TAPATAN - ostrov čtení, z.s.

Oblast působnosti

Kultura: literární programy pro děti

Cílová skupina

děti, rodiče

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

2012

01184814

Adresa sídla

Chelčického 584/13, 130 00 Praha 3   

Telefon

E-mail

774 358 788

vranaztapatana@seznam.cz

Předmět činnosti

Podpora čtenářské gramotnosti a vzdělávání dětí a mládeže, dospělých i seniorů.

Základem činnosti jsou každodenní literární pořady navazující na aktuální, historická i místopisná témata; výstavy; výtvarné dílny, prezentace nových knih – čtení, křty, autogramiády; herní hravé dny.

 

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

Stálou programovou nabídku doplňují dlouhodobější tematické populárně-naučné vzdělávací cykly, které jsou vždy spojené s tematickou výstavou. Pořady speciálně koncipované pro tyto cykly jsou posléze zařazeny do stálé programové nabídky. Z pořadů jsou velmi vyhledávané a navštěvované např. Barevný svět symbolů, znaků, a vlajek - Být pánem erbovním a na něj navazující soutěž Erbovníků, Historie pražské MHD – Začalo to koňkou, 3 ikony dětské knihy – Ferda, Pú a Pipi, Náš kamarád les, Máme rádi tramvaje, Historie pražského vodárenství – Když má Praha žízeň, Šel život Žižkovem, Řemeslo má zlaté dno, 50 let s večerníčkem… A připravujeme nové.

Mimo stálých pořadů, které jsou průběžně doplňovány, realizujeme též výtvarné dílny, prezentace a autogramiády nových knih pro děti; setkání se spisovateli, ilustrátory, herci, hudebníky…

Cílová skupina

děti předškolního i školního věku, mládež, dospělí, senioři

WWW

www.tapatan.cz


Dotované projekty v r. 2017:

Název projektu:

TAPATAN - ostrov čtení

Účel programu:

Pravidelná činnost

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

698 115 Kč

Přidělená dotace:

175 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Z důvodu dlouhodobé udržitelnosti projektu nelze realizovat klubovou činnost bez odpovídajícího zázemí. Na všechny pořady realizované v rámci činnosti Tapatanu-ostrova čtení je vstupné zdarma.

Pro dosažení cíle projektu - podpora čtenářství u dětí od školního věku - je velmi důležitá dostupnost klubových programů všem dětem bez rozdílu sociálního původu. Zároveň je i velmi důležitá dobrá dopravní dostupnost klubových prostor, čemuž i odpovídá i výše nájemného v místě obvyklé. Toto nájemné současně tvoří nejvyšší položku v předložením rozpočtu. A v neposlední řadě i vytváření estetického klubového prostředí, jeho podnětnost, údržba a čistota má velmi pozitivní vliv na rozvoj dětské osobnosti.

Akce které připravujeme pro rok 2017: únor - 7.Charles Dickens 205 let, 16. Josef Skupa 125 let, 24. Jiří Trnka, 25. Karelů May březen - 22. Karel Poláček 125 let, 23. Josef Čapek 130 let červenec - 6. Jaroslav Foglar 110 let prosinec - 17. Josef Lada Pořady jsou připraveny pro družiny ZŠ, dětská centra a volně příchozí návštěvníky. Každý pořad obsahuje cca 30 minut čtení, pak povídání, popř. soutěž a besedu.

Pořady je možné si se specifikací objednat předem. Jinak budou nabízeny 3x týdně na www.tapatan a informace budou přímo v Tapatanu.


Dotované projekty v r. 2016: 

Název projektu:

Školní rok v Tapatanu

Účel programu:

Jednorázové akce pro děti a mládež

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

215 000 Kč

Přidělená dotace:

100 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Naplnění volného času dětí. Vzdělávání zábavnou formou. Aktivity pro využití volného času dětí spolu s rodiči. Maximální podpora čtenářských aktivit a obecného rozhledu s využitím literatury - základním posláním Tapatanu. Cyklus jednorázových akcí v době 1.1. - 30. 6. 2016 a 1.9. - 31. 12. 2016.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Určeno pro děti a rodiče dětí z Prahy 3.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Vzdělávání děti v mimoškolní době. Práce se školami a školkami v rámci jejich akcí. Podpora aktivit v zapojení rodičů do spolupráce na podporu čtenářství dětí.zpět na seznam