Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s.

Oblast působnosti

Kultura: filmové projekce, přímé přenosy, akce, tábory

Cílová skupina

všichni

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

1998

67775080

Adresa sídla

Biskupcova 1773/31, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

271 771 349

info@kinoaero.cz

Předmět činnosti

  • programový a hospodářský provoz kina AERO
  • pořádání filmových festivalů a přehlídek
  • šíření kulturně hodnotných kinematografických děl, včetně děl nevyskytujících se v běžné distribuci
  • podpora šíření evropských filmů v souvislosti se členstvím v síti Europa Cinemas
  • filmově-vzdělávací projekt Aeroškola

Cílová skupina

diváci se zájmem o nemainstreamovou filmovou kulturu

www stránky

www.kinoaero.cz


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Aeroškola 2017

Účel programu:

Pravidelná činnost

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

1 361 580 Kč

Přidělená dotace:

    105 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem projektu je i nadále pod hlavičkou Aeroškoly provozovat filmově edukační aktivity pro děti a mládež. Aeroškola je rozsáhlým projektem, který nabízí programy pro všechny věkové kategorie dětí, pro základní i střední školy. Od září 2014 disponujeme pronajatým objektem přímo naproti kinu, kde projekt našel dobré zázemí pro své akce.

Aeroškola rozvíjí dva základní okruhy programů:

A) volnočasové aktivity pro děti a mládež: 1) filmové a animační kurzy a workshopy Pro zájemce ve věku 9 – 15 let Aeroškola organizuje Malou školu animace, pro děti od 9 let pak filmové kurzy zaměřené na základy filmové řeči, práci s kamerou a záběrování, na základy herectví, tvorbu scénáře a storyboardu, i na postprodukci. Nově jsme zařadili do nabídky také kurz scenáristiky a kroužek televizní tvorby Aero TV. 2) programy pro rodiče s malými dětmi Sobotní a nedělní odpoledne pro nejmladší děti od 4 do cca 12 let. Program doplňujeme i pravidelným autorským čtením z aktuální nabídky kvalitní dětské literatury.

B) Školní programy - jsou určeny školám a učitelům: 1) projekt Film aktivně - určený pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 2) dopolední i odpolední projekce filmů za zvýhodněné školní vstupné. K filmům vytváříme didaktické materiály pro učitele, které jsou zdarma ke stažení na našich webech. 3) akreditované kurzy filmové a audiovizuální výchovy 4) semináře a workshopy pro školy 5) Filmové týdny - speciálně vybrané projekce Edukační aktivity, které probíhají pod hlavičkou projektu Aeroškola, jsou v rámci republiky výjimečné.

Přínosem projektu je rozvoj filmové a audiovizuální gramotnosti, zvýšení zájmu mladých lidí o film a kulturu obecně a v neposlední řadě vytváření prostoru pro samostatnou filmovou tvorbu dětí a smysluplné trávení volného času.

Název projektu:

Příměstské tábory v kině Aero 2017

Účel programu:

Prázdninová činnost - příměstské tábory

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

148 750 Kč

Přidělená dotace:

  30 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Příměstské tábory v kině Aero rozšiřují nabídku letních činností pro děti na sklonku prázdnin. Příměstská forma tábora nezajišťuje celodenní péči o děti. Účastníci tábora dochází na program, který je zajištěn včetně stravy v určitém denním čase: program tábora je složen ze 2 bloků, každý v trvání 2,5 hodiny a 1 hodiny, která je určena pro oběd a odpočinek.

V roce 2017 proběhnou 2 turnusy v termínech 14. – 18.8. a 21. – 25.8., vždy mezi 10 a 16 hod. Cena je 2500 Kč, v ceně je celodenní program, obědy, podvečerní projekce filmu, veškerý potřebný materiál a technika. Kapacita tábora je 20 dětí, 3 lektoři, počítáme s celkem 35 dětmi za oba turnusy. Jeden z turnusů bude určen pro děti ve věku od 6 do 9 let, druhý turnus pro děti od 9 do 13 let. Tábor seznámí účastníky s taji a kouzly klasické filmové animace v různých jejích podobách – od kreslené až po materiálově-experimentální animaci. V rámci tábora nejsou účastníci jen ukryti v příjemném stínu ateliéru a kina, vydávají se i na průzkum okolí a animace bude probíhat přímo v ulicích Žižkova. Tábor probíhá v prostorách aeroškolního ateliéru v Ambrožově 9, kousek od kina Aero. Využívat budeme také zahrádku ateliéru, samotné kino Aero, jeho sál i dvorek. Stravu zajišťuje catering Aerocat, obědy se podávají v kině Aero. Tábor zábavně - vzdělávací formou s pomocí odborného vedení ukazuje cestu k realizaci vlastního filmového díla. Přínosem projektu je zvýšení zájmu mladých lidí o film, jeho vznik a zákulisí, to vše formou "školy hrou“. Projekt dětem nabízí aktivní využití volného času. Projekt vychovává osobnosti, které na film nehledí jen jako na zábavu, ale jako na běžnou součást života kulturního člověka, zlepšuje všeobecnou kulturní úroveň dětí.

Název projektu:

Filmový a animační tábor AERTĚK 2017

Účel programu:

Prázdninová činnost - pobytové tábory mimo hlavní město

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

567 350 Kč

Přidělená dotace:

  68 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Aertěk je letní filmový tábor pro děti a mládež ve věku od 10 do 16 let. Po dobu dvanácti dní na filmovém táboře pro děti ve věku 11-14 let, deseti dní na animačním turnusu pro děti ve věku 10-15 let a devíti dnů na turnusu určeném starším dětem (14 – let) se mladý divák seznámí zábavně-vzdělávací formou s kinematografií na všech jejích uměleckých úrovních. Děti se naučí filmové dílo nejen vnímat a uvažovat o něm, ale také si praktickou formou vyzkouší jeho samotnou tvorbu. Na animačním Aertěku se filmová tvorba mísí s výtvarnou a program je zaměřen na klasické postupy filmové animace. Projekt během pobytu v přírodě, pomocí zábavně-vzdělávacích aktivit, pomáhá dětem rozvíjet tvůrčí činnost. Aby bylo možné se dětem věnovat v co nejvyšší míře, jsou děti rozděleny na 2 samostatné pobyty, třetí turnus je určen dětem, které v minulosti již absolvovaly některý z ročníků tábora a rády by se vrátily. Letní tábor Aertěk navazuje na celoroční působení Aeroškoly, která se věnuje rozvoji filmového vzdělávání školní i mimoškolní mládeže, a je do jisté míry vyvrcholením těchto celoročních aktivit. Přínosem projektu je zvýšení zájmu mladých lidí o film, jeho vznik a zákulisí, to vše formou "školy hrou“. Projekt dětem nabízí aktivní využití volného času – táborem vrcholí jejich celoroční aktivity, kterým se pod vedením žadatele věnují po celý rok. Projekt vychovává osobnosti, které na film nehledí jen jako na zábavu, ale jako na běžnou součást života kulturního člověka, zlepšuje všeobecnou kulturní úroveň dětí.

Název projektu:

Cyklokino 2017

Účel programu:

Profesionální umění

Dotační program:

Program pro oblast kultury

Celkové náklady:

439 025 Kč

Přidělená dotace:

  30 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem projektu Cyklokino je přivést do Aera sérii ekologicky šetrných projekcí poháněných pouze energií vygenerovanou diváky z jízdních kol. Projekt v jeho rané fázi koncipujeme jako sérii 5 projekcí během roku 2017. Do budoucna by měl projekt přejít do podoby pravidelných měsíčních projekcí. Technologické řešení takových projekcí dnes již existuje, na vývoji projektu spolupracujeme s Nano Energies a rozvíjíme jejich myšlenku cykloelektrárny. Podstatou projektu je aktivní spolupráce diváků na projekci - diváci si sami budou muset na jízdních kolech vyšlapat energii, nezbytnou pro provoz projektoru a ozvučení. Kolik toho bude na plátně k vidění a jak dlouho projektor poběží, bude naprosto záležet na nadšení a sportovní výdrži diváků. Každá taková projekce bude mít povahu mimořádné události. Při výběru filmů se budeme snažit zohlednit způsob, jakým je projekce dosahováno, předpokládáme ale, že pro úspěch projektu není nutné omezovat se pouze na filmy se sportovní / cyklistickou tematikou. Rádi bychom směřovali projekt k tomu, aby se v programu Aera tyto cyklo projekce objevovaly pravidelně, ideálně s měsíční periodicitou. Přínos projektu spatřujeme především v tom, že oživí program kina a přitáhne tak pozornost dalšího potenciálního okruhu diváků. Doufáme, že se kolem cyklo projekcí vybuduje okruh věrných diváků, kteří tak budou mít důvod se do Aera pravidelně vracet a celoročně sledovat náš program a aktivity. Jedná se o inovativní způsob projekce, kterým reagujeme na aktuální trendy v oblasti rozvoje a budování publika. Sekundárně v sobě projekt obsahuje jistou vzdělávací a osvětovou složku z energetické oblasti a lze ho tak vnímat jako příspěvek Aera k tématu ekologicky šetrné výroby energie.

Název projektu:

Aero seniorům 2017

Účel programu:

Profesionální umění

Dotační program:

Program pro oblast kultury

Celkové náklady:

368 000 Kč

Přidělená dotace:

  55 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projekt Aero seniorům 2017 patří k tradičním projektům, které Aero realizuje. Navazuje na oblíbené projekce pro seniory za zvýhodněnou cenu 60 Kč a projekt dále rozšiřuje o výukový kurz určený seniorům, kteří se zajímají o základní znalosti a dovednosti z oblasti filmové tvorby. Dosavadní úterní dopolední projekce určené seniorům (začátek v 10 hodin) jsme v průběhu roku 2016 rozšířili i na čtvrteční odpolední projekce se začátkem projekce ve 13:30 hodin. Projekt přispívá k aktivitám všech neziskových, příspěvkových a dalších institucí, které se soustavně věnují práci se seniory na Praze 3. Tímto nabízíme seniorům možnost kulturního vyžití v blízkosti jejich bydliště, v pro ně vhodném čase a za přijatelnou cenu. A) projekce pro seniory za 60 Kč Každé úterý v 10 hodin dopoledne a každý čtvrtek ve 13:30 promítá Aero film z aktuální nabídky za zvýhodněné vstupné 60 Kč. Přínosem projektu je jednoznačně rozšíření možností kulturního vyžití starších občanů Prahy 3. Obliba těchto projekcí mezi samotnými seniory je nejlepším důkazem o prospěšnosti celého projektu. Projekt se snaží co možná nejjednodušším způsobem umožnit návštěvu kulturních představení této sociální skupině. Program seniorských projekcí sestavujeme na 2 měsíce dopředu – vyšli jsme tak vstříc požadavkům seniorů, kteří rádi plánují své aktivity více dopředu. B) Seniorfilm kurz Výukový kurz určený seniorům důchodového věku, kteří se zajímají o základní znalosti a dovednosti z oblasti filmové tvorby. Účastníky kurzu během 6 lekcí praktickou i teoretickou formou seznámíme s tvorbou krátkých autorských filmů. Výuka probíhá formou na sebe navazujících přednášek a cvičení v novém prostoru projektu Aeroškola v ulic Ambrožova.

Název projektu:

Přímé přenosy NT Live v kině Aero v roce 2017

Účel programu:

Profesionální umění

Dotační program:

Program pro oblast kultury

Celkové náklady:

557 000 Kč

Přidělená dotace:

  40 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem projektu je i v roce 2017 pokračovat v uvádění přímých přenosů z londýnského Národního divadla na plátně kina Aero. Aero je domovskou scénou projektu NT Live, uvedlo všechny přenosy a o přenosy se produkčně stará. Projekt spadá do kategorie alternativního obsahu, kdy nabízí i jiný než čistě filmový obsah a obohacuje tak nabídku kina Aero, které je i díky tomuto projektu ojedinělé. Sezóna 2016/17 je sedmou sezónou, na ni naváže na podzim 2017 sezona 2017/2018. Britská produkce vybírá každou sezónu 5-7 divadelních titulů, které jsou krátce po premiéře živě vysílány do celého světa. Vybírá tak, aby představila žánrově bohatý, hvězdně obsazený a režijně zajímavý vzorek britského divadla. Vybírá převážně z produkce Royal National Theatre London, kterou občas doplní o přenosy výjimečných jevištních počinů z jiných scén. Přenosy her jsou uváděny v originálním anglickém jazyce, kino Aero pro potřeby českých diváků zajišťuje český překlad a titulkování přenosu. V roce 2017 počítáme opět s 6-8 tituly, z nichž nyní je potvrzen jen jediný: 2. února, 19:45: Peter Shaffer: Amadeus – slavná hra Petra Shaffera, v roli Salieriho Lucian Msamati, režie Michael Longhurst. Zbývající tituly pro rok 2017 budou doplněny v průběhu sezóny. Od roku 2010, kdy se činoherní představení začala přenášet, si vydobyla velmi slušné renomé jak mezi laiky, tak mezi divadelníky. Přenosy potvrdily divácký zájem o současnou britskou scénu, zvlášť když je nabízena s kvalitním překladem a kvalitním informačním zázemím, tedy divácky vstřícně. Jiná možnost potkat se s britským divadlem v ČR téměř není.

Název projektu:

Filmové přehlídky v kině Aero v roce 2017

Účel programu:

Profesionální umění

Dotační program:

Program pro oblast kultury

Celkové náklady:

557 000 Kč

Přidělená dotace:

  40 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem projektu je udržet a dále rozvíjet nabídku specifických filmových přehlídek v kině Aero. Jedná se vlajkovou loď našeho programu: Retrospektiva významného tvůrce – únor/březen 2017. Podobně jako v posledních dvou letech, kdy jsme uvedli veleúspěšné retrospektivy Woodyho Allena (12/2015), Alfreda Hitchcocka (2/2016), Kelly Reichardt (4/2016), Stanleyho Kubricka (11/2016) a Jima Jarmusche (12/2016) – ukazuje se, že divácký zájem o velká jména světové kinematografie je stále obrovský a má smysl dobře připravenou přehlídku uvést. Festival otrlého diváka - tradiční a populární přehlídka, v roce 2017 již 13. ročník. Festival představuje filmy, které se vymykají standardním normám filmové estetiky a nárokům běžného filmového diváka. Březen 2017, festivalu předchází v listopadu tzv. Dušičkový speciál. Oficiální Ozvěny MFF Karlovy Vary - pořádá Aero každoročně hned po skončení karlovarského festivalu spolu s kinem Světozor. Uvádí filmy prakticky ze všech programových sekcí festivalu v KV. Jediné Ozvěny, na kterých KV festival spolupracuje. Červenec 2017. Pražské filmové léto - jedna filmová projekce denně za 40 Kč. Tato přehlídka napomáhá udržet provoz kina v slabších letních měsících. Probíhá v koordinaci s Biem Oko. Přehlídky již léta významně napomáhají obohatit dramaturgii kina, profilují a pomáhají odlišit Aero od ostatních kin. Jednoznačný přínosem projektu filmových přehlídek je ucelené seznámení diváků s filmy jednotlivých autorů a žánrů, podobně koncipované přehlídky jsou součástí tradice Aera a nikde jinde je v Praze divák nenajde.


Projekty dotované v r. 2016:

Název projektu:

Aero seniorům 2016

Účel programu:

Profesionální umění

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

306 000 Kč

Přidělená dotace:

  87 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projekt Aero seniorům 2016 patří k tradičním projektům, které Aero realizuje. Navazuje na oblíbené dopolední projekce pro seniory za zvýhodněnou cenu 60 Kč a projekt dále rozšiřuje o výukový kurz určený seniorům, kteří se zajímají o základní znalosti a dovednosti z oblasti filmové tvorby. Přispívá k aktivitám všech neziskových, příspěvkových a dalších institucí, které se soustavně věnují práci se seniory na Praze 3. Tímto nabízíme seniorům možnost kulturního vyžití v blízkosti jejich bydliště, v pro ně vhodném čase a za přijatelnou cenu.

A) Dopolední projekce pro seniory za 60 Kč

Každé úterý promítá Aero film z aktuální nabídky v 10 hodin dopoledne za zvýhodněné vstupné 60 Kč. Přínosem projektu je jednoznačně rozšíření možností kulturního vyžití starších občanů Prahy 3. Obliba těchto dopoledních projekcí mezi samotnými seniory je nejlepším důkazem o prospěšnosti celého projektu. Projekt se snaží co možná nejjednodušším způsobem umožnit návštěvu kulturních představení této sociální skupině. Program seniorských projekcí sestavujeme na 2 měsíce dopředu – vyšli jsme tak vstříc požadavkům seniorů, kteří rádi plánují své aktivity více dopředu.

B) Seniorfilm kurz

Výukový kurz určený seniorům důchodového věku, kteří se zajímají o základní znalosti a dovednosti z oblasti filmové tvorby. Účastníky kurzu během 6 lekcí praktickou i teoretickou formou seznámíme s tvorbou krátkých autorských filmů. Výuka probíhá formou na sebe navazujících přednášek a cvičení
v novém prostoru projektu Aeroškola v ulici Ambrožova.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Projekt přispívá k aktivitám všech neziskových, příspěvkových a dalších institucí, které se soustavně věnují práci se seniory na Praze 3.

Přínosem zvýhodněných dopoledních projekcí je jednoznačně rozšíření možností kulturního vyžití starších občanů Prahy 3. Ostatně, stávající obliba těchto dopoledních projekcí mezi samotnými seniory je nejlepším důkazem o prospěšnosti celého projektu. Projekt se snaží co možná nejjednodušším způsobem umožnit návštěvu kulturních představení této sociální skupině, v pro ně vhodném čase a za přijatelnou cenu.

Přínosem výukového Seniorkurzu je podpořit zájemce o aktivní využité volného času.

Cílem je naučit účastníky natočit si svůj vlastní krátký film a ukázat jim, že
s amatérskou filmovou tvorbou se dá začít v každém věku.

Vzhledem k tomu, že se kurz koná v prostorách Aeroškoly v Ambrožově ulici naproti kinu Aeru, předpokládáme, že o něj projeví zájem především senioři z Prahy 3.

Dosavadní činnost žadatele:

Kino Aero je jediným kinem s pravidelným provozem na území MČ Praha 3.
Je provozováno od r. 1998 jako programově a obsahově kvalitní kino
a prostor pro další aktivity. Aero pravidelně pořádá ucelené filmové přehlídky, které se staly vlajkovou lodí kina. Aero pravidelně hraje pro děti (víkendové odpolední programy) a seniory, vyvinulo vlastní programové formáty (Aero Naslepo apod.). Jako první kino ve střední a východní Evropě začalo do svého programu zařazovat tzv. alternativní obsah: přímé přenosy z newyorské metropolitní opery MET in HD, divadelní představení (pro sérii NTLive je Aero prakticky domovským kinem), hudební koncerty, balet, výstavy. Aero podporuje amatérskou filmovou tvorbu v projektu Aerokraťas, který na aeroplátno uvádí amatérské krátké filmy.  Své rozsáhlé aktivity pro děti a mládež sdružilo pod hlavičkou Aeroškola, která je dnes největším uceleným vzdělávacím projektem na poli filmového vzdělávání v ČR, akreditovaným i MŠMT. Pod tento projekt řadíme i sále populárnější letní filmový tábor Aertěk, příměstské tábory, filmové animační dílny, projekty Film a plakát, Film aktivně a další.  Výstavní galerie kina pravidelně uvádí výstavy fotografií, koláží, grafik a filmových plakátů. Aero je členem prestižní evropské sítě kin Europa Cinemas. Program kina lze nalézt na stránkách kina na www.kinoaero.cz (či v aplikacích pro mobilní telefony KinoKlub či ArtKino), podrobnější informace k jednotlivým projektům pak na specifických stránkách: aeroskola,.cz, aertek.cz, aerokratas.cz, otrlydivak.cz a další.

 

Název projektu:

Přímé přenosy NT Live v kině Aero v roce 2016

Účel programu:

Profesionální umění

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

593 000 Kč

Přidělená dotace:

  76 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem projektu je i v roce 2016 pokračovat v uvádění přímých přenosů
z londýnského Národního divadla na plátně kina Aero. Aero je domovskou scénou projektu NT Live, uvedlo všechny přenosy a o přenosy se produkčně stará. Projekt spadá do kategorie alternativního obsahu, kdy nabízí i jiný než čistě filmový obsah a obohacuje tak nabídku kina Aero, které je i díky tomuto projektu ojedinělé. Sezóna 2015/16 je sedmou sezónou, na ni naváže na podzim 2016 sezona 2016/2017. Britská produkce vybírá každou sezónu 5-7 divadelních titulů, které jsou krátce po premiéře živě vysílány do celého světa. Vybírá tak, aby představila žánrově bohatý, hvězdně obsazený a režijně zajímavý vzorek britského divadla. Vybírá převážně z produkce Royal National Theatre London, kterou občas doplní o přenosy výjimečných jevištních počinů z jiných scén.  Přenosy her jsou uváděny v originálním anglickém jazyce, kino Aero pro potřeby českých diváků zajišťuje český překlad a titulkování přenosu. V roce 2016 počítáme opět s 6-8 tituly, z nichž nyní je potvrzen jen jediný: 28.1.2016 19:45 - Nebezpečné známosti, produkce Donmar Warehouse, r. Josie Rourke. Zbývající tituly pro rok 2016 budou doplněny v průběhu sezóny. Od roku 2010, kdy se činoherní představení začala přenášet, si vydobyla velmi slušné renomé jak mezi laiky, tak mezi divadelníky. Přenosy potvrdily divácký zájem o současnou britskou scénu, zvlášť když je nabízena s kvalitním překladem a kvalitním informačním zázemím, tedy divácky vstřícně. Jiná možnost potkat se s britským divadlem v ČR téměř není.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Projekt realizuje jediné funkční kino na Praze 3. Projekt obohacuje kulturní nabídku městské části, dopady projektu jsou však širší – kino Aero je domovským kinem přenosů pod hlavičkou NT Live, uvedlo zatím všechny přenosy a vybudovalo si věrný okruh diváků, který navíc každoročně stabilně roste.  Programová nabídka kina je tak doplněna o mimořádně kvalitní alternativní obsah, který do Aera přitahuje nový typ diváků.  Kino Aero tímto projektem zároveň naplňuje své poslání být kvalitním lokálním kinem pro Prahu 3.

Dosavadní činnost žadatele:

Kino Aero je jediným kinem s pravidelným provozem na území MČ Praha 3. Je provozováno od r. 1998 jako programově a obsahově kvalitní kino a prostor pro další aktivity. Aero pravidelně pořádá ucelené filmové přehlídky, které se staly vlajkovou lodí kina. Aero pravidelně hraje pro děti (víkendové odpolední programy) a seniory, vyvinulo vlastní programové formáty (Aero Naslepo apod.). Jako první kino ve střední a východní Evropě začalo do svého programu zařazovat tzv. alternativní obsah: přímé přenosy z newyorské metropolitní opery MET in HD, divadelní představení (pro sérii NTLive je Aero prakticky domovským kinem), hudební koncerty, balet, výstavy. Aero podporuje amatérskou filmovou tvorbu v projektu Aerokraťas, který na aeroplátno uvádí amatérské krátké filmy.  Své rozsáhlé aktivity pro děti a mládež sdružilo pod hlavičkou Aeroškola, která je dnes největším uceleným vzdělávacím projektem na poli filmového vzdělávání v ČR, akreditovaným i MŠMT. Pod tento projekt řadíme i sále populárnější letní filmový tábor Aertěk, příměstské tábory, filmové animační dílny, projekty Film a plakát, Film aktivně a další.  Výstavní galerie kina pravidelně uvádí výstavy fotografií, koláží, grafik a filmových plakátů. Aero je členem prestižní evropské sítě kin Europa Cinemas. Program kina lze nalézt na stránkách kina na www.kinoaero.cz (či v aplikacích pro mobilní telefony KinoKlub či ArtKino), podrobnější informace k jednotlivým projektům pak na specifických stránkách: www.aeroskola.cz, www.aertek.cz, www.aerokratas.cz, www.otrlydivak.cz a další.

Název projektu:

Aeroškola 2016

Účel programu:

Pravidelná činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

859 000 Kč

Přidělená dotace:

150 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem projektu je i nadále pod hlavičkou Aeroškoly provozovat filmově edukační aktivity pro děti a mládež. Aeroškola je rozsáhlým projektem, který nabízí programy pro všechny věkové kategorie dětí, pro základní i střední školy. Od září 2014 disponujeme pronajatým objektem přímo naproti kinu, kde projekt našel dobré zázemí pro své akce.

Aeroškola rozvíjí dva základní okruhy programů: 

A) volnočasové aktivity pro děti a mládež:

1) filmové a animační kurzy a workshopy pro zájemce ve věku 10 – 15 let. Aeroškola organizuje Malou školu animace, pro děti od 9 let pak filmové kurzy zaměřené na základy herectví, tvorbu scénáře a storyboardu, základy práce s kamerou, záběrování i na postprodukci. 

2) programy pro rodiče s malými dětmi Sobotní a nedělní odpoledne pro nejmladší děti od 4 do cca 12 let. Program doplňujeme i pravidelným autorským čtením z aktuální nabídky kvalitní dětské literatury. 

B) Školní programy - jsou určeny školám a učitelům:

1) projekt Film aktivně - určený pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

2) dopolední i odpolední projekce filmů za zvýhodněné školní vstupné.
K filmům vytváříme didaktické materiály pro učitele, které jsou zdarma ke stažení na našich webech.

3) akreditované kurzy filmové a audiovizuální výchovy Edukační aktivity, které probíhají pod hlavičkou projektu Aeroškola, jsou v rámci republiky výjimečné. Přínosem projektu je rozvoj filmové a audiovizuální gramotnosti, zvýšení zájmu mladých lidí o film a kulturu obecně a v neposlední řadě vytváření prostoru pro samostatnou filmovou tvorbu dětí a smysluplné trávení volného času.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Projekt realizuje jediné funkční kino na Praze 3, dnes je však jeho dopad celorepublikový. Je přínosem zejména pro děti z Prahy 3, kterým nabízí tvůrčí možnosti trávení volného času (zejména jeho filmové a animační kurzy).
V programovém profilu kina Aero představují jeho aktivity důležitou součást zaměřenou na děti a jejich rodiče, pomáhají tak vychovávat budoucí diváky kina a kultivovat jejich vkus či sociální návyky. Projekt úzce spolupracuje se základními, mateřskými a středními školami na Praze 3, když je v pravidelném kontaktu s učiteli z těchto škol. V rámci projektu se snažíme také využívat autentického prostředí tradičního žižkovského kina, seznamovat děti a mládež s historií místa, ve kterém se programy odehrávají. Během kroužků, příměstských táborů a workshopů navštěvujeme zajímavá místa Prahy 3, nenatáčíme pouze uvnitř kina.

Cílem je mimo jiné propojit lokální historii a tradici se současným pohledem na okolní svět mladé generace. Kino Aero tímto projektem zároveň naplňuje své poslání být kvalitním lokálním kinem pro Prahu 3.

Dosavadní činnost žadatele:

Společnost pro podporu a rozvoj kina Aero provozuje od r. 1998 pražské artové kino Aero. Program Aera není zaměřen jen na dospělé návštěvníky
– prostřednictvím vzdělávacího projektu Aeroškola cílí také na děti a mládež. Aero pravidelně pořádá projekce jak pro organizované děti a mládež (dopolední a odpolední projekce pro školy a družiny spočívají v úzké spolupráci s učiteli mateřských, základních a středních škol, uzavřené projekce pro školy s dalším doprovodným programem o filmové řeči, workshopy animace a filmu pro školní skupiny), tak pro neorganizované děti a mládež (pravidelná dětská odpoledne v neděli, odpolední projekce). Kromě projekcí se Aeroškola zaměřuje také na volnočasové aktivity, které v podobě pravidelných kroužků, příležitostných workshopů a příměstských táborů seznamuji účastníky s filmem, fotografií a klasickou animací. Kroužky jsou určeny pro různé skupiny dětí v rozmezí od 7 do 15 a probíhají vždy na jaře a na podzim v desetitýdenních cyklech. Všechny projekty jsou vedeny zkušenými lektory Aeroškoly z řad absolventů PedF UK a filmových profesionálů. V létě 2008 proběhl poprvé desetidenní filmový tábor Aertěk (formou táborového pobytu) s 23 dětmi ve věku od 10 do 14 let (více na www.aertek.cz). S úspěchem proběhly i další letní filmová soustředění v letech 2009 až 2015. V letech 2011 i 2014 vzniklo z tohoto tábora filmové DVD jako soubor krátkometrážních filmů s názvem Já jsem Aertěk. V letech 2014 a 2015 byly prázdninové aktivity Aera rozšířeny o příměstské tábory.

Název projektu:

Filmový a animační tábor AERTĚK 2016

Účel programu:

Prázdninová činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

613 000 Kč

Přidělená dotace:

100 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Aertěk je letní filmový tábor pro děti a mládež ve věku od 10 do 16 let.
Po dobu dvanácti dní na filmovém táboře pro děti ve věku 11-14 let, deseti dní na animačním turnusu pro děti ve věku 10-15 let a devíti dnů na turnusu určeném  starším dětem (14 – let) se mladý divák seznámí zábavně-vzdělávací formou s kinematografií na všech jejích uměleckých úrovních.  Děti se naučí filmové dílo nejen vnímat a uvažovat o něm, ale také si praktickou formou vyzkouší jeho samotnou tvorbu. Na animačním Aertěku se filmová tvorba mísí s výtvarnou a program je zaměřen na klasické postupy filmové animace.  Projekt během pobytu v přírodě, pomocí zábavně-vzdělávacích aktivit, pomáhá dětem rozvíjet tvůrčí činnost. Aby bylo možné se dětem věnovat v co nejvyšší míře, jsou děti rozděleny na 2 samostatné pobyty, třetí turnus je určen dětem, které v minulosti již absolvovaly některý z ročníků tábora a rády by se vrátily. Letní tábor Aertěk navazuje na celoroční působení Aeroškoly, která se věnuje rozvoji filmového vzdělávání školní i mimoškolní mládeže, a je do jisté míry vyvrcholením těchto celoročních aktivit.  Přínosem projektu je zvýšení zájmu mladých lidí o film, jeho vznik a zákulisí, to vše formou „školy hrou“. Projekt dětem nabízí aktivní využití volného času – táborem vrcholí jejich celoroční aktivity, kterým se pod vedením žadatele věnují po celý rok. Projekt vychovává osobnosti, které na film nehledí jen jako na zábavu, ale jako na běžnou součást života kulturního člověka, zlepšuje všeobecnou kulturní úroveň dětí.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Projekt realizuje jediné funkční kino na Praze 3. Je přínosem zejména pro děti z Prahy 3, kterým nabízí tvůrčí možnosti trávení letních prázdnin, je vyvrcholením celoročních aktivit, kterým se děti věnují v kině Aero v rámci různých kurzů projektu Aeroškola. Aertěk je dnes již velmi oblíbeným letním táborem, který k Aeru neodmyslitelně patří a pomáhá kinu udržovat svoji pozici. Aertěk představuje důležitou součást zaměřenou na děti a jejich rodiče, pomáhá vychovávat budoucí diváky kina a kultivovat jejich vkus či sociální návyky. Prezentace filmů, které děti v rámci tábora natočí, probíhá tradičně po příjezdu z tábora na velkém plátně kina Aera za účasti rodičů a přátel dětí. Kino Aero tímto projektem zároveň naplňuje své poslání být kvalitním lokálním kinem pro Prahu 3.

Dosavadní činnost žadatele:

Společnost pro podporu a rozvoj kina Aero provozuje od r. 1998 pražské artové kino Aero. Program Aera není zaměřen jen na dospělé návštěvníky
– prostřednictvím vzdělávacího projektu Aeroškola cílí také na děti a mládež. Aero pravidelně pořádá projekce jak pro organizované děti a mládež (dopolední a odpolední projekce pro školy a družiny spočívají v úzké spolupráci s učiteli mateřských, základních a středních škol, uzavřené projekce pro školy s dalším doprovodným programem o filmové řeči, workshopy animace a filmu pro školní skupiny), tak pro neorganizované děti a mládež (pravidelná dětská odpoledne v neděli, odpolední projekce). Kromě projekcí se Aeroškola zaměřuje také na volnočasové aktivity, které v podobě pravidelných kroužků, příležitostných workshopů a příměstských táborů seznamuji účastníky s filmem, fotografií a klasickou animací. Kroužky jsou určeny pro různé skupiny dětí v rozmezí od 7 do 15 a probíhají vždy na jaře a na podzim v desetitýdenních cyklech. Všechny projekty jsou vedeny zkušenými lektory Aeroškoly z řad absolventů PedF UK a filmových profesionálů. V létě 2008 proběhl poprvé desetidenní filmový tábor Aertěk (formou táborového pobytu) s 23 dětmi ve věku od 10 do 14 let (více na www.aertek.cz). S úspěchem proběhly i další letní filmová soustředění v letech 2009 až 2015. V letech 2011 i 2014 vzniklo z tohoto tábora filmové DVD jako soubor krátkometrážních filmů s názvem Já jsem Aertěk. V letech 2014 a 2015 byly prázdninové aktivity Aera rozšířeny o příměstské tábory.

 

 

Název projektu:

Příměstské tábory v kině Aero 2016

Účel programu:

Prázdninová činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

176 000 Kč

Přidělená dotace:

  50 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Příměstké tábory v kině Aero rozšiřují nabídku letních činností pro děti na sklonku prázdnin. Příměstská forma tábora nezajišťuje celodenní péči o děti. Účastníci tábora dochází na program, který je zajištěn včetně stravy v určitém denním čase. Přesněji, program tábora je složen ze 2 bloků, každý v trvání 2,5 hodinách a 1 hodiny, která je určena pro oběd a odpočinek. V roce 2016 proběhnou 2 turnusy v termínech 15. – 19.8 a 22. – 26.8, vždy mezi 10 a 16 hod. Cena je 2500 Kč, v ceně je celodenní program, obědy, podvečerní projekce filmu, veškerý potřebný materiál a technika. Kapacita tábora je 20 dětí, 3 lektoři. Tábor seznámí účastníky s taji a kouzly klasické filmové animace v různých jejích podobách – od kreslené až po materiálově-experimentální animaci. V rámci tábora nejsou účastníci jen schovaní v příjemném stínu ateliéru a kina, vydávají se i na průzkum okolí a animace bude probíhat přímo v ulicích Žižkova. Tábor probíhá v prostorách aeroškolního ateliéru v Ambrožově 9, kousek od kina Aero. Využívat budeme také zahrádku ateliéru, samotné kino Aero – jeho sál i dvorek. Stravu zajišťuje catering Aerocat, obědy se podávají v kině Aero.  Tábor zábavně - vzdělávací formou s pomocí odborného vedení ukazuje cestu k realizaci vlastního filmového díla.  Přínosem projektu je zvýšení zájmu mladých lidí o film, jeho vznik a zákulisí, to vše formou „školy hrou“. Projekt dětem nabízí aktivní využití volného času. Projekt vychovává osobnosti, které na film nehledí jen jako na zábavu, ale jako na běžnou součást života kulturního člověka, zlepšuje všeobecnou kulturní úroveň dětí.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Projekt realizuje jediné funkční kino na Praze 3. Je přínosem zejména pro děti z Prahy 3, kterým nabízí tvůrčí možnosti trávení letních prázdnin. Projekt navazuje na předchozí dva úspěšné ročníky příměstských táborů v Aeru. Projekt představuje důležitou součást zaměřenou na děti a jejich rodiče, pomáhá vychovávat budoucí diváky kina a kultivovat jejich vkus či sociální návyky. V rámci tábora nejsou účastníci jen schovaní v příjemném stínu ateliéru a kina, vydávají se i na průzkum okolí a animace bude probíhat přímo v ulicích Žižkova. Tábor probíhá v prostorách aeroškolního ateliéru v Ambrožově 9, kousek od kina Aero. Kino Aero tímto projektem zároveň naplňuje své poslání být kvalitním lokálním kinem pro Prahu 3.

Dosavadní činnost žadatele:

Společnost pro podporu a rozvoj kina Aero provozuje od r. 1998 pražské artové kino Aero. Program Aera není zaměřen jen na dospělé návštěvníky
– prostřednictvím vzdělávacího projektu Aeroškola cílí také na děti a mládež. Aero pravidelně pořádá projekce jak pro organizované děti a mládež (dopolední a odpolední projekce pro školy a družiny spočívají v úzké spolupráci s učiteli mateřských, základních a středních škol, uzavřené projekce pro školy s dalším doprovodným programem o filmové řeči, workshopy animace a filmu pro školní skupiny), tak pro neorganizované děti a mládež (pravidelná dětská odpoledne v neděli, odpolední projekce). Kromě projekcí se Aeroškola zaměřuje také na volnočasové aktivity, které v podobě pravidelných kroužků, příležitostných workshopů a příměstských táborů seznamuji účastníky s filmem, fotografií a klasickou animací. Kroužky jsou určeny pro různé skupiny dětí v rozmezí od 7 do 15 a probíhají vždy na jaře a na podzim v desetitýdenních cyklech. Všechny projekty jsou vedeny zkušenými lektory Aeroškoly z řad absolventů PedF UK a filmových profesionálů. V létě 2008 proběhl poprvé desetidenní filmový tábor Aertěk (formou táborového pobytu) s 23 dětmi ve věku od 10 do 14 let (více na www.aertek.cz). S úspěchem proběhly i další letní filmová soustředění v letech 2009 až 2015. V letech 2011 i 2014 vzniklo z tohoto tábora filmové DVD jako soubor krátkometrážních filmů s názvem Já jsem Aertěk. V letech 2014 a 2015 byly prázdninové aktivity Aera rozšířeny o příměstské tábory.zpět na seznam