Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I.

Oblast působnosti

Sport: basketbal, kulečník, kulturistika, sokolská všestrannost, stolní tenis, trampolíny, volejbal

Cílová skupina

děti (již od 2 let), mládež, dospělí

WWW
www.sokolzizkov1.cz
E-mail
sokolzizkov1@tiscali.cz
Telefon
222 581 268
Právní forma pobočný spolek
Rok vzniku 1998
68405685
Sídlo Koněvova 929/19, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

222581268

sokolzizkov1@tiscali.cz

Předmět činnosti basketbal, kulečník, kulturistika, sokolská všestrannost, stolní tenis, trampolíny, volejbal
Cílová skupina děti (již od 2 let), mládež, dospělí
WWW www.sokolzizkov1.cz

Dotované projekty v r. 2017:

Název projektu:

Udržení celoročního provozu sokolovny TJ

Účel programu:

Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

1 351 000 Kč

Přidělená dotace:

   180 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Naše TJ zajišťuje provoz tělovýchovných zařízení, která se nacházejí v hlavní budově (sokolovně) – 4 tělocvičny, herna kulečníku, posilovna, 2 klubovny, kanceláře, provozní místnosti, sklady, dílna, sauna, 13 šaten, WC+sprchy. Tyto prostory využívají jak naši členové převážně z Prahy 3, tak i školy (Gymnázium K. Sladkovského, Sladkovského nám. 8-Praha 3, OU s více vadami, Chelčického 2-Praha 3). Dále pak Dům dětí a mládeže Ulita Praha 3 a Dům dětí a mládeže HMP, které využívají prostory pro pořádání turnajů a soutěží pro ZŠ a SŠ v basketbalu, florbalu, volejbalu
a přehazované. Udržení celoročního provozu tohoto objektu je velmi finančně náročné a náklady za energie se pohybují kolem 1,2 mil. Kč. Nejsme schopni zajistit z vlastních finančních zdrojů celoroční provoz, opravy a údržbu tohoto památkově chráněného objektu. Žádáme MČ Praha 3 o poskytnutí grantu na částečné pokrytí úhrad nákladů na provoz/energie a údržbu sokolovny.

Název projektu:

Mistrovství Evropy v kulečníku

Účel programu:

Podpora významných sportovních akcí

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

500 000 Kč

Přidělená dotace:

  20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Oddíl kulečníku TJ Sokol Žižkov I. patří k největším a historicky nejúspěšnějším klubům pod hlavičkou Českomoravského billiardového svazu. Dovolte nám jako zástupcům TJ Sokola Žižkov I. a oddílu kulečníku představit sportovní akci, která svým významem výrazně přesahuje rámec Prahy 3. TJ Sokol Žižkov I. jakožto jeden z největších a nejstarších spolků na Praze 3, který vychoval mnoho úspěšných sportovců, získal již podruhé za sebou možnost uspořádat Mistrovství Evropy klubových týmů v karambolovém kulečníku. V tomto sportovním odvětví se jedná o nejvýznamnější akci, která byla kdy na našem území pořádána. Toto mistrovství, pod hlavičkou evropské billiardové federace Confédération Européenne de Billard (C.E.B.), se koná za účasti kompletní špičky světového karambolu a je mediálně prezentován formou přímého přenosu prostřednictvím internetu do celého světa. Minulý rok jsme získali výrazný prostor i ve zpravodajství na českých televizních stanicích. Máme za to, že tato mimořádná sportovní akce může přispět ke zviditelnění Prahy 3 a její podpory sportovních aktivit. Jsme velmi potěšeni, že nad tímto jedinečným evropským šampionátem převzala žáštitu paní starostka MČ Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová. Obhájcem titulu z posledních dvou let je klub BC Vítkov Prague s.r.o., který sídlí v prostorech TJ Sokola Žižkov I. Tento klub reprezentují špičkoví světoví hráči včetně členů TJ Sokola Žižkov I. Otakara Truksy a Adama Bači. Cílem této mimořádné akce je přispění k výkonnostnímu rozvoji nejenom naší stávající členské základny, ale
i členské základny Českomoravského billiardového svazu a prezentovat sportovní kulečník široké veřejnosti.

Název projektu:

Mistrovství České republiky v kulečníku

Účel programu:

Podpora významných sportovních akcí

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

42 220 Kč

Přidělená dotace:

 10 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Dovolte nám jako zástupcům TJ Sokola Žižkov I. a oddílu kulečníku představit sportovní akci, která svým významem výrazně přesahuje rámec Prahy 3. Oddíl kulečníku se rozhodl v této sportovní sezoně 2016 / 2017 uspořádat republikový šampionát v disciplíně jednoband. Mistrovství se zúčastní republiková špička karambolového kulečníku. Jsme velmi potěšeni, že nad tímto republikovým šampionátem převzala žáštitu paní starostka MČ Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová. Prvotním cílem tohoto šampionátu je přispění k výkonnostnímu rozvoji naší stávající členské základny a prezentovat kulečník široké veřejnosti. Obhájcem mistrovského titulu z minulé sportovní sezony je hráč našeho oddílu Otakar Truksa. Žádáme MČ Praha 3 o poskytnutí dotace na pokrytí úhrad nákladů na herní vybavení pro tento republikový šampionát.

Název projektu:

Podpora cílené a systémové práce trenérů, výjezdy, soustředění a závody (mistrovské soutěže) - oddíl trampolín

Účel programu:

Podpora dětí a mládeže

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

219 188 Kč

Přidělená dotace:

  30 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem a přínosem projektu je ocenění pro žižkovské trenéry oddílu trampolín, kteří vedou děti výchovně i sportovně, zajišťují jejich bezpečnost a organizaci při trénincích a sportovních akcích (Přebory ČOS, pohárové soutěže, výjezdy do zahraničí - světové poháry a pod.)a tím věnují mnoho hodin týdně a dnů své dovolené sportujícím dětem
a přípravce. Každoroční pořádání letního soustředění oddílu trampolín je zároveň přípravou dětí na další soutěžní období a těm nejmenším přináší kolektivní soudružnost. Za záslužnou a obětavou práci s mládeží
i s přáním, aby v této práci pokračovali bychom chtěli trenérům vyplatit mzdy.

Název projektu:

Příspěvek na podporu cvičitelů oddílu sokolské všestrannosti

Účel programu:

Podpora dětí a mládeže

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

85 000 Kč

Přidělená dotace:

30 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Oddíl sokolské všestrannosti poskytuje dětem i mládeži na území Prahy 3 možnost sportovního vyžití již od založení sokolské jednoty. Máme zde oddíly se zaměřením na cvičení rodičů a dětí, předškolních dětí, výuku karate, ženy-aerobik, muži. V oddílech pro nejmenší máme již pouze 2 cvičitelky (navždy nás opustila nejstarší cvičitelka ses. Marta Housová, která se dětem věnovala bezmála celý svůj život), které se věnují dětem 2x týdně. V těchto hodinách probíhají základy pohybového cvičení, soustředěnost. Zatím se nám nedaří rozšířit řady cvičitelek ani z řad rodičů nejmenších dětí.

Název projektu:

Podpora cílené a systémové práce trenérů, výjezdy, soustředění a závody (mistrovské soutěže) - oddíl basketbalu

Účel programu:

Podpora dětí a mládeže

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

972 500 Kč

Přidělená dotace:

  70 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Oddíl basketbalu patří svojí členskou základnou k nejpočetnějšímu, ale nejstaršímu oddílu v naší TJ. Poslední tři roky se daří naplnit členskou základnu hlavně dětmi a mládeží. Zdařilo se rozšířit "přípravky" ze dvou družstev na tři. Jedna z přípravek je založena na dětech ze ZŠ Lupáčova, pro které chodíme do školy a po tréninku je opět do školy odvádíme. Další dvě přípravky jsou založeny z dětí z okolních škol na Praze 3. Dále se oddílu podařilo zaplnit i družstva U11, U13, U15 a U17. S dětmi z přípravek se již účastníme turnajů a zápasů, a proto i chceme aby každé dítě mělo svůj míč a mohlo se zdokonalovat v základech herní činnost(dribling a přihrávky). Dalším nákladem i u starších dětí a mládeže je pořizování dresů (světlé a tmavé), teplákové soupravy, potisky, zahřívací trika (shootingy),vklady do turnajů, přihlášky do soutěží, licence, náklady na tělocvičnu, rozhodčí a pod. Bez obětavých trenérů nelze úspěšně vychovávat novou generaci basketbalistů. Z přípravek pak adepti basketbalu pokračují do žákovských a mládežnických družstev a ti nejúspěšnější pak přecházejí do družstev dospělých, z nichž nejúspěšnější družstvo mužů hraje i v letošní sezóně 2. ligu. Mládežnická družstva absolvují v letních měsících výcvikové týdenní tábory, na kterých zdokonalují své hráčské techniky - jedná se o družstva U11, U13 a U15.
Z případného příspěvku chceme kvalifikovaným trenérům, kteří se věnují dětem a mládeži a nelze bez nich vychovávat novou generaci přidat jako podporu 2500,-Kč měsíčně,. Dále pořídit chybějící i opotřebovaný sportovní materiál, přispět na úhrady nákladů spojených s mládežnickým soutěžemi a na konání letních výcvikových táborů.

 

 


Dotované projekty v r. 2016:

Název projektu:

Zajištění činnosti dětí a mládeže - výchova nových basketbalistů

Účel programu:

Podpora dětí a mládeže

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

591 450 Kč

Přidělená dotace:

170 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Po delší době se nám podařilo otevřít a naplnit dvě nové basketbalové přípravky pro dětí 1. - 5. třída. Jedna z přípravek je založena na dětech ze ZŠ Lupáčova, pro které chodíme do školy (školní družiny) a po tréninku je zase do školy odvedeme. Druhá přípravka je založena na dětech ze ZŠ nám Jiřího
z Lobkovic, kam naši trenéři docházejí. Snažíme se dětem maximálně usnadnit začátek jejich sportování a rodičům zlevnit náklady na sportování jejich ratolestí. Proto chceme každému dítěti zapůjčit míč na minibasketbal velikosti č. 5, aby i mimo řádné tréninky děti mohly míč používat a tak zdokonalovat základní herní činnosti jednotlivce, jako jsou dribling a přihrávky. S dětmi
z přípravek se účastníme prvních turnajů a zápasů a proto chceme
z prostředků grantu alespoň jedno družstvo minibasketbalu vybavit světlými
a tmavými dresy pro odlišení od družstev soupeřů.  U starších dětí a mládeže k celkovým nákladům na hraní basketbalu náleží mezi jiným startovné do soutěží, licence, dresy, vybavení jako teplákové soupravy, zahřívací trička (shootingy), míče, náklady na tělocvičnu, rozhodčí a trenéry atd. Nemalou částkou hráči přispívají na provoz vlastní tělocvičné jednoty
a sokolovny. Oddíl pro hráče pořizuje společné tréninkové pomůcky jako reakční míčky, medicinbaly, posilovací gumy, posilovače prstů, rozlišovací dresy atd. Jakýkoliv příspěvek na materiálové vybavení i na vlastní sportovní činnost bude znamenat snížení celkových nákladů rodičů na sportování svých dětí.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Všechny děti v přípravkách (celkem 55) jsou vesměs z Prahy 3 a přicházejí zejména z místních škol ZŠ Lupáčova a ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic. Spolupráci se školami chceme rozšířit i na ZŠ nám Jiřího z Poděbrad a ZŠ Chelčického.  Basketbal má na Žižkově velkou a slavnou tradici,
v žižkovské sokolovně se na galerii při některých zápasech 1. ligy podle novinových zpráv tísnilo v polovině minulého století i 1200 fanoušků. Na tuto tradici by dnešní oddíl basketbalu svou činností rád navázal.

Dosavadní činnost žadatele:

V žižkovské sokolovně se v roce 1920 odehrálo první utkání v basketbalu
v Praze. Oddíl basketbalu patřil v minulosti k nejúspěšnějším. Družstvo mužů hrálo i nejvyšší celostátní soutěž, naposled v letech 1969-70, družstva dorostu se stala i Přeborníky Československé republiky. Dřívější družstva mladšího a staršího dorostu pravidelně hrála republikové soutěže mládeže, i nyní naše družstva rovněž patří mezi účastníky republikových soutěží juniorů (kategorie U19) a kadetů (kategorie U17). Noví členové oddílu zejména přípravek se generují z blízkých základních škol ZŠ Lupáčova a ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic.
Z přípravek pak adepti basketbalu pokračují do žákovských a mládežnických družstev a ti nejúspěšnější se mohou stát členy družstev dospělých, z nichž nejúspěšnější družstvo mužů hraje v letošním roce 2. ligu. Další tři družstva mužů hrají nejvyšší pražskou soutěž Přebor Prahy A. Nejmladší basketbalisté z přípravek již hrají pražský Přebor nejmladší kategorie U11 a to v kategorii mix 3 + 3.

 

Název projektu:

Trenéři oddílu sportovní a estetické gymnastiky

Účel programu:

Příspěvek na výchovu a podporu trenérů

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

699 000 Kč

Přidělená dotace:

134 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Oddíl moderní a estetické gymnastiky vykazuje výsledky díky vysoce kvalitní výchově a práce trenérek a baletních pedagogů. Průprava dětí je fyzicky a koordinačně náročná. V současné době máme 7 trenérek (I. - III. tř.), 5 rozhodčích (I. - III. tř., mezinárodní) a 1 baletního pedagoga. Každá gymnastka dle kategorie musí mít 1 - 4 skladby, které musí na závody trenér vytvořit (délka 1,5 min.). Vzhledem k tomu, že při tvorbě skladby musí trenér pracovat s dítětem i individuálně a zatížení trenérů je vzhledem k počtu dětí a skladeb značné. Díky případné dotaci bychom mohli i ponížit oddílové příspěvky dětí.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Závodnice se účastní závodů, kvalifikací na MČR i mezinárodních závodů pod hlavičkou naší TJ, a tím i Prahy 3.

Dosavadní činnost žadatele:

Oddíl působí v naší TJ od roku 2012 a na svém kontě má mnoho úspěchů.
V současné době má oddíl 6 kategorií a každá kategorie pracuje dle pravidel České moderní gymnastiky s jiným náčiním (švihadlo, obruč, míč, kužele, stuha) a pracuje na jiných akrobatických prvcích. Proto i s dětmi pracuje tým trenérů. Trenérky/rozhodčí musí vždy děti doprovázet na závodech, které se konají vždy o víkendech. Pro rok 2016 se z 36 vypsaných závodů chceme účastnit (dle kategorií) alespoň 25 závodů. Trenérky se pravidelně, ročně proškolují pod vedením ČSMG či zvyšují kvalifikaci na akreditovaných pracovištích Ministerstva školství.

Název projektu:

Udržení celoročního energetického provozu

Účel programu:

Příspěvky na provoz

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

1 398 000 Kč

Přidělená dotace:

   103 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

V hlavní budově (sokolovně) jsou situovány 4 tělocvičny (Starý, Nový, Divadelní - parketový povrch a Nácvičný sál - taneční studio Dancers)
s nářaďovnami, šatny 1 - 13, WC a soc. zařízení, kanceláře, 2 klubovny, herna billiardu, posilovna, nebytové prostory (sklady a dílny), sauna. Nejnáročnější a nejnákladnější akcí, která proběhla v roce 2010 a 2011, byla pro TJ změna otopného systému z pevných paliv na zemní plyn. Tím se zlepšila tepelná stabilita celého objektu a jeho zkulturnění.  V roce 2014 a 2015 proběhly výměny podlah v šatnách č. 1-3, 6-8 a 13 a č. 4, 5 a přilehlé chodby, vedoucí ze šaten do Nového sálu a následnými úpravami šaten (výměna dveří, lakování, malování, úprava a natírání šatnových skříněk, laviček, úprava osvětlení,…).

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Snaha o založení tělocvičné jednoty na Žižkově začala v létě roku 1871. Oficiální datum založení Tělocvičné jednoty Sokol Žižkov I je 24. 3. 1872.  Práce na výstavbě tělocvičny byly zahájeny 13. 9. 1897 a oficiální otevření tělocvičny se konala 24. a 25. 9. 1898. Valná hromada ze dne 19. 5. 1913 rozhodla, že k současnému sálu bude vybudována přístavba, vzhledem
k nepostačující kapacitě. V následujícím roce vypukla 1. světová válka, byly výrazně zamezeny sokolské aktivita a tělocvična byla nabídnuta Červenému kříži jako lazaret. Počátkem 30. let 20 století započala příprava na stavbu tělocvičny a 7.10 1933 byly nové prostory předány jednotě do užívání. Vždy tato jednota měla velké sportovní úspěchy (Vlasta Děkanová, Emanuel Loffler), ve kterých se snaží tato jednota pokračovat (1., 2. liga a extraliga - volejbal, 2. liga mužů, dorostenecká liga - basketbal, účasti na mistrovských soutěžích - trampolíny, moderní gymnastika). Probíhají zde nábory nejmenších dětí (basketbal, moderní gymnastika, sokolská všestrannost-cvičení rodičů a dětí, předškolní děti, karate, trampolíny).

 

Dosavadní činnost žadatele:

Provozování tělovýchovy a sportu na území Prahy 3. Možnosti sportování
v různých odvětví sportu - basketbal (11 družstev), billiard (4 družstva), volejbal (7 družstev), skoky na trampolíně, moderní a estetická gymnastika, silový trojboj a kulturistika, sokolská všestrannost, stolní tenis (3 družstva). Organizování náborů dětí (basketbal, moderní a estetická gymnastika, sokolská všestrannost, trampolíny). V oddílech stolního tenisu a volejbalu se bohužel nábory dětí nemohou uskutečnit vzhledem
k vytíženosti tělocvičen.

Název projektu:

Trenérky (cvičitelky) oddílů sokolské všestrannosti

Účel programu:

Příspěvek na výchovu a podporu trenérů

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

78 000 Kč

Přidělená dotace:

51 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Oddíl sokolské všestrannosti poskytuje dětem a mládeži na území Prahy 3 možnost sportovního vyžití již od založení sokolské jednoty. Máme zde tyto oddíly -  rodiče a děti, předškolní děti, aerobik, karate, muži. V oddílech pro nejmenší máme 3 cvičitelky, které se věnují převážně dětem z Prahy 3.
V oddíle Rodiče a děti jsou vedeny děti od 2 - 4 let a v oddíle předškolních dětí od 4-6 let. Cvičí 2x týdně. V hodinách probíhají základy pohybových cvičení, soustředěnost a jsou vedeny jak sportovně, tak i výchovně. Jako ocenění za soustavnou práci i s přáním, aby v této práci naše cvičitelky pokračovaly i nadále, chtěli bychom jim vyplatit mzdy, a tím ocenili jejich práci. Základnu oddílu tvoří 27 holčiček a 30 chlapců, dospělých 17.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Oddíl sokolské všestrannosti pořádá nábory (letáky v mateřských školkách) pro nejmenší děti z obvodu Prahy 3. Pořádá i mimo cvičební aktivity, např. koloběžkové závody na Vítkově. Pořádá Mikulášskou nadílku, veřejné cvičební hodiny, procházky parkem Vítkov a účastní se i závodů, pořádaných ČOS.

Dosavadní činnost žadatele:

Tento oddíl se věnuje práci s mládeží od nejútlejšího věku. Již zde se může určit jak které dítě je sportovně založené a některé z nich přecházejí na začátku školních let do jiných oddílů v naší TJ, např. do oddílu moderní gymnastiky, trampolín a basketbalu.

 zpět na seznam