SUKUS, z.s.

Oblast působnosti

Kultura: festivaly, koncerty, výstavy

Cílová skupina

všichni

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

1999

69058059

Adresa sídla

Slezská 98, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

728 248 925

o.s.sukus@seznam.cz

Předmět činnosti

Specifická kulturní činnost

 

FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE, mezinárodní výtvarná sympozia

Cílová skupina

Všichni lidé bez rozdílu věku či zdravotního postižení

www stránky

www.festivalslunce.wz.cz; www.sukus.wz.cz


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

23. Festival integrace Slunce

Účel programu:

Profesionální umění

Dotační program:

Program pro oblast kultury

Celkové náklady:

1 715 060 Kč

Přidělená dotace:

   110 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE je jedinečný integrační projekt na poli kultury v České republice. Dramaturgický plán nabízí prostor pro prezentaci všem kdo chtějí ukázat a předvést veřejnosti své dovednosti nezávisle na druhu zdravotního postižení. Ať už se jedná o nejmladší generaci dětí z mateřských škol, přes žáky a mládež speciálních škol a zařízení, až po seniory, včetně profesionálních umělců všech věkových kategorií. Integrační projekt nabízí místo ve festivalové přehlídce i zdravým lidem, amatérům i profesionálům, včetně minoritních skupin obyvatel nejen z Prahy 3 a z celé naší republiky, ale i ze zahraničí.

Cílem projektu je na jednom místě v určeném časovém úseku ukázat veřejnosti, že není bariérou jinakost, ale tvůrčí potenciál a chuť vytvořit kvalitní kulturní program, kdy divák nevnímá hendikep vystupujících. "Barevnost" programu - hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění - zde dostávají svůj prostor a nabízejí obyvatelům nejen Prahy 3 přístupné a pestré kulturní vyžití. Tím, že se festival koná již přes 20 let v Praze 3, získává tím náš obvod prestiž a zaslouženou úctu, že se svojí podporou prezentuje jako podporovatel nemainstrimových akcí a dává prostor i menšinové části kultury. V dnešní době velmi důležité součásti každodenního života. Stejně jako v minulých letech, připravujeme a plánujeme rozšíření spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi a subjekty, které spolupracují se zdravotně postiženými lidmi. Na programu festivalu vystupuje cca 45 souborů nebo sólistů, vidí je cca 1500 diváků. Jedná se o vystoupení a programy hudební, taneční, divadelní, doplněné výtvarnými či hereckými workshopy a výstavami. Každoročně se přesvědčujeme, že vystoupení je inspirací nejen pro samotné aktéry na jevišti, ale dodává chuť i divákům, kteří se hlásí do programu.

Název projektu:

19. Mezinárodní výtvarné sympozium - NÁHODA

Účel programu:

Profesionální umění

Dotační program:

Program pro oblast kultury

Celkové náklady:

639 000 Kč

Přidělená dotace:

   30 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

SUKUS pořádá každý rok na začátku července mezinárodní výtvarné sympozium s následnými výstavami, kterého se pravidelně účastní výtvarníci z Česka a Německa. S organizací nám pomáhá partner Lahnartists Limburg v Německu. Na rok 2017 jsme přizvali k účasti i výtvarníky z Chorvatska, Srbska a Makedonie. Umělci po celou dobu tvoří ve volně přístupném prostoru v severočeské, hojně navštěvované vesnici Zubrnice. Všichni zpracovávají po svém jedno společné téma, vybrané pro ten který rok. Závažná existenciální témata jsou volena tak, aby si každý umělec mohl zvolit svůj přístup a způsob vyjádření. V roce 2017 bude naším tématem NÁHODA. Umělci se zamyslí co toto téma, často se vyskytující nejen v umění, znamená v jejich osobním životě a podle vlastních zkušeností jej ztvární. V minulých letech jsme zpracovali například témata: JEDEN SVĚT, JEDEN ŽIVOT, STOPY, DOTEKY, HLEDÁNÍ, NA CESTĚ, KONTEXT. Každý umělec ve svém díle hledá rovnováhu mezi obsahem a formu. Experimenty ve formálním zpracování přinášejí originalitu, jsou oživením, aktualizací přináležející každé konkrétní době, ale podstatná je myšlenka. V moderní době přináší samostatný umělec, nepracující v zakázce, vlastní sdělení. Myšlenka dominuje nad zobrazením. Výtvarně se vyjádřit k obecně závažným, mnohdy abstraktním pojmům, to je výzva. O těchto otázkách diskutují umělci z různých zemí, vycházející z rozdílných tradic, kulturního zázemí a školení. Navazují nové kontakty, díky nimž vznikají příležitosti vystavovat díla v dalších zemích. Vytváří se základ pro širší kulturní výměnu.


Projekty dotované v r. 2016:

Název projektu:

18. Mezinárodní výtvarné sympozium ŘEZ – SCHNITT

Účel programu:

Profesionální umění

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

482 000 Kč

Přidělená dotace:

  21 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

SUKUS pořádá každý rok v červenci mezinárodní desetidenní sympozium
s následnými výstavami, kterého se pravidelně účastní výtvarníci z Česka
a Německa. S organizací nám pomáhá partner Lahnartists Limburg
v Německu.  Umělci po dobu deseti dnů tvoří ve volně přístupném prostoru v severočeské, hojně navštěvované vesnici Zubrnice. Všichni zpracovávají po svém jedno společné téma, vybrané pro ten ročník. Závažná existenciální témata jsou volena tak, aby si každý umělec mohl zvolit svůj přístup a způsob vyjádření.  V roce 2016 bude naším tématem ŘEZ. Podíváme se na pojem, v teorii i praxi výtvarného umění frekventovaný, v jiných souvislostech. Během desetidenního soužití mají účastníci možnost prohovořit širokou škálu témat odborných i obecných. Každý umělec ve svém díle hledá rovnováhu mezi obsahem a formu. Experimenty ve formálním zpracování přinášejí originalitu, jsou oživením, aktualizací přináležející každé konkrétní době, ale podstatná je myšlenka. V moderní době přináší samostatný umělec, nepracující v zakázce, vlastní sdělení. Myšlenka dominuje nad zobrazením. Výtvarně se vyjádřit k obecně závažným, mnohdy abstraktním pojmům, to je výzva. O těchto otázkách diskutují umělci z různých zemí, vycházející z rozdílných tradic, kulturního zázemí a školení. Navazují nové kontakty, díky nimž vznikají příležitosti vystavovat díla v dalších zemích. Vytváří se základ pro širší kulturní výměnu.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Závěrečná výstava je každoročně na podzim reprízovaná v Praze 3. Na příští rok chystáme výstavu v Galerii pod radnicí v termínu od 14. 9 do 6. 10. 2016. Zde v prostoru radnice Městské části Praha 3 budou moci obyvatelé Prahy 3, ale i návštěvníci, ať už z České republiky nebo ze zahraničí, shlédnout výtvarná díla českých a německých výtvarníků. Významnou pomoc šíření našich výsledků prokazují masová média, která o našem sympoziu pravidelně referují. Sympozium se již sedmnáctkrát mohlo konat díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a dalších podporovatelů - sponzorů.

Dosavadní činnost žadatele:

Od svého vzniku pořádá:  1999 – 2014 - Mezinárodní výtvarná sympozia  

Od roku 2003 pořádá: FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE   

V roce 1999 uspořádalo fotografický worshop s výstavou PRAHA 10 LET PO…     V roce 2014 SUKUS o. s. pořádalo tyto akce:  20. FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE 2014, 16. mezinárodní výtvarné sympozium TICHO – STILLE.

Účast V. Kovaříka na Mezinárodním výtvarném sympoziu v Maďarsku   

V roce 2015 SUKUS spolek pořádal tyto akce: 21. FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE, 17. mezinárodní výtvarné sympozium - VE VÍRU ŽIVOTA – IM WIRBEL DES LEBENS, Spolupořadatelství na mezinárodní akci v Laaber/SRN: FREUDE WERDEN, FREUDE SEIN, FREUNDSCHAFT PFLEGEN.zpět na seznam