Prahy, republiky i Slovenska.   

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Pořádající oddíl sportovní gymnastiky působí od roku 2002 v tělocvičně Sokola Žižkov II. v Praze 3. Soutěž je organizována na Praze 3 v sokolovně T.J. Sokola Žižkov II. Uspořádáním soutěže bychom rádi přilákali nové zájemce z Prahy 3 a nabídli stávajícím členům možnost zúčastnit se soutěže na velmi kvalitní úrovni. Rádi bychom nabídli široké veřejnosti Prahy 3 krásný sportovní zážitek a zvýšili povědomí obyvatel městské části o činnosti tohoto oddílu.  Propagace Prahy 3 - na internetových stránkách, plakátech, rozpisu apod.

Dosavadní činnost žadatele:

Oddíl sportovního aerobiku T.J. Sokola Kampa  funguje již 6 let. Za tuto dobu nasbíral mnohé úspěchy, ocenění a získal si jméno u obyvatel Prahy 3 a okolí. V současné době oddíl navštěvují převážně z Prahy 3.

Název projektu:

We are so Rock´n´Roll - otevření nové školičky akrobatického rokenrolu

Účel programu:

Podpora dětí a mládeže

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

35 320 Kč

Přidělená dotace:

20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem projektu je oslovit a zaujmout nové zájemce Prahy 3 o tento taneční sport – otevřít novou školičku rokenrolu pro děti od 6 -12 let. Podpořit činnost oddílu akrobatického rokenrolu, vytvořením kvalitních podmínek pro další rozvoj budoucích členů. Motivovat a podporovat tanečníky ke splnění jejich dalších sportovních cílů.  Mezi hlavní cíle projektu patří:

- otevřít novou školičku R´n´R - uskutečnit cílený nábor na ZŠ v Praze 3,

- zajistit dostatek tréninkových hodin – pronájem, 

- zajistit trenérské kapacity – podpora trenérů,

- vytvořit kvalitní zázemí pro členy oddílu,

- obecně tak přispívat k všestrannému rozvoji dětí a mládeže Prahy 3.  Projekt a využití finančních prostředků: Chceme zaměřit projekt na rozšíření členské základny oddílu, získání finančních prostředků na pronájem tělocvičny, zajistit tak potřebné tréninkové hodiny v tělocvičně Na Balkáně. Dále bychom rádi alespoň částečně podpořili trenéry, kteří vykonávají svoji činnost dobrovolně. 

Harmonogram projektu: Červen: příprava a tisk letáků – distribuce na školy Září: cílený nábor nových členů na ZŠ – přesný termín bude teprve určen Září – prosinec:  Tréninky 2x týdně (Út a ČT od 17,00 – 18,30 čas může být ještě upraven s ohledem na volnou kapacitu hodin v tělocvičně od září 2016)   Tréninky budou rozděleny dvě části -  na taneční přípravu, která bude probíhat v prostorách tanečního zrcadlového sálu a na gymnastickou průpravu tanečníků, která se bude konat v gymnastické tělocvičně.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Projekt je zaměřen na podporu volnočasových aktivit dětí Prahy 3.  Pokud se oddílu podaří získat potřebné finanční prostředky za pomocí Vaší podpory, budeme tak moci nabídnout budoucím členům zázemí kvalitně fungujícího klubu, který poskytne dětem a mládeži potřebné podmínky k tréninku. Mohou tak aktivně využít svůj volný čas a sportovními aktivitami, které povedou k rozvoji jejich schopností a dovedností.   Spolupráce s Prahou 3:  Rádi bychom navázali spolupráci s Prahou 3 nejen například propagací Prahy 3 na různých akcích oddílu a webových stránkách, ale i nabídnutím vystoupení vynikajících tanečních párů akrobatického rokenrolu na akcích pořádaných Prahou 3.  

Dosavadní činnost žadatele:

Popis situace oddílu:  Po povodních v roce 2002 změnil oddíl akrobatického rokenrolu SOKOL KAMPA PRAHA své působiště a v současnosti již čtrnáct let aktivně rozvíjí svojí činnost v tělocvičně Na Balkáně, která je pro tento sport dostatečně vybavena.  Oddíl již řadu let pod vedením trenéra Františka Večeři a trenérky Barbory Štěchové vychoval řadu světově úspěšných tanečních párů. V současnosti mezi ně například patří mistři ČR v kategorii žáci a junioři Kateřina Rohanová a Jakub Chvátal a vicemistři Evropy pro rok 2014 a pátý pár MS 2015 v nejvyšší kategorii „A“ Lukáš Fürst a Alžběta Slámová. Tyto úspěchy jsou výsledkem pravidelné, individuální a vytrvalé práce trenérů, kteří se věnují svým svěřencům dobrovolně.  V dnešní době se oddíl potýká zejména s problémem nízké členské základny, a přesto že se nám nabízí  možnost snadnější cesty přechodu pod jiný oddíl, rádi bychom zůstali v této lokalitě a nabídli naše dlouholeté zkušenosti právě dětem v tomto regionu.  I proto jsme si zvolili název projektu We are so Rock´n´Roll. Akrobatický rokenrol máme rádi a domníváme se, že je to velmi atraktivní sport, který nabízí kombinaci tří směrů -  hudby, tance a atraktivní akrobacie.  Činnost oddílu:  Aktivity oddílu spočívají zejména v celoroční pravidelné zájmové činnosti,  účasti tanečníků na celorepublikových i světových soutěžích a v prázdninovém období je pro členy oddílu zajištěno letní soustředění.

 zpět na seznam