spolek Kung - Fu škola Petry Lorenzové

Oblast působnosti

Sport: kung-fu, tai-chi, sanda

Cílová skupina

všichni

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

2013

26634431

Adresa sídla

Cimburkova 19, 130 00 Praha 3

Telefon
E-mail

606 582 848

webmaster@kungfu-praha.com

Předmět činnosti

  • Hung Gar (tradiční styl Kung – Fu)
  • Sanda – qingda
  • Tai – Ti (styl čchen)
  • Lví tanec

Cílová skupina

všechny věkové kategorie (děti již od 5 let)

www stránky

www.kungfu-praha.com


Dotované projekty v r. 2017:

Název projektu:

Příměstský tábor Kung - Fu

Účel programu:

Prázdninová činnost - příměstské tábory

Oblast dotačního záměru:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

70 000 Kč

Přidělená dotace:

17 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Představitelé Kung - Fu školy Petry Lorenzové mají mnohaleté zkušenosti
s táborovou činností. Každý rok připravují letní soustředění pro žáky školy
v dětském věku. Během léta 2016 poprvé zorganizovali 2 turnusy příměstského tábora, který se zúčastněným dětem velmi líbil. Dozvěděly se tam něco o čínské kultuře, vyzkoušely Kung - Fu i čínský box qingda.
V roce 2017 plánují představitelé školy rádi připravit volné pokračování příměstského tábora. Proběhne ve 2 turnusech - 1 týden na začátku
a 1 týden na konci prázdnin.

Název projektu:

Podpora výjezdů

Účel programu:

Podpora dětí a mládeže

Oblast dotačního záměru:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

105 000 Kč

Přidělená dotace:

  35 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Žáci školy, kteří se věnují závodní činnosti, slaví úspěchy v Čechách i na mezinárodní úrovni. Výčet úspěchů v roce 2015 je uveden v "Dosavadní činnosti". Bohužel je však účast na zahraničních závodech finančně náročná. Cílem projektu je pomoci kvalitním závodníkům předvést své umění bez stálého řešení finanční otázky. Přínosem je kvalitní reprezentace školy, Prahy 3 i celé republiky.

Dosavadní činnost žadatele: Kung - Fu škola Petry Lorenzové působí na Praze 3 od roku 2002. Učí se zde dospělí i děti. Žáci školy se účastní různých vystoupení. Ve spolupráci s Prahou 3 to bylo Žižkovské vinobraní 2012, Čínský nový rok v Akropoli 2013,, děti dále vystoupily na veletrhu volnočasových sportovních aktivit 2015 i 2016. Mnoho žáků se také věnuje závodní činnosti. Např. v roce 2015 na MČR získali 6 zlatých medailí, 3 stříbrné a 9 bronzových (MČR 2016 v době sepsání žádosti ještě neproběhlo). Úspěchy slaví i na mezinárodních závodech. Na významných závodech v Maďarsku v roce 2016 získali 2 zlaté, 4 stříbrné a 12 bronzových medailí.

Dotované projekty v r. 2016:

Název projektu:

Vybavení

Účel programu:

Příspěvky na provoz

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

40 000 Kč

Přidělená dotace:

36 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Pro zabezpečení stále lepších výkonů je potřeba kvalitní vybavení. Vzhledem k tomu, že v Kung - Fu škole Petry Lorenzové je vybavení pro čínský box sanda i Kung - Fu k zapůjčení, rychle se opotřebovává. Proto je často nutné jej obměňovat.  Vzhledem k tomu, že žáci školy slaví úspěchy na Mistrovství republiky i v zahraničí, je vhodné využívat na pomoc i elektroniku. Vystoupení jednotlivých žáků se nahraje, pak přehraje v televizi a rozeberou se chyby. Vybavení, které se  Kung - Fu škole používá, je půjčené a ještě k tomu velmi zastaralé.    

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Kung - Fu škola Petry Lorenzové sídlí v Cimburkově 19, Praha 3 a většina jejích žáků bydlí také na Praze 3.

 

Dosavadní činnost žadatele:

V Kung - Fu škole Petry Lorenzové se žáci zabývají čínským bojovým uměním Kung - Fu (styl Hung Gar), čínským boxem sanda a qingda a relaxačním tai-ti. Výuka je určena pro žáky všeho věku (nejmladšímu jsou 4 roky, nejstaršímu 72). Žáci školy ukazují své umění při nejrůznějších slavnostních příležitostech - pro Prahu 3 to bylo při Žižkovském vinobraní 2012, na veletrhu volnočasových a sportovních aktivit 2015. Někteří žáci školy se věnují závodní činnosti. Je mezi nimi několik mistrů republiky (v MČR v roce 2015 získali 6 zlatých medailí, 3 stříbrné a 9 bronzových). Žáci slaví úspěchy i na mezinárodním poli - jsou mezi nimi i medailisté z mistrovství světa a Evropy. 

Název projektu:

Rozšiřování dovedností mistra Kung - Fu

Účel programu:

Příspěvek na výchovu a podporu trenérů

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

21 500 Kč

Přidělená dotace:

15 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

I pro mistra Kung - Fu školy je vhodné a nutné se dále pravidelně vzdělávat. 
V oblasti Kung - Fu v Evropě probíhají různá školení a semináře pod vedením nejznámějších mistrů na světě. Sifu Petra Lorenzová se dále soukromě vzdělává převážně u německého mistra Andrease Garského (který je přímo podřízený nejvyššímu mistrovi z Hong Kongu). Jedná se o poměrně nákladnou akci, takže není možné se jí zúčastnit více než 2x ročně. Vedle Kung - Fu se sifu Petra Lorenzová dále věnuje výuce Tai - ti. Pro zlepšení svých znalostí plánuje soukromou výuku s nejlepšími mistry v Čechách.

Název projektu:

Semináře

Účel programu:

Podpora lokálních akcí

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

43 000 Kč

Přidělená dotace:

10 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Žáci Kung - Fu školy Petry Lorenzové se účastní různých závodů v rámci České republiky, kde získávají mnoho ocenění. Na posledním mistrovství republiky to bylo 6x zlato, 3x stříbro, 9x bronz. Také ze zahraničí si vozí cenné kovy.  Pro dobré výsledky je vhodné kromě pravidelné výuky pro ně uspořádat i semináře se známými mistry. Letos se plánují 3 semináře:

1) 3- denní seminář s významným německým velmistrem stylu Hung Gar Andreasem Garskim

2) Seminář s několikanásobnou mistryní světa v Tai - ti

3) Seminář čínského boxu sanda (obsazení lektora je dosud v jednání)

 

Název organizace:

Kung - Fu škola Petry Lorenzové

Název projektu:

Příměstský tábor Kung - Fu

Účel programu:

Prázdninová činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

79 200 Kč

Přidělená dotace:

30 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Představitelé Kung - Fu školy Petry Lorenzové mají zkušenosti s táborovou činností. Každý rok připravují letní soustředění pro žáky školy v dětském věku. V tomto roce by rádi připravili Příměstský tábor pro všechny děti, které se chystají dozvědět se něco o čínské kultuře a vyzkoušet Kung - Fu a čínský box qingda.  Příměstský tábor proběhne ve 2 turnusech - 1 týden na začátku a 1 týden na konci prázdnin.zpět na seznam